Ponuka

07 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

SyničSynič - Znamenie Rak

Juraj Sitár

 

Dňa 21.6.2017 je Letný slnovrat. Na Severnej pologuli je najdlhší deň a najkratšia noc, plnú moc má Cernbog. Zem je za naším Slnkom v smere pohľadu od jadra našej Galaxie. Sila žiarení jadra našej Galaxie prúdi zosilnene cez naše Slnko na Zem k požehnaniu a prináša zaslúženú odmenu za všetky sejby.

Pália sa Janusove – Svätojánske ohne na znak najväčšej sily Cernboga. V pozemskom dianí je na Severnej pologuli najväčší rozmach, nakoľko na nej žije najviac obyvateľstva Zeme.

Cernbog je jednou z desiatich základných Bytostí Rodov Božských – Krúživých síl Len-Bytostného našej Slnečnej sústavy. Tieto Bytosti stoja výhradne vo Vôli Všemohúceho Triglava a ukazujú ľudským duchom, vyvíjajúcim sa v našej Slnečnej sústave, „živý príklad“, ako majú zosobňovať vo svojom živote Vôľu Všemohúceho Triglava.

Naši predkovia poznali množstvo činností, ktoré majú Bytosti Rodov Božských na starosti. Poznali aj základnú formu Bytostí, vytvárajúcich pohyby našej Slnečnej sústavy. Sú to Bytosti, ktoré: „Zeme Slnka nosia a Súhvezdia držia, a Svet kreujú“. Forma týchto Bytostí bola známa Slovenom, Číňanom, Indom, Židom i ďalším kultúram. Sú to nádherní Draci. Ich vyobrazenie je najzachovalejšie v Číne. Všetci títo Draci sú dobrí, múdri a silní.

Desať základných Bytostí Rodov Božských tvorí jedna nádherná Ženská Bytosť – Ženský Cernbog, štyria Ženskí Draci a päť Mužských Drakov. V rámci našej Slnečnej sústavy majú na starosti jej základné pohyby, vládnu Bytostiam jednotlivých živlov, zabezpečujú kolobeh striedania piatich základných síl – piatich energií – piatich Tattiev.

Pozrime sa bližšie na to, čo nám pri našom narodení ukazujú podľa polohy svojej planéty v rámci Kruhu Znamení.

Ženský Cernbog – bytosť planéty Pluto nám ukazuje, v čom spočíva naša vnútorná sila. Má na starosti všetky ženské „Éterické“ Bytosti priestoru.

Mužský Cernbog – bytosť Slnka nám podľa toho, ktorý jeho plameň na nás zo Slnka dopadá pri našom narodení ukazuje, v čom spočíva naša vonkajšia sila. Má na starosti všetky mužské „Éterické“ Bytosti priestoru a spoločne so Ženským Cernbogom vytvárajú základný prvok pôsobenia – silu Cernboga, v Čínskej kultúre pripodobnenú k energii dreva, v Indickej kultúre pomenovanú ako Tattvu Akáša – éter (priestor).

Ženský Chors – bytosť planéty Urána nám ukazuje, aká cesta vedie k nášmu srdcu. Má na starosti všetky ženské Ohňové Bytosti.

Mužský Chors – bytosť planéty Neptún nám ukazuje, ako si máme vytvárať cesty k iným. Má na starosti všetky mužské Ohňové Bytosti a spoločne so Ženským Chorsom vytvárajú základný prvok pôsobenia – silu Chorsa Boga Ohňa, v Čínskej kultúre pripodobnenú k energii ohňa, v Indickej kultúre pomenovanú ako Tattvu Agni (Tejas) – oheň.

Ženský Veles – bytosť planéty Zem nám ukazuje, aké materiálne okolie potrebujeme, aby sme mali mier v duši. Má na starosti všetky ženské Zemské Bytosti.

Mužský Veles – bytosť planéty Saturn nám ukazuje, aké materiálne podmienky potrebujeme, aby sme mohli naplno uplatniť svoj talent na Zemi. Má na starosti všetky mužské Zemské Bytosti a spoločne so Ženským Velesom vytvárajú základný prvok pôsobenia – silu Velesa Boga Zeme, v Čínskej kultúre pripodobnenú k energii zeme, v Indickej kultúre pomenovanú ako Tattvu Prthiví (Bhúta) – zem.

Ženský Stribog – bytosť planéty Jupitera nám ukazuje, v čom spočíva naše šťastie. Má na starosti všetky ženské Vzdušné Bytosti.

Mužský Stribog – bytosť planéty Merkúr nám ukazuje, v čom vieme druhým ľuďom dať praktický návod, ako niečo uskutočniť na Zemi. Má na starosti všetky mužské Vzdušné Bytosti a spoločne so Ženským Stribogom vytvárajú základný prvok pôsobenia – silu Striboga Boga Vzduchu (Vetra), v Čínskej kultúre pripodobnenú k energii kovu, v Indickej kultúre pomenovanú ako Tattvu Váju – vzduch.

