Ponuka

08 08 01 Reflexná terapia

nozky

Vylučovacia sústava

Radka Remenárová

 

 Hlavnou úlohou vylučovacej sústavy je prečistiť (prefiltrovať) krv od škodlivín, nepotrebných látok  a ďalej to vylúčiť von z tela, čiže všetky naše nedostatky, ktoré sa v nás nachádzajú, treba vylúčiť a dať preč. Základ vylučovacej sústavy tvoria:

 

1. obličky – filtrujú, čistia krv od škodlivín, nepotrebných látok,
2. močovody – posúvajú ďalej tieto látky ako močovinu do mechúra,
3.
močový mechúr – hromadia sa tu všetky škodliviny, ktoré sú potom vypúšťané von.

 

Obličky – sú dve, párové orgány, preto nám hovoria o vzťahoch. Hovoria o našom kladnom, alebo zápornom vzťahu k okoliu, k ľuďom, k blížnym, k sebe samému, k zvieratám, k prírode. Predstavujú náš vnútorný pohľad na vonkajšie dianie, naše vnútorné riešenie situácií.

Blahodarným vplyvom na naše obličky sú všetky pekné prežívania, ak sa ku všetkému staviame s láskou, vyrovnane a v kľude, ak hľadáme v živote to pekné, čo sa odráža v tvorivosti, ak sa vieme vcítiť do druhých, pochopiť ich a brať ich takých, akí sú, ak skutočne dokážeme vo všetkom, aj v tom najhoršom pôsobiť v láskavosti a dobrote. Obličky sa určite potešia, keď sme plní optimizmu, vnútorného pokoja, hľadáme správne riešenia pre dané situácie, keď každý deň veríme, že to, čo chceme spraviť ku pomoci a ku Svetlu, že to naozaj aj dokážeme, že sa nebojíme prejaviť svoje city, rozvíjať ich, sprostredkovávať ostatným, dokázať byť oporou, keď je druhý v núdzi, snažiť sa mu zo všetkých síl pomôcť, podporiť ho, keď je treba aj pohladiť, povzbudiť (a to nielen druhých, ale aj seba). V prípade, ak sa nám stane niečo zlé, niečo sa nám nepodarí, netreba zúfať, ale krásne si poprosiť o pomoc, silu, nechať pôsobiť naše city, ktoré vychádzajú z nášho srdca, stáť pevne vo viere v Najvyššieho, v seba, v ľudí, veriť, že všetko dobre dopadne a podarí sa to.  Láska, dobrota, čistota sú pohladením pre obličky.

Obličky sú vlastne naša podstata, čo je v nás: či je to láska, alebo zloba. V tom druhom prípade môžeme hovoriť o negatívnom vplyve na obličky. Sú orgánom, ktorý čistí od škodlivín a týmito škodlivinami sú všetky naše nesprávne a zlé pôsobenia, naše negatívne vnímanie rôznych situácií, náš negatívny vzťah k okoliu, k blížnym, ale aj k sebe samému. Obličky chorľavejú, keď sa trápime, nevieme riešiť situáciu, náš vzťah k niekomu, k niečomu,  väčšinou kvôli nášmu nesprávnemu postoju, keď v našom pôsobení, v našej reakcii, konaní chýba láska, dobrota. Každý náš smútok, žiaľ, naša kyslosť v živote, odmeranosť, nezáujem, ostré vystupovanie, spôsobenie bolesti ostatným je našou nepotrebnou látkou, ktorú treba poslať preč. Činnosť obličiek sa oslabuje naším hnevom, akoukoľvek neprimeranou vzburou v nás, zvýšením hlasu, hádkou, ublížením druhým, či už slovne, alebo fyzicky. Takisto aj nedôvera, strach, naše obavy tieto orgány poškodzujú. Keď je v nás veľmi veľa týchto škodlivín, nesprávnych pôsobení, ktorými sa dlhodobo zaoberáme a neriešime to správnym spôsobom,  tak sú obličky veľmi preťažené, lebo nestíhajú filtrovať.

