Ponuka

JASPIS - Inštitút Akáša

Pozývame vás na prednášky, semináre a školenia:

Vo Svetle Poznania   a   Koledov Dar Slovenom

Prednášky, semináre a školenia sú vysielané na živo cez zoom, digitálne nahrávané a je možné si ich objednať podľa ponuky.

Objednávky na semináre a školenia: +421 903 725 876

 

Prednášky pre verejnosť z cyklov:

 

Semináre a školenia:


Vo Svetle Poznania   

Prednášky sú určené pre ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich duchovný rozvoj a chcú sa slobodne vyvíjať k sebavedomému pôsobeniu vo Stvorení. Ľuďom, ktorí si chcú obnoviť a udržovať svoje duchovné, duševné a fyzické zdravie.

Prednášky sú o používaní Živého Slova v dennodennom živote a vychádzajú z diela Vo Svetle Pravdy od Abdruschina podľa pôvodného vydania z roku 1931. Inšpirujú, ako pomocou Božích zákonov prakticky zmeniť svoj život k lepšiemu, nájsť si tvorivú prácu, partnerku-partnera, domov... 

 


Koledov Dar Slovenom

Prednášky, semináre a školenia sú určené ľuďom, ktorí chcú vedome pomáhať sebe i blížnym k znovunadobudnutiu tvorivého, zdravého a šťastného života naplneného Láskou a spolupôsobením s inými bytosťami.

 

Praktické použitie poznania našich predkov v dennodennom živote u jednotlivca i v spoločnosti.

 

Koledov Dar Slovenom
"Malý kalendár"

     

Koledov Dar Slovenom
"Veľký kalendár"

"JAR"

 

Dianie v roku 2010

Dianie v roku 2011

"PREDLETIE"

 

Dianie v roku 2012

Dianie v roku 2013

"LETO"

 

Dianie v roku 2014

Dianie v roku 2015

"JESEŇ"

 

Dianie v roku 2016

Dianie v roku 2017

"PREDZIMIE"

 

Dianie v roku 2018 a 2019

Dianie v roku 2020

"ZIMA"

 

Dianie v roku 2021

Dianie v roku 2022

 

Narodenie - príchod duše na Zem

Seminár o počatí, tehotenstve a narodení dieťatka.

Rozsah semináru: tri hodiny

Suma za seminár: 10€ - MP3 nahrávka

 

Smrť - odchod duše zo Zeme

Seminár o odkladaní pozemského telíčka, precitnutí na "Onom svete" a komunikácii medzi oboma svetmi.

Rozsah semináru: tri hodiny

Suma za seminár: 10€ - MP3 nahrávka

 

Koledov Dar Slovenom

Šesť ročných období pod vládou Bytostí Božia - Višňom, Lelom, Letenicom, Radegastom,  Koledom a Krojšňom. Jedinečný pohľad na pôvodný Slovenský kalendár - Koledov dar.

Rozsah školenia: dvanásť hodín

Suma za školenie: 40€ - MP3 nahrávka

 

Koledov Dar Slovenom 2

Rod a Kryšeň, Indro a Kitovras, Perún a Volos, Maja a Dadžbog, Koliedo a Kupala, Lada a Bielojar.

Pôsobenie vládcov Znamení Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Rozsah seminárov: šesť seminárov po šesť hodín (možné zakúpiť samostatne)

Suma za jeden seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia 1

Pôvodný ozdravný proces Slovenov doplnený dnešnými technológiami. Seminár pojednáva o tom, ako bytosti jednotlivých mesiacov pôsobia na človeka, a ako si môžeme pomôcť liečbou olejom a farbami v súlade s pôsobením bytostných k ozdraveniu duše i tela. Dozviete sa, kedy, a na ktoré časti tela treba aplikovať konkrétny olej, prípadne ho skombinovať s konkrétnou farbou a Bachovými kvetmi.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia 2

Krojšeň, Koledo, Radegast, Letenic, Lelo, Vyšeň.

Ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Rozsah seminárov: šesť seminárov po šesť hodín (možné zakúpiť samostatne)

Suma za jeden seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Numerológia Slovenov

Poznávanie súvislostí Zákona čísel - rozbor mena a slov podľa Luciena Siffrida a pohľad na etapy života - "Hodiny ľudského života" podľa Hermanna Wennga.  Rozbor mena a priezviska je zameraný na spoznanie v čom máme schopnosť viesť iných, čo máme rozvinúť a na čo si máme dávať pozor v našom živote.  Nová Numerológia Slovenov prináša jedinečné prepojenie medzi Numerológiou podľa Luciena Siffrida a Novou Astrológiou Slovenov podľa Pribinu Chariotova.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Astrológia Slovenov 1

Svjetovidovo kolo

Nová Astrológia Slovenov je Novou Slovenskou Hviezdovédou. Prináša nový pohľad na Astrológiu cez Bytosti Svetla, ktoré sú pre nás darcami žiarivých síl v momente nášho narodenia. Výpočet týchto síl v PC programe NAS1 je podľa heliocentrického postavenia Venuše, Marsu, Pluta, Slnka, Urány, Neptúna, Zeme, Saturna, Jupitery a Merkúra v Slnečných znameniach (Baran, Býk, Blíženci...) v čase narodenia konkrétneho človeka.

Výklad je zameraný na spoznanie našich vnútorných a vonkajších darov, talentov, vlastností a ich správne používanie v živote v zmysle Zákonov Všemohúceho.  Prináša uvedomenie si toho, čo vidíme, ako rozmýšľame, v čom máme vnútornú a vonkajšiu silu, aká cesta vedie k nášmu srdcu, ako inšpirovať iných, ako nájsť vnútorný mier, v akej práci rozvinieme svoje danosti, v čom spočíva naše šťastie, čo máme študovať i to, ako pochopiť partnera, partnerku alebo svoje deti. Tieto naše dary spoznávame cez Svjetovidovo kolo.

V rámci semináru dostanete k dispozícii  PC program NAS1 pre výpočet postavenia jednotlivých planét - Dračích síl. Na základe výpočtu je možné zhotoviť i Dračí náramok. Astrologický výklad je možné rozšíriť aj o rozbor mena a priezviska podľa Numerológie Slovenov, aby sme vedeli, v čom máme schopnosť viesť iných – v čom im máme byť príkladom, čo máme rozvinúť – čo sa máme naučiť a na čo si máme dávať v pozemskom živote pozor.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Astrológia Slovenov 2

Perúnovo kolo a Svarogovo kolo

Nová Astrológia Slovenov je Novou Slovenskou Hviezdovédou. Prináša nový pohľad na Astrológiu cez Bytosti Svetla, pôsobiace v rôznych kruhoch na vývoj ľudstva na Zemi. Tieto Bytosti sú pre nás darcami žiarivých síl v momente nášho narodenia. Výpočet týchto síl v PC programe NAS2 je podľa heliocentrického postavenia Jupitery - "Druhého Slnka" našej Slnečnej sústavy - v čase narodenia konkrétneho človeka.

Výklad je zameraný na spoznanie našich určujúcich darov do pozemského života, určujúcich darov pre našu generáciu, určujúcich darov pre predchádzajúce i nasledujúce generácie a správne používanie týchto určujúcich darov v našom živote v zmysle Zákonov Všemohúceho. Tieto naše určujúce dary spoznávame cez Perúnovo kolo. Vývoj ľudstva na Zemi prebieha i vo veľkých cykloch v tzv. "Platónskych mesiacoch", a preto prinášame i uvedomenie si tohto vývojového procesu. Podrobnú štruktúru "Veku Rýb" i veľkých darov, ktoré dostávame cez Bytosti Svetla, spoznávame cez Svarogovo kolo.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Astrológia Slovenov 3

BARAN, BÝK, LEV a OROL pri tróne Všemohúceho v spojení nadol s:

Kozorožcom, Kohútom, Vodnárom, Psom, Rybami a Sviňou,
Baranom, Myšou, Býkom, Býkom, Blížencami a Tigrom,
Rakom, Zajacom, Levom, Drakom, Pannou a Hadom,
Váhami, Koňom, Škorpiónom, Kozou, Strelcom a Opicou.

Inšpirácia od Bytostí pri tróne Všemohúceho pre používanie našich darov.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Astrológia Slovenov 4

Duchovné a Bytostné pôsobenie planét a použitie programu NAS 4 s Numerológiou.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nová Slovenská hviezdovéda 1

Je znovuobjavenou Kráľovskou astrológiou, ktorá sprostredkováva poznanie, ako máme správne formovať svoj život, ako máme správne žiť v súlade s pôsobením štyroch najvyšších bytostných: Božej Múdrosti – Barana pri tróne Všemohúceho, Božej Sily – Orla pri tróne Všemohúceho, Božej Moci – Leva pri tróne Všemohúceho a Božej Dobroty – Býka pri tróne Všemohúceho.Súčasťou seminárov bude výpočet osobných darov od štyroch najvyšších bytostných s využitím programov Koledov Dar Slovenom, Nová Numerológia Slovenov, Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov a Nové Hodiny Slovenov i to, ako si môžeme pomôcť kvapkami JASPIS a olejmi JASPIS k duchovnému vývoju, k duševnej výchove, k pozemskému vzdelávaniu a k udržaniu, alebo znovunadobudnutiu duševného i telesného zdravia.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Mesiace Slovenov 1

Svjetovidov kruh

Spoznajte pomoci Bytostí prírody pomocou PC programu NMS1 a nájdete odpovede na otázky kedy siať, žať, píliť stromy, alebo pomôcť zazimovať voľne žijúce zvieratá.Umožňuje tiež dlhodobo dopredu vedieť, aké počasie nás čaká napríklad pri plánovanej stavbe domu, na letnej alebo zimnej dovolenke i to, kedy naplánovať jesenné práce pred príchodom zimy. Seminár je zameraný na spoznanie darov cez Svjetovidov kruh. Nové Mesiace Slovenov sú Novým Slovenským Prírodným Kalendárom.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Mesiace Slovenov 2

Perúnov kruh a Svarogov kruh

Spoznajte pomoci Bytostí prírody pomocou PC programu NMS2 a nájdete odpovede na otázky kedy a čím je vhodné liečiť naše ochorenia, predchádzať im a preventívne udržiavať naše duševné i telesné zdravie. Poznanie nástupu 12 Mesiačikov, Bytostí Mesačných týždňov a dní spojené s Novým Slovenským Olejkárstvom a Farboterapiou vám môže priniesť zosilnenú pomoc pri liečbe ochorení. Seminár je zameraný na spoznanie darov cez Perúnov kruh a Svarogov kruh. Nové Mesiace Slovenov sú Novým Slovenským Prírodným Kalendárom.

Rozsah semináru: šesť hodín

Suma za seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Mesiace Slovenov 3

BARAN, BÝK, LEV a OROL pri tróne Všemohúceho v spojení nadol s:

Krojšňom, Rybami, Sviňou, Vodnárom a Psom,
Koledom, Kozorožcom, Kohútom, Strelcom a Opicou,
Radegastom, Škorpiónom, Kozou, Váhami a Koňom,
Letenicom, Pannou, Hadom, Levