Ponuka

JASPIS 08

08 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

8. Človek vo Stvorení

Abdruschin

 

Človek v skutočnosti nemá žiť podľa doterajších pojmov a názorov, ale má sa stať viac človekom citu. Tým by vytvoril nutné spojivo k ďalšiemu vývoju celého stvorenia.

Pretože človek spojuje v sebe jemnohmotné onoho sveta a hrubohmotné tohto sveta, je mu možné oboje prezrieť a oboje súčasne prežiť. K tomu má ešte k dispozícii nástroj, ktorý ho stavia na vrchol všetkého hrubohmotného stvorenia: Rozum. S týmto nástrojom má možnosť kormidlovať, teda viesť.

Rozum ako najvyššie pozemské má byť v pozemskom živote kormidlom, kým hybnou silou je cítenie, ktoré má pôvod vo svete duchovnom. Poľom rozumu je teda telo, poľom cítenia však je duch.

08 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie ôsme

NEVYDÁŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU!

 

Ak prepadneš a zbiješ svojho spoluobčana tak, že ho zraníš, a ak ho k tomu ešte aj olúpiš, tak vieš, že si ho poškodil a že budeš vystavený pozemskému trestu.

Pritom však ešte nepomyslíš, že si sa zároveň tým zaplietol do nitiek zvratného pôsobenia, ktoré nepodlieha, žiadnej ľubovôli, ale spravodlivo vzniká už pri najmenšom záchveve duše, ktorý ty vôbec nevnímaš, pre ktorý nemáš vôbec žiaden cit!

A toto zvratné pôsobenie nemá žiadnu súvislosť s pozemským trestom, ale funguje úplne nezávisle, ticho pre seba, ale pre ľudského ducha niet pred ním úniku, v rámci celého stvorenia nenájde žiadne miesto, ktoré by ho ochránilo, alebo skrylo.

08 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Ôsme Blahoslavenstvo

 

 „Blahoslavení čistého srdca; pretože oni Boha vidieť budú.

V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže:   v i d i e ť   B o h a   v   J e h o   D i e l a c h .   Srdce človeka musí byť čisté a jasné ako krištáľ, aby tak žiadne zakalenie nebránilo mu vo videní. Videnie je poznávanie! Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu a môže potom stúpať ku Svetlu.“

08 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Ôsma prednáška „Človek vo Stvorení“ a číslo osem.

 

Osmička je v Zákone čísiel Duch.

08 03 01 Slovo

Pokora

Lucien Siffrid

 

V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se učiti. Kdo již pokorný jest, má milost, dobropis z minula.

08 03 02 Báseň

Svätopomstopej

Samo Bohdan Hroboň

 

Bože silný pomsty,
Hospodine Bože pomsty!
Zajagaj sa v sile pomsty!

08 03 03 Kniha

vsetko musi byt nove

Všetko musí byť nové

Eduard Hurta st.

 

Kniha Eduarda Hurtu st. - prvého prekladateľa diela Vo Svetle Pravdy do slovenčiny, ponúka pohľad na duchovný vývoj ľudstva od príchodu Pána Ježiša, ktorý zvestoval ľudstvu Posolstvo Lásky až po príchod Pána Imanuela, ktorý priniesol ľudstvu Posolstvo Grálu.

08 04 01 Boží súd

Kocka Svetov a Posledný súd   

Juraj Sitár

 

K vývoju ľudských duchov v rámci Kocky Svetov treba povedať, že z Božsky-Bytostného prišiel pôvodne ku pomoci ľudským duchom vo vývoji Svetlonos, ktorý mal na starosti Rozum – Svetlo Poznania.

08 05 01 JASPISNÍČEK

Zitnecko

levcica

Žitneč

Karolínka Sitárová

 

 

 

 

 

 

08 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Žitneč

Žitneč - Znamenie Lev

Juraj Sitár

 

Dňa 22.7.2017 vstupujeme do tretieho zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Letenic, ktorý svojou silou prináša energiu horúca a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Leto.

08 07 04 Bytosti prírody

Žitneč

Žitneč a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárŽitneč učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Moc v dennodennom živote. 22.7.2017 o 17:04 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

08 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Žitneč

Terapia farbami - žltá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo žltej farby vo svojej žive (aure).

08 08 01 Reflexná terapia

nozky

Vylučovacia sústava

Radka Remenárová

 

 Hlavnou úlohou vylučovacej sústavy je prečistiť (prefiltrovať) krv od škodlivín, nepotrebných látok  a ďalej to vylúčiť von z tela, čiže všetky naše nedostatky, ktoré sa v nás nachádzajú, treba vylúčiť a dať preč. Základ vylučovacej sústavy tvoria:

 

1. obličky – filtrujú, čistia krv od škodlivín, nepotrebných látok,
2. močovody – posúvajú ďalej tieto látky ako močovinu do mechúra,
3.
močový mechúr – hromadia sa tu všetky škodliviny, ktoré sú potom vypúšťané von.

08 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir Príbehy z nemocnice a zo života

MUDr. Ivan Rusnák

 

Niekto by mohol povedať: uvedený príbeh panej s vredom žalúdka to mohla byť len náhoda. No, ako som začal súvislosti v zmysle zákona sejby a žatvy pri vyšetreniach pacientov sledovať, vynárali sa príbehy, z ktorých aspoň niektoré by som tu chcel uviesť. Nielen pre tých čo pochybujú, ale i pre poučenie tým, ktorý Zákon života o sejbe a žatve berú ako samozrejmosť.

08 10 02 Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

AKTUÁLNY ODKAZ VEĽKEJ DIDAKTIKY

Ing. Miroslav Padyšák

 

2.1 Úvod

2.2 Miesto človeka vo Stvorení

2.3 Harmonický rozvoj človeka – vzdelanie, mravnosť, zbožnosť

2.4 Prirodzenosť vzdelania, mravnosti, zbožnosti

2.5 Nutnosť, čas a miesto vzdelávania, mravnosti, zbožnosti

2.6 Chlapci a dievčatá

2.7 Všeobecné vyučovanie

2.8 Nevyhovujúce školy

2.9 Školy možno zlepšiť

08 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 5.časť

- syati -

 

Dôkaz biochémie
      Nezjednodušiteľne Zložitý Systém