Múdrosť

Chcete poznávať Múdrosť?

>

Dobrota

Chcete rozvinúť ženskosť a Dobrotu?

>

Moc

Chcete zmeniť nemoc na Moc?

>

Sila

Chcete podporiť Silu?

>

Ku sprevádzaniu

"Jaspis" je významom súzvučný s výrazmi "čistý", "ušľachtilý"! Tak ako duch, ktorý oživuje ľudské telo, sa rozvíja a dospieva k rozmachu, a tým k plnému pôsobeniu len prijímaním najčistejších a najušľachtilejších záchvevov a vyžarovaní z kozmu, tak môže telo dospieť k dokonalosti a kráse, len ak sú všetky prostriedky, ktoré budú používané k jeho výstavbe, liečeniu a ošetrovaniu, "čisté a ušľachtilé". Duch a telo musia byť vo vzájomnom súlade. Preto je prirodzenou požiadavkou, že všade tam, kde sa usiluje o vzostup ducha, musí sa tiež odpovedajúcim spôsobom pôsobiť na telo, aby sa tomuto zákonite prirodzenému, nevyhnutnému procesu napomáhalo. JASPIS vznikol preto, aby pomáhal a slúžil duchovne sa prebúdzajúcemu ľudstvu k opätovnému nadobudnutiu dnes otraseného zdravia, k jeho upevneniu a udržaniu.

Cyklus seminárov "Nová Slovenská časoliečba"

VYŠEŇ

Lada Býk 12, Veľs Býk 16, Ovsynič Škorpión 36
Bielojar Baran 18, Strojb Tiger 10, Prosič Strelec 15

Živé vysielanie bude prebiehať 19.11.2020, 9:00-16:00


Kto sa k nám chce pripojiť prosím, prihláste sa do 16.11.2020 na jaspis@peruno.sk. Následne vám budú poslané ďalšie inštrukcie o pripojení a úhrade.

Suma za seminár je 35,- €. Na seminár je možné sa prihlásiť, a prísť aj osobne, na Mlynskú 4 v Nitre.

Čas to vylieči! Ako si môžeme pomôcť k ozdraveniu duše i tela v súlade s pôsobením bytostných a ich vzájomným postavením v určitom čase pomocou farieb, Bachových kvetov, Schüsslerových solí a olejov.
S úsmevom Sitárovci 0903 725 876

Ďakujeme Všemohúcemu za Jeho pomoc
i za pomoc všetkých láskavých dušičiek za podporu dobrým slovom, úprimnou dobroprajnosťou, dôverou, prácou, hmotnou pomocou, cez 2% z dane, a veľa iných pomocí, pre všetky činnosti, ktoré robíme s láskou a radosťou pre tých, ktorí sa úprimne snažia byť dobrými ľuďmi...

Všetkým prajeme požehnaním naplnený rok 2020
v Kolobehu Soivojja, ktorý nás bude nabádať:
"Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!"

Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane, alebo akýmkoľvek láskavým spôsobom, informácie o činnosti a možnostiach podpory nájdete na stránke Detského kráľovstva o.z.: č.ú. SK90 1100 0000 0026 2477 7853/1100 Tatra Banka, www.detskekralovstvo.peruno.sk Podpora 2%

Karolína & Jaroslava & Juraj Sitárovci

Školiace stredisko

Náš projekt Školiaceho strediska v Poľnom Kesove je projektom pre všestranný rozvoj človeka. podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka - terapie, tance, šerm. Spolupráca s bytostným svetom je pomocou Animoterapií včielkami, mačičkami, psíkmi i koníkmi. Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt.

Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na

číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania. Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

 

 

 

JASPIS - štúdio ladného pohybu »

 

 

Masáže Astarté - Centrum pomoci »

Jazdecký klub Poľný Kesov »

 

Objednávky na: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

Späť na začiatok

GDPR

Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Odporúčame prečítať si celé zásady, ktoré sme zverejnili na našej stránke Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

A na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.