Ponuka

Jazdecký klub Poľný Kesov

Detské kráľovstvo o.z. ponúka jazdenie na koňoch a poníkoch pre začiatočníkov aj pokročilejších. Pre najmenších je tu vozenie na poníkoch.

                                                                        

Členovia Jazdeckého klubu Poľný Kesov platia členské vopred podľa množstva jazdeckých hodín.

Orientačná suma členského:

jazdecká hodina (45 minút) dieťa do 15 rokov 20 €

jazdecká hodina (45 minút) dospelý 25 €

vozenie na koni (15 minút) 10 €/osoba

vychádzka na koni (60 minút) 30 €/osoba

vychádzka na koni (90 minút) 40 €/osoba

vychádzka na koni (120 minút) 50 €/osoba

hipoprofilaxia (30 minút) 30 €

 

Ľudia, ktorí nie sú členmi Jazdeckého klubu Poľný Kesov môžu dobrovoľne prispieť do zbierky na jeho podporu.

Jazdecký klub Poľný Kesov poskytne podporovateľom, v prípade ich záujmu:

za každých 20-25 € príspevku jednu jazdeckú hodinu (45 minút),

alebo za každé 10 € príspevku vozenie na koni (15 minút).

 

Trénerka Karolína Sitárová 0918 746 403

Jazdecký klub Poľný Kesov

Jazda na koni

Jazda na koni má pozitívne účinky. Zlepšuje držanie tela, koordináciu pohybov sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Navyše starostlivosť o koňa – pripraviť ho na jazdu, vyčistiť, osedlať, ošetriť kopytá, prináša postupné budovanie vzťahu medzi človekom a týmto majestátnym zvieraťom. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Účinky  hipoterapie na chorých či postihnutých ľudí sú preukázateľné.

Hypoprofilaxia

Znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni. Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Nakoľko duševný stav človeka vplýva na jeho fyzické zdravie, je možné aj takouto prevenciou predchádzať duševným a telesným chorobám. Aj zdravým ľuďom zlepšuje jazda na koni držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Treba to zažiť...

 

 

Farma Kesov poskytla Jazdeckému klubu Poľný Kesov dva športové poníky - Taru a Perlu so žriebätkom Hviezdou, frízsku kobylku Akkelien K. a lipicanku Santiagu.

Časom sme sa rozrástli o arab x huculku Aishu a lipicanku Kiru.

 

 

 

Ďakujeme všetkým láskavým dušičkám, ktoré nám venovali svoj čas, silu, ochotu a podporu...

Detské kráľovstvo o.z.