Ženský Belobog – bytosť planéty Venuša nám ukazuje, ako vnímame svet okolo nás – čo vidíme, že treba urobiť v našom okolí. Má na starosti všetky ženské Vodné Bytosti.

Mužský Belobog – bytosť planéty Mars nám ukazuje, ako pomenovávame svet okolo nás – ako rozmýšľame o tom, čo treba urobiť v našom okolí. Má na starosti všetky mužské Vodné Bytosti a spoločne so Ženským Belobogom vytvárajú základný prvok pôsobenia – silu Beloboga Boga Vody, v Čínskej kultúre pripodobnenú k energii vody, v Indickej kultúre pomenovanú ako Tattvu Ápas (Džalo) – voda.

Pozrime sa teraz na bytosť znamenia Rak. Druhú polovicu ročného obdobia Predletie od 21.6.2017 do 22.7.2017 má na starosti Synič – vládca Znamenia Rak. Naša planéta Zem vstupuje do medovožltého vyžarovania znamenia Rak. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Synič, učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Moc do dennodenného života, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

Ak chceme správne prinášať Božiu Moc do dennodenného života, musíme sa snažiť byť poslami Svetla na Zemi,  žiť spolu s ostatnými blížnymi v láske a obstáť v skúškach, ktoré nám život prináša.

Slovo Moc používame dennodenne v mnohých obmenách: zmocniť sa niečoho, či niekoho, zneužívať moc, byť bezmocný, nemôcť niečo zmeniť, či uskutočniť a volať o pomoc, keď nás trápi množstvo nemocí, ktorým často podliehame. To sú ale opaky slova Moc, zmysel tohto slova pre ľudského ducha vo vývoji spočíva v pomoci niekomu na ceste nahor ku Svetlu a vo výroku: „Človeče, získaj moc sám nad sebou a tým i nad svojím osudom!“, pričom hlavná pomoc v tejto snahe je vyjadrená slovami: „Pomôž si človeče, a potom aj Pán Boh ti pomôže!“

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou medovožltého vyžarovania Raka prácu našich pŕs, žalúdka, pankreasu, dvanástorníka, pečene, žlčníka a zčasti i sleziny. Umiestnenie žalúdka s pankreasom na jednej strane a pečene so žlčníkom na druhej strane tvorí „váhu lásky“ v našom organizme, pričom dvanástorník je v strede. Ak miesto lásky dusíme zlosť vo svojom vnútri, prejaví sa to zápalom žlčníka a ak to robíme dlhodobo, zlosť v našom žlčníku „skamenie“. Ak miesto lásky sa neláskavo prejavujeme navonok, prejaví sa to zápalom pankreasu. Dvanástorník sa zapáli, ak pravdu niekomu „obúchavame o hlavu“. Ak túto činnosť ešte viac vystupňujeme, prejaví sa to na ňom vredom. Ak sa nás niečo silne „dotkne“, vzniknú obrovské bolesti v oblasti dvanástorníka, nakoľko „sa uzavrú dvierka“, ktorými do neho vteká pankriatická šťava a žlč. Tieto dve tekutiny potom „explodujú“ mimo dvanástorníka, čo spôsobuje silné bolesti. Vo všetkých týchto prípadoch nám chýba snaha v pokore prijať životné skúšky, ktoré nám v Božom zákone sejby a žatvy – Akcie a Reakcie prichádzajú. Odmietaním následkov svojich minulých siatí sa zosilní ich účinok na nás, čo vyvoláva problémy na našej duši i našom tele.

V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že ak niečo nevieme v živote „stráviť“, prejaví sa to na našom žalúdku. V astromedicíne sa hovorí, že žalúdok a prsia ovláda Rak.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Syniča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého medovožltého vyžarovania znamenia Rak, ovplyvňujeme tým správnu činnosť medovožltej čakry (od solar plexu dopredu), medovožltého meridiánu (dráhy hrubého čreva) a udržujeme zdravie a správnu činnosť pŕs, žalúdka, pankreasu, dvanástorníka, pečene, žlčníka a zčasti i sleziny.

Ak človek neprecítil Znamenie Syniča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda medovožltú energiu Raka a zosilňuje, alebo zoslabuje jej účinok. Pri zápalových onemocneniach sa zosilňuje a zatemňuje medovožlté vyžarovanie a zoslabuje modré vyžarovanie – modrá energia Kozorožca. Neláskavosť, či zlosť sú prejavom straty pokory, čo zoslabuje modré vyžarovanie, nato následne stúpa sila medovožltého vyžarovania a zasahuje vyššie spomínané orgány. Aj žalúdok môže byť zapálený, ak sme v konflikte s tým, čo máme v živote „stráviť“, alebo nám niekto „leží“ v žalúdku. Od zápalu žalúdka je len krôčik k vredu na žalúdku. Vred vzniká u ľudí, ktorí sa silne trápia nad niečím, čo prežívajú a nechcú to prijať ako zákonitý proces. Zápal pečene sa vyskytuje u ľudí, ktorí sú v silnom konflikte so svojimi názormi, alebo s názormi iných ľudí.

Pri ochoreniach orgánov, ovládaných medovožltou energiu Raka, vyplývajúcich z prebytku medovožltého vyžarovania, máme väčšinou súčasne málo doplnkového modrého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme modrým svetlom, alebo sa pozeráme na modrú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme medovožltý odev. Fyzikálne tým odrážame od seba medovožlté vyžarovanie a kumulujeme v organizme modré vyžarovanie.

Pri ochoreniach zapríčinených nedostatočnou činnosťou pŕs, žalúdka, pankreasu, dvanástorníka, pečene, žlčníka a zčasti i sleziny je nedostatok medovožltého vyžarovania v našom organizme a máme väčšinou súčasne veľa doplnkového modrého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme medovožltým svetlom, alebo sa pozeráme na medovožltú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme modrý odev.

Pre dôsledné zabezpečenie fyzikálnych procesov dáme v oboch prípadoch najskôr na telo biele tielko, alebo tričko a potom modrý, či medovožltý odev.

S týmito dvomi doplnkovými farbami súvisia opäť mnohé naše problémy. Modrá prislúcha znameniu Kozorožec, ktoré ovláda kolená symbolizujúce našu pokoru.

Aj pocit nedostatku lásky je nedostatkom pokory, pretože ak poznáme Božie zákony, začneme v akcii viac lásky siať a v reakcii sa nám začne viac lásky dostávať – znižuje  sa pocit nedostatku lásky. Ak však v akcii začneme pre seba viac lásky požadovať od nášho okolia, tak v reakcii sa nám začne zo života láska vytrácať, pretože každá akcia vyvolá reakciu vždy opačného smeru. Zvyšuje sa pocit nedostatku lásky a nastupuje cukrovka.

Ak veľmi zosilníme a zatemníme účinok medovožltého vyžarovania, nastáva bujnenie – spájanie sa „zvrhnutých“ buniek – nastupuje rakovina. Tento proces nastáva pri povýšení nejakého konfliktu – zápalu nadovšetko. Vyššie popísané prežívanie, postihujúce jednotlivé orgány nesmierne zosilníme a potom značnú časť pozemského života prežívame bez lásky –značnú časť svojho života „obetujeme“ neláskavosti, či zlosti. Strácame tým moc sami nad sebou i svojím pozemským životom a sme z neho predčasne odvolaní. Pri nádorovom ochorení pŕs, najmä u žien, platí, že sa starajú o niekoho, kto je dospelý ako o dieťa a dostávajú sa s ním kvôli tomu do konfliktu. Môžu to byť ich dospelé deti, či kolegyne, vlastný manžel, rodičia, o ktorých sa starajú ako o deti... Materstvo je jednou z najvyšších ženských cností, avšak je potrebné len do doby dospievania, v ktorom i rodičia sa majú zmeniť z rodičov na priateľov. Ak tento proces ignorujeme, znamená to to isté, ako keby kvočka chcela schovať pod svoje krídlo veľkého kohúta.

Vo všeobecnosti ešte platí, že u fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajškovo nesprávne dávané materstvo upozorňuje človeka pravý prsník. Ľavý prsník upozorňuje na vnútorne nesprávne dávané materstvo.

U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) upozorňuje ľavý prsník na vonkajškovo nesprávne dávané materstvo. Pravý prsník upozorňuje na vnútorne nesprávne dávané materstvo.

V prvej polovici znamenia Rak od 21.6.2017 do 6.7.2017 spolupôsobia s Bytosťou Synič ešte Bytosti Pšelič a Vodič. V druhej polovici znamenia Rak od 6.7.2017 do 22.7.2017 Bytosti Nerstič a Zvyzdič. Pšelič hovorí človeku: „Človeče, naďalej sa snaž a usiluj ako včielka! Zákony Všemohúceho ti prinesú inšpiráciu i oplodnenie tvojej snahy!“, Vodič hovorí: „Človeče, vybieľ svoje duševné rúcho, očisti sa cez prežitia a dobré skutky Vodou Života! Každý vo svojom princípe, ženskom alebo mužskom!“, Nerstič hovorí: „Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“, Zvyzdič hovorí: „Človeče, staň sa Žiarivou pochodňou! Svetlom pre ostatných! Rozsievaj poznanie! Si ako hviezda na oblohe za spanilej noci, každá z hviezd žiari svojou krásou pre všetkých a spolu tvoria nádherný celok!“


O ďalších Bytostiach znamenia Lev si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDLETIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Blíženci a Rak.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2