V živote je dôležité zamerať sa viac na to pekné, snažiť sa riešiť každú situáciu, každý vzťah s láskou, tvorivo, aby to bolo ku pomoci a k odľahčeniu obličiek. To nepekné treba odstrániť, smelo, bez strachu a obáv, s plnou dôverou prejaviť svoje city, to, čo ako prvé  vnútorne cítime, že máme spraviť, nesužovať sa tým nesprávnym, ale hľadať správne riešenie. Pri obličkách je namieste otázka, na ktorú si dajme všetci odpoveď, či riešime každú situáciu, každý vzťah, každý moment skutočne s láskou a dobrotou, smerujúc ku Svetlu, alebo toto naše riešenie je v hneve, nespokojnosti, alebo až nenávisti.

Močovody – sú cestou, spojivom, ktoré prepúšťa močovinu so škodlivinami z obličiek do močového mechúra. Predstavujú to, ako a čo vieme zo svojho vnútra prepúšťať von a či chceme prepúšťať (slovo podobné slovu odpúšťať). Či vieme a chceme svoje city, všetko čo vnútorne cítime, či to vieme poslať ďalej a sprostredkovávať to bez akýchkoľvek obáv a strachu. S veľkým odhodlaním zo svojho vnútra posielame to pekné, čo je v nás von k ostatným.  Močovod hovorí aj o tom, čo prepúšťame, či je to naša láska, naše pekné city a dobrota, alebo prepúšťame zlobu a nespokojnosť. Hovorí aj o tom, či chceme odhodiť preč naše neduhy, vypustiť ich, alebo sa v nich budeme utápať, nepustíme ich a držíme vo vnútri bez riešenia.  Močovod je naším odhodlaním rozvíjať a ďalej sprostredkovávať naše city a schopnosti, či chceme ďalej postúpiť vo svojom citovom raste. Ak nechceme, alebo sa bojíme prejaviť navonok svoje cítenie, svoju lásku, ktorá je v nás, alebo prepúšťame von viac toho nepekného ako pekného, tak vtedy nastávajú problémy s močovodom.

Močový mechúr – v ňom sa nahromadí všetka močovina so všetkými nepotrebnými látkami a je pripravená ísť von. V mechúre je nahromadené a zmiešané všetko, čo sme pustili z nášho vnútorného prežívania, ktoré ideme vypustiť von. Je to už naše konkrétne vonkajšie pôsobenie, čo z nás vychádza. Odzrkadľuje, či je vnútorné prežívanie v súlade s vonkajším prejavom. Je na nás, či vypustíme von viac toho pekného, alebo škaredého. Ak vnútorne cítime, že láskou a dobrotou sa dá pomáhať a navonok to aj tak spravíme, potom močový mechúr je v poriadku. S mechúrom nastávajú problémy, ak z nás vychádzajú negatíva, alebo aj vnútorne cítime, čo máme spraviť, ako to máme spraviť a reagovať, ale navonok to sprostredkujeme úplne inak, tak, že to smeruje k ublíženiu, k nesprávnemu riešeniu. Mechúr má schopnosť prispôsobovať sa močovine, čo znamená ako sa vieme prispôsobiť okoliu, danej situácii, či ju vieme a chceme riešiť, ako ju chceme, alebo nechceme riešiť a na základe toho správne reagovať. Je obrazom, či vieme naše vnútorné prežívanie dať priamo do vonkajšieho pôsobenia. Močový mechúr je celkový výsledok nášho vnútorného prežívania a konania, odráža našu spokojnosť, ale aj nespokojnosť s tým, čo z nás vychádza.

Prajem vám, aby ste krásne precitli, všetky problémy, aby ste vedeli prijať a riešiť s láskou, s vierou a odvážne to sprostredkovávať navonok ostatným ku pomoci.


Reflexná terapia

Pri vylučovacej sústave budeme pôsobiť na plôšky, nachádzajúce sa na chodidle (ľavá strana je na ľavom chodidle a pravá na pravom). Obličky sú asi v strede chodidla medzi 2. a 3. prstovým článkom v rozmere asi 3 cm. Vždy masírujeme palcom krúživým pohybom smerom dohora (od päty k prstom), nikdy nie naopak. Od obličiek prejdeme cez močovod palcom smerom šikmo dole až k močovému mechúru, ktorý sa nachádza na boku vnútornej strany chodidla nad pätou (smerom k palcu), premasírujeme krúživým pohybom palcom asi v rozmere kruhu s priemerom 2 cm. (všetko podľa obrázku)


 

Reflexologia

 

 

 

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk