08 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Žitneč

Žitneč - Znamenie Lev

Juraj Sitár

 

Dňa 22.7.2017 vstupujeme do tretieho zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Letenic, ktorý svojou silou prináša energiu horúca a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Leto.

Letenic „vládne“ Bytostiam Žitneč – znamenie Lev a Vynič – znamenie Panna. V rámci Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy nastáva zlom k najteplejším energiám – k energiám horúca. V tomto období je veľký tlak na naše srdcia, ktorý sa dá vyvažovať väčšou srdečnosťou.

Vodcovská bytosť Letenic dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, prinášam ozdravnú silu na Zem, posilňujem všetky tvoje skutky, ktoré si zasial, aby ti za ne mohla prísť žatva! Vedome z tejto sily čerpaj, aby ti priniesla požehnanie! Poskytujem ti priestor pre slobodu tvojho ducha, ale prinášam aj prísnejšie dôsledky za každé tvoje rozhodnutie! Muži, chráňte ženy a spoločne smerujte k láske a k dôvere! Všetci pracujte na spoločnom diele, pretože sami nič nezmôžete, je dôležité, aby ste boli súčasťou celku!“

Naši predkovia mali zasľúbenie, že v jednom lete, v dobe veľkých krutostí páchaných na Zemi ľuďmi, ktorí prepadli temnu, vyšle Svarog ku pomoci svojho syna Svarožica na ohnivom koči, aby na Zem zvýšenú ozdravnú silu priniesol. Bude to „Doba mnohých znamení na nebi!“ Pán Imanuel vo svojom Posolstve Grálu popisuje púť Parsifala Neskorším Stvorením ako prináša ozdravnú silu do hmotností k ich očiste. Parsifala, ktorý je časťou Imanuela vo Stvorení, popisuje ako kráľa Stvorenia a ochrancu Svätého Grálu v prístavbe Hradu Grálu vo Stvorení. Zvestuje prvý príchod Parsifala na našu Zem v ABD-RU-SHINOVI – v kniežati Midjanskej ríše IS-RA, u ktorého sa ukryl Mojžiš pred faraónovým hnevom. Zvestuje svoj príchod po druhýkrát v Abdruschinovi v dobe najväčších falošných prorokov, ktorí sa snažia strhnúť väčšinu ľudstva do pasce fašizmu, komunizmu a démonkracie – falošnými to proroctvami, ktoré lákajú ľudí do predstieraného budovania Raja na Zemi. Zvestuje i tretí svoj príchod „v oblakoch“ k Poslednému súdu.

Svarog znamená Svetlo, no nie hocijaké, ale „Nebeské Svetlo“. Svarožic znamená Syn Svetla. Rovnaký význam Syn Svetla má i meno ABD-RU-SHIN – ABD(Syn)-RU(koho-čoho)-SHIN(Svetla) – nemecky Abdruschin (s výslovnosťou Abdrušin). Práve Jeho tretí príchod „v oblakoch“ je popisovaný v zasľúbeniach našich predkov ako príchod Svarožica na ohnivom koči. „V tej dobe budú veľké zmeny na nebi!“ Prvé zmeny nastali! V dobe Jarnej rovnodennosti roku 2011 mal mesiac v strednej Európe podobu U (akú máva na rovnobežkách bližšie k rovníku) a nie D alebo C, ako obvykle. V dobe Letného slnovratu roku 2011 sú dni v strednej Európe kratšie ako obvykle a ich dĺžka na našej 48 rovnobežke zodpovedá cca 38 rovnobežke. Slnko vychádza i zapadá na iných miestach, než sme boli roky zvyknutí, akoby Zem bola vychýlená vpravo od Severného pólu. Vyzerá to, ako keby bola posunutá o určitý uhol ekliptika Zeme (jej obežná dráha okolo Slnka). Čas ukáže, či obdobie, do ktorého sme vstúpili, prinesie i ďalšie „Zmeny na nebi“!

Pozrime sa teraz na bytosť znamenia Lev. Prvú polovicu ročného obdobia Leto od 22.7.2017 do 22.8.2017 má na starosti Žitneč – vládca Znamenia Lev. Naša planéta Zem vstupuje do žltého vyžarovania znamenia Lev. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Žitneč, učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Moc v dennodennom živote, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

Ak chceme vo svojom živote správne zobrazovať Božiu Moc, musíme sa naučiť byť pevnými vo svojom presvedčení, uvedomiť si, že nemáme chcieť to, čo nám nepatrí, musíme správne používať svoj rozum a precítiť, že sme súčasťou Stvorenia.

