08 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

No player is configured for a series of mixed media files. Check the SWF Tools file handling settings.

Žitneč

Terapia farbami - žltá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo žltej farby vo svojej žive (aure).

Ak sme sa nenaučili správne precítiť, že máme byť pevnými vo svojom presvedčení, že nemáme chcieť to, čo nám nepatrí,  že musíme správne používať svoj rozum, a že sme súčasťou Stvorenia - nezapracovali sme do svojho života znamenie Žitneča - vo svojom duchovnom vývoji nevieme správne zobrazovať Božiu Moc v dennodennom živote, a tak nemáme dostatok čistého žltého vyžarovania znamenia Lev. V týchto prípadoch máme  zoslabenú činnosť žltej čakry (od solar plexu dozadu), žltého meridiánu (dráhy pečene) a srdca. Terapiu robíme dodaním žltej farby. Terapia trvá cca 24 minút a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti spustíme tlačítkom play vľavo dole počúvanie tónov E a pozeráme na obrázok Terapia 1  v priebehu cca 12 minút. Obrázok je potrebné roztiahnuť na celú plochu - klikneme na tlačítko vpravo dole vedľa reproduktora. V druhej časti pozeráme na meniace sa obrázky v Terapii 2 a opäť počúvame tóny E v priebehu cca 12 minút.

 

Terapia 1

 

Sorry, flash is not available.

 

Terapia 2

 

Terapia SyničOtvoriť terapiu v novom okne >>

Terapia sa otvorí v novom okne a spustíte ju tlačítkom ŠTART.

 

 

 

 

 

 


 

Ak máme veľa žltého vyžarovania máme  zosilnenú činnosť žltej čakry (od solar plexu dozadu), žltého meridiánu (dráhy pečene) a srdca. V týchto prípadoch máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho modrofialového vyžarovania. Terapiu robíme dodaním modrofialovej farby. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke modrofialové vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila žltého vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje. Terapiu touto farbou si spustíme v ukážke nášho počítačového programu Nové Hodiny Slovenov 2.

 

Nové Hodiny Slovenov - Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ďalšie terapie si môžete spustiť kliknutím na znamenie v kruhu, v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Hodiny Slovenov 2