Ponuka

Programy JASPIS

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Predstavujeme vám naše počítačové programy JASPIS:

(po načítaní programu vymažte v políčku pre zadanie hesla slovo Heslo a na jeho miesto napíšte heslo programu napr. pre numerológiu Koupalo2395)

 

Program: Nová Astrológia Slovenov získavate zakúpením minimálne jedného z dvanástich seminárov Nová Slovenská hviezdovéda v roku 2024

V cene 20,- € za jeden seminár máte prístup k programu Nová Astrológia Slovenov počas celého roku 2024 na našej stránke https://www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/nas/index.htm

Objednávky na seminár: jaspis@peruno.sk (heslo k programu zašleme na mail) K semináru je potrebné nainštalovať si do počítača program Zoom a prihlásiť sa svojim mailom na YouTube

Nová Slovenská hviezdovéda – cyklus seminárov v roku 2024

o spolupôsobení človeka s Priamymi silami bytostného a Krúživými silami Bytostného – s Bytosťami Znamení a Planét

o pochopení v čom má byť človek príkladom, čo sa má naučiť a čo má odčiniť v tomto živote pomocou Kónov našich predkov

o aktuálnom a vlastnom Horoskope podľa Novej Astrológie Slovenov a Novej Numerológie Slovenov

 

Program: Nové Hodiny Slovenov získavate zakúpením minimálne jedného z dvanástich seminárov Sceľovanie so Svetlom v roku 2024

V cene 20,- € za jeden seminár máte prístup k programu Nové Hodiny Slovenov počas celého roku 2024 na našej stránke https://www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/nhs.htm 

Objednávky na seminár: jaspis@peruno.sk (heslo k programu zašleme na mail) K semináru je potrebné nainštalovať si do počítača program Zoom a prihlásiť sa svojim mailom na YouTube

Sceľovanie so Svetlom – cyklus seminárov v roku 2024

o živote podľa Slova Všemohúceho: „Buď Svetlo!“

o sceľovaní našich čakier s farbami Svetla príkladným životom podľa Kónov

o sceľovaní našich meridiánov s farbami Svetla učením sa žiť podľa Kónov

o sceľovaní našich orgánov s farbami Svetla uzavretím našej karmy podľa Kónov

o sceľovaní so Svetlom Bytostí jednotlivých Znamení a Planét pre uzdravenie našej duše i tela a svetlosť a dobrotu nášho ducha

 

Program: Nové Mesiace Slovenov získavate zakúpením minimálne jedného kalendáru

Koledov Dar Slovenom 2024 - Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

V cene 15,- € máte kalendár a prístup k programu Nové Mesiace Slovenov počas celého roku 2024 na našej stránke https://www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/nms/index.htm

Objednávky na kalendár: jaspis@peruno.sk (heslo k programu zašleme na mail) - spôsob doručenia kalendáru: osobne Poľný Kesov 208 alebo poštou s príplatkom za poštovné

 

Program: Nová Numerológia Slovenov

prístup k programu Nová Numerológia Slovenov zostane v roku 2024 zatiaľ zdarma na našej stránke https://www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/ns/index.htm

Meno: NS a Heslo: Koupalo2395

Nová Numerológia Slovenov prináša jedinečné prepojenie medzi Numerológiou podľa Luciena Siffrida a Novou Astrológiou Slovenov.

 

K jednotlivým programom pre hlbšie pochopenie je možné dokúpiť si semináre v zmysle viacerých širších tém podľa nasledujúceho zoznamu:

 

nova astrologia slovenov 2

Nová Astrológia Slovenov
 - Nová Slovenská hviezdovéda

Program vám zobrazí aktuálne postavenie planét.

Popis seminárov   Nová Astrológia Slovenov  »

 

 

nove mesiace slovenov 2

Nové Mesiace Slovenov
- Nový Slovenský prírodný kalendár

Program vám zobrazí aktuálne pôsobenie Bytostí - "Dvanástich Mesiačikov".

Popis seminárov   Nové Mesiace Slovenov  »

 

 

nove hodiny slovenov 2

Nové Hodiny Slovenov
- Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Program vám zobrazí aktuálne pôsobenie Bytostí Zeme (v Indii známych ako energie tattiev) a môžte si v ňom spustiť terapie konkrétnou farbou kliknutím na konkrétne znamenie v kruhu.

Popis seminárov   Nové Hodiny Slovenov  »

 

 

numerologia slovenov 2

Nová Numerológia Slovenov

- Nová Slovenská číslovéda

Nová Numerológia Slovenov prináša jedinečné prepojenie medzi Numerológiou podľa Luciena Siffrida a Novou Astrológiou Slovenov.

Popis semináru   Nová Numerológia Slovenov  »

 

 

Programy výhradne pre zaškolených a certifikovaných účastníkov našich seminárov.

 

nova farbodiagnostika slovenov

Nová Farbodiagnostika Slovenov
- Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Program vám umožňuje zistiť aktuálny stav používania Darov zo Svetla, ktoré jednotlivec dostal pri narodení alebo ktoré sú práve potrebné pre jeho vzostup ku Svetlu. Pri snahe človeka o riešenie duchovných príčin problémov je možné doladiť neželané telesné, duševné a duchovné stavy a následne ich udržiavať v harmónii. Program je určený pre zaškolených a certifikovaných účastníkov našich seminárov.

 

 

Koledov Dar Slovenom - Nová Slovenská hviezdovédaKoledov Dar  Slovenov
 - Nová Slovenská hviezdovéda

Nová Numerológia Slovenov v spojení s Novou Slovenskou hviezdovédou® umožňuje upriamiť  človeka na tie jeho schopnosti, v ktorých má byť pre ostatných ľudí  v z o r o m, ktoré sa má n a u č i ť   a ktoré má  n a p r a v i ť/o d č i n i ť.  Tiež umožňuje človeku odhaliť, koľko a akých vývojových krokov a stupňov potrebuje človek ešte na svojej pozemskej ceste prežiť a pochopiť.
Program Koledníček vám pomôže uložiť údaje o klientovi a uchovať postavenie planét. Je určený pre zaškolených a certifikovaných účastníkov našich seminárov. Účasníci seminárov, ktorí sú  zaškolení a certifikovaní pre požiadavku na program napíšte prosím na našu mailovú adresu a uveďte seminár, ktorého ste sa zúčastnili:

Kliknite tu na odoslanie požiadavky  »

 

 

Program výhradne pre účastníkov seminárov Vo Svetle Poznania:

 

vo svetle poznania

Pyramída 91 prednášok pôvodného vydania Posolstva Grálu - Vo Svetle Pravdy od Abdruschina

Program je určený výhradne pre účastníkov našich seminárov Vo Svetle Poznania.

 

 

 

 

Zoznam našich seminárov, ku ktorým sa používajú naše počítačové programy:

 

Nová Astrológia Slovenov 1

Nová Astrológia Slovenov 2

Nová Astrológia Slovenov 3

Nová Astrológia Slovenov 4

Nové Mesiace Slovenov 1

Nové Mesiace Slovenov 2

Nové Hodiny Slovenov 1

Nové Hodiny Slovenov 2

Nová Numerológia Slovenov

Nová Slovenská hviezdovéda

 

Prejsť na zoznam všetkých seminárov  »