08 07 04 Bytosti prírody

Žitneč

Žitneč a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárŽitneč učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Moc v dennodennom živote. 22.7.2017 o 17:04 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“
V prvej polovici znamenia Lev od 22.7.2017 do 7.8.2017 spolupôsobia s Bytosťou Žitneč ešte Bytosti Klenčič a Gromič. V druhej polovici znamenia Lev od 7.8.2017 do 22.8.2017 Bytosti Ezernič a Symič.

 

Obdobie Klenčiča.

 

Klenčič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, uč sa preklenovať priepasť medzi citom a rozumom – medzi duchom a hmotou! Buď spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou! Musíš pokorou schladiť svoj rozum, aby pracoval pod vedením citu a nie bez citu, aby si bol cituplný a nie bezcitný!“

Klenič – najväčšiu dynamiku pôsobenia majú pomocníci vtedy, keď nastupujú súbežne na Zemi i na Mesiaci v rámci Slnečnej sústavy.

V prírode má Klenič za úlohu preklenúť a letnými búrkami schladiť horúčavy a sucho. Ľudských duchov Klenič učí preklenúť priepasť medzi miestom ich pôvodu – Duchovným Rajom a hmotnými úrovňami. Klenič nás vyzýva, pomáha a inšpiruje aby sme záchvev ducha, to vyššie a jemnejšie dostali až sem dolu do hmotnosti. Aby sme túto hmotnosť formovali k čomusi krajšiemu, aby sme ju pozdvihli a vytvorili na nej napodobeninu Raja.

V obrovskej letnej páľave (počas pôsobenia Kleniča) je dobré nevystavovať telo (organizmus) tejto horúčave. Časť dňa naplnenú touto najväčšou páľavou je vhodné preklenúť po obede telesným oddychom. Aj naši predkovia si počas ťažkej práce po obede ľahli pod stromy. Počas telesného oddychu sa môžeme našim duchom ešte viac „priblížiť nahor“, načerpať silu a posilniť spojenie.

Najväčšia páľava nie je o 12:00 ale o čosi neskôr. Slnko páli intenzívnejšie nie od 10-tej do 12-tej ale od 12-tej do 14-tej až 16-tej podľa vzdialenosti od rovníka. Napr. Taliani idú v týchto dňoch po obede spať a opäť sa rozhýbu až okolo 15-tej – 16-tej hodiny. V Mexiku zas pokusne dokázali, že ľudia, ktorí si na 20-30 minút cez obed pospali, mali neporovnateľne viac energie ako tí, čo dobrovoľne prebdeli. Toto však platí len v lete.

 

Obdobie Gromiča.

 

Gromič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, daj do rovnováhy svoj cit a rozum! Prinášaj víťazstvo ducha nad hmotou! Aby boli tvoje diela ohromné – prichádzajúce ako hrom, citom rozhoduj a rozumom vykonávaj! Tým zozbieraš nádherné plody ducha zo svojich siatí už tu v hmotnostiach!“

Gromič (Hromič, Hrmič) – V prírode zahrmí a blesk sa zhora znesie k zemi. Aj ľudský duch dokáže uskutočniť takýto dej. Priniesť zhora na Zem niečo, čo tam doteraz nebolo.

Bytostní pri budovaní hmotnej úrovne už spravili čo mali a čo mohli. Aby však mohlo zveľaďovanie úrovne pokračovať, tak v tom už musí pokračovať ľudský duch. Má zhora – z Duchovného Raja, priniesť záchvev Svetla ako blesk a priviesť ho až na Zem.

Gromič inšpiruje ducha aby sa nenechal hmotou pohltiť (aby sa za ňou nenaháňal), ale aby nad ňou zvíťazil a priviedol ju k rozkvetu. Ak sa toto ľudskému duchu podarí aspoň v jednej oblasti života, tak vykoná i viditeľne nejaké dielo tak obrovské - burácajúce ako hrom – že je možné nazvať ho ohromným – ohromujúcim. Takéto niečo dokáže vykonať len rozum v službách ducha, bez ohľadu na mužský či ženský princíp. Líši sa len vonkajší prejav.

 

Obdobie Ezerniča.