Keď chceme zdôrazniť naše slová: „Toto je moje!“ alebo „Poď ku mne!“, ukážeme si prstom na naše čelo? Nie! Ukážeme prstami na naše srdce! Na naše čelo si „ťukáme“ prstom v iných situáciách... Svietiace jadro nášho ducha je v priestore nášho srdca. „JA“ je ľudský duch, ktorého prejavom je cit. Nástroj, ktorý má prevádzať v hmotnosti to, čo „JA“ cíti, je mozog, ktorého prejavom je rozum. Ak rozhodujeme citom, rozhoduje „JA“ a rozumom len vykonávame to, čo cítime. Naše sejby sú cituplné, a teda aj žatvy z nich sú cituplné. Ak rozhodujeme rozumom, rozhoduje náš nástroj v hmotnosti bez „JA“, a teda nevykonávame to, čo cítime. Naše sejby sú bez citu – bezcitné, a teda aj žatvy z nich sú bezcitné. Nastala v našom živote „chyba“ – v rozhodovaní „chýba“ cit!

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou žltého vyžarovania Leva prácu nášho srdca. Pri dosahovaní našich pozemských cieľov máme na iných ľudí i celú prírodu „byť srdeční“. Môžeme robiť to, čo chceme, len pri tom nesmieme pôsobiť druhým bolesť a utrpenie. Viera v srdečnosť a láskyplnosť sa nám má stať presvedčením, v ktorom sme pevnými. Máme si uvedomiť, že nič si zo Zeme neodnesieme (ani spodné prádlo a dokonca ani naše pozemské telo), nakoľko celé Stvorenie je „majetkom“ Stvoriteľa a my sme súčasťou Stvorenia. Ak to všetko precítime, sme srdeční a naše srdce je v poriadku.

V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že ak sme „bez srdca“, alebo máme miesto srdca „kus ľadu“, prejaví sa to na našom srdci. V astromedicíne sa hovorí, že srdce ovláda Lev.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Žitneča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého žltého vyžarovania znamenia Lev, ovplyvňujeme tým správnu činnosť žltej čakry (od solar plexu dozadu), žltého meridiánu (dráhy pečene) a udržujeme zdravie a správnu činnosť srdca.

Ak človek neprecítil Znamenie Žitneča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda žltú energiu Leva a zosilňuje, alebo zoslabuje jej účinok. Žiaľ, stav našich sŕdc poukazuje na našu nesrdečnosť – neláskavosť – bezcitnosť! Srdcovo-cievne ochorenia sú u ľudí na prvom mieste v príčinách predčasného úmrtia. Dopomáha k tomu i používanie umelého svetla s prevahou žltej farby v celkovom spektre, čo je u drvivej väčšiny zdrojov svetla. Časová krivka nárastu úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia je zhodná s časovou krivkou rozvoja umelého osvetľovania. Večer, keď má srdce oddychovať, nútime ho pracovať na 120 – 150%. Týmto problémom predídeme používaním plnospektrálnych zdrojov svetla.

Pri ochoreniach srdca, vyplývajúcich z prebytku žltého vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového modrofialového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme modrofialovým svetlom, alebo sa pozeráme na modrofialovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme žltý odev. Fyzikálne tým odrážame od seba žlté vyžarovanie a kumulujeme v organizme modrofialové vyžarovanie.

V týchto prípadoch, je prvou pomocou citrón. Citrón odráža z viditeľného spektra svetla žltú farbu – ktorú vidíme, pretože ju nemá. Znamená to, že fyzikálne je zdrojom modrofialového vyžarovania, ktorého má veľmi veľa, jeho konzumáciou vypudíme prebytok žltého vyžarovania z tela, čo urýchli liečbu zápalových ochorení srdca.

Pri ochoreniach srdca z nedostatku žltého vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového modrofialového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme žltým svetlom, alebo sa pozeráme na žltú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme modrofialový odev.

Pre dôsledné zabezpečenie fyzikálnych procesov dáme v oboch prípadoch najskôr na telo biele tielko, alebo tričko a potom modrofialový, či žltý odev.

S týmito dvomi doplnkovými farbami súvisia opäť mnohé naše problémy. Modrofialová prislúcha znameniu Vodnár, ktoré ovláda holennú kosť, má na starosti kvalitu tvorby kostnej drene, od ktorej závisí krvotvorba.

Ak zosilníme a zatemníme účinok modrofialovej – „Vidíme triesku v oku brata svojho, ale brvna vo svojom oku nedbáme!“ – neuvedomujeme si, že na druhom človeku nás v Zákone rezonancie rozčuľujú naše zlé vlastnosti, tak pri tvorbe kostnej drene vzniká zápal, ktorý môže viesť až k rakovine kostnej drene. Súčasne klesá sila žltého vyžarovania, srdce je málo vyživované – nevládze biť – klesá krvný tlak. Krvný tlak klesá i vtedy, ak klesáme na duchu! Krvný tlak „lieta“, ak striedavo klesáme na duchu a vzápätí na niekoho „tlačíme“!

Ak zosilníme a zatemníme účinok žltej – na niekoho „silne tlačíme“, stúpne nám tlak a rýchlejšie opotrebovávame srdcovo-cievny systém, ktorý sa z prepätia žltého vyžarovania zapáli. Súčasne klesá sila modrofialového vyžarovania – zhorší sa tvorba kostnej drene, z nej krvotvorba a srdce musí nekvalitnú krv rýchlejšie a častejšie „prepumpovávať“ – tlak sa ďalej zvyšuje a srdce je náchylné na rýchlejšie zlyhanie z prepätia.

V prvej polovici znamenia Lev od 22.7.2017 do 7.8.2017 spolupôsobia s Bytosťou Žitneč ešte Bytosti Klenčič a Gromič. V druhej polovici znamenia Lev od 7.8.2017 do 22.8.2017 Bytosti Ezernič a Symič. Klenčič hovorí človeku: „Človeče, uč sa preklenovať priepasť medzi citom a rozumom – medzi duchom a hmotou! Buď spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou! Musíš pokorou schladiť svoj rozum, aby pracoval pod vedením citu a nie bez citu, aby si bol cituplný a nie bezcitný!“, Gromič hovorí: „Človeče, daj do rovnováhy svoj cit a rozum! Prinášaj víťazstvo ducha nad hmotou! Aby boli tvoje diela ohromné – prichádzajúce ako hrom, citom rozhoduj a rozumom vykonávaj! Tým zozbieraš nádherné plody ducha zo svojich siatí už tu v hmotnostiach!“, Ezernič hovorí: „Človeče, z tvojich siatí ti prinášam v plnosti dozreté plody! Sú súčasne aj zrniečkami pre ďalšiu sejbu! Vytváraj novú pôdu pre sejbu nových skutkov! Požehnané plody zo žatiev sprostredkovávaj ďalej, daj ich do kolobehu! Tvoja bohatá žatva prežití nech je zdrojom tvojich nových siatí!“, Symič hovorí: „Človeče, sumarizuj to, čo si urobil za predchádzajúce obdobie, čo si vykonal sám pre seba, a čo si priniesol pre okolie! Precíť a uvedom si, čo z toho, čo si zasial, si zasial správne a komu si tým pomohol, či si zmenil sám seba a akým spôsobom! Zamysli sa nad sebou samým, sumarizuj všetko, čo si priniesol dobré i zlé a zober si z toho ponaučenie!“

Druhú polovicu ročného obdobia Leto od 22.8.2017 do 22.9.2017 má na starosti Vynič – vládca Znamenia Panna, ktorým sme začínali náš seriál článkov. Pre úplnosť ešte dodajme, že dňa 23.9.2014 vstupujeme do štvrtého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. Letenic odovzdáva „žezlo“ Radegastovi, ktorý svojou silou prináša Jeseň a energiu vlhka. „Vládne“ Bytostiam Zernič – znamenie Váhy a Ovsynič – znamenie Škorpión. Nastáva prvý zlom k studeným energiám, v ktorom býva prvá „chrípková vlna“. Dvomi týždňami pitia lipového čaju (ešte pred Jesennou rovnodennosťou) zabezpečíme schladenie energií nášho organizmu, aby sme vykrývali teplotný rozdiel medzi letnou energiou horúca a jesennou energiou vlhka. Súčasne zvýšenou konzumáciou rýb zabezpečíme dostatok minerálnych látok, aby sme posilnili obranyschopnosť nášho tela pred začínajúcou Jeseňou.

Začiatkom Jesene je Zem pred naším Slnkom v smere jeho ľavotočivého pohybu okolo jadra našej Galaxie. Zem je priamo vystavená tlaku Sily žiarení nášho ramena Orión. Môžeme čerpať zo skúseností iných ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v ramene Orión našej Galaxie. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať na Jesennú rovnodennosť 22.9.2017.

Vodcovská bytosť Radegast dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, dávaj rady hosťom! To, čo vieš, čo si zažil, nenechávaj si len pre seba, ale posúvaj to ďalej! Si hosť vo Stvorení a to, čo prežiješ, z čoho máš skúsenosť, dávaj ďalej ako radu ostatným hosťom vždy správnym spôsobom, aby z toho ľudia mali prospech!“

Seriál o Bytostiach Svjetovidovho kola – Svjetovidovho kruhu vo Svjetovidovej guli končí. V tejto guli sú ešte ďalšie dva kruhy Znamení – dva Zodiaky – dva kruhy ďalších oduševnelých Bytostí, ktoré poznali naši predkovia – Perúnov kruh a Svarogov kruh. O nich si možno pohovoríme v ďalšom seriáli článkov. 

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "LETO", ktorá pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Lev a Panna.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2