 

Ezernič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, z tvojich siatí ti prinášam v plnosti dozreté plody! Sú súčasne aj zrniečkami pre ďalšiu sejbu! Vytváraj novú pôdu pre sejbu nových skutkov! Požehnané plody zo žatiev sprostredkovávaj ďalej, daj ich do kolobehu! Tvoja bohatá žatva prežití nech je zdrojom tvojich nových siatí!“

Ezernič (Ozernič, Ozrnič, Zrnič) – V čase pôsobenia Ezerniča vidíme klasy, kombajny, žatvu – Zrno. Ezernič prináša žatvu zŕn. Žatvou sú spätné účinky podľa ktorých vieme, čoho máme sadiť oveľa viac. Ukazuje nám v našom živote, aké sme dosiahli dobré klasy ale ukazuje aj naše bodliaky – čo ešte máme doladiť. Okrem konca žatvy teda súčasne prináša aj ďalší začiatok – nachystanie pôdy na ďalšiu sejbu – poznanie toho, čo chceme siať aj o rok a poznanie toho, čo už siať nikdy nechceme! Toto obdobie však nie je koncom všetkej činnosti. Je to iba koniec spätných účinkov – predošlej sejby. Aj prípadné – v žatve prichádzajúce trápenie je koncom – ak ho prijmeme. Toto prijatie vytvorí v našej duši novú pôdu prežitím: „...vidíš aké je to škaredé? Už to nesaď, skús siať iné – krajšie...“

Ak sa však začneme trápiť – vytrápime si vredy na žalúdku – odmietame spätný účinok. Preto príde opačná reakcia – ešte viac na nás tento spätný účinok pritlačí... a novú pôdu použijeme k sejbe zlosti, sebaľútosti – neodpustíme konkrétnemu človeku, ktorý nám ukrivdil. Prečo odmietame žatvu ducha – toto trápenie? Veď obilné zrná nevraciame so slovami: „...zrná, načo ste sa urodili, už vás nebudem o rok sadiť?!“

Ezernič – nám pripomína, že zima je ešte ďaleko, ale určite príde. Teraz, keď máme dostatok, máme si z tej hostiny ponechať nielen na tie „nehostinné dni“, ale ponechať si zrná aj na sejbu v ďalšom roku.

Koľkokrát, keď k nám zrazu niečo pekné v žatve príde, je to pre nás uvedomením si, že toto je moja žatva z našej niekdajšej dobrej sejby? Koľkokrát je tento dej našim vedomým začiatkom: „Áno, toto je to, čo chcem viac a viac sadiť!?“ Málokedy! Ale Ezernič to dôrazne pripomína: „...mysli na ďalší začiatok tým, že si vezmeš ponaučenie z dobrých i zlých zŕn, ktoré si práve zožal!“. Ezernič všetko prinesie do zrelého plodu. Nemáme však len jeden druh plodiny ale „pestrosť všeličoho“, pretože sejeme v štyroch rovinách: v chcení, myslení, reči a konaní! Preto aj zrná prichádzajú v týchto rôznych rovinách.

 

Obdobie Symiča.

 

Symič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, sumarizuj to, čo si urobil za predchádzajúce obdobie, čo si vykonal sám pre seba, a čo si priniesol pre okolie! Precíť a uvedom si, čo z toho, čo si zasial, si zasial správne a komu si tým pomohol, či si zmenil sám seba a akým spôsobom! Zamysli sa nad sebou samým, sumarizuj všetko, čo si priniesol dobré i zlé a zober si z toho ponaučenie!“

Symič (Semič, Senič) – Už nieje horúce leto. Je semišové leto – jemné leto, no ešte nie celkom „Babie leto“, to je až v Znamení Panny. 

Páľava poľavila, žatva sa ukončila a tak máme možnosť, už nezaťažení problémami všetko sumarizovať. Pri tejto sumarizácii musíme brať do úvahy aj fakt, že výsledky nášho snaženia o vyriešenie akéhokoľvek dlhodobého problému nemôžeme čakať ihneď! Je rozdiel, ak niečo nesprávne riešime 20 rokov alebo 2 týždne a začneme so snahou o nápravu. Dvojtýždňový problém potom vyriešime prirodzene skôr, ako dvadsaťročný... Ak sme 20 rokov robili vo vzťahu zle, tak po roku snaženia môžu prísť len čiastočné výsledky – nemáme sa vzdávať, ale pokračovať v snahe!

Sumarizácia je práca Rozumu – hlavy (Leva). Táto sumarizácia – práca Rozumu, nás pripraví na výzvu ďalšieho z bytostných, ktorý od nás bude vyžadovať prácu Citu.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "LETO", ktorá pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Lev a Panna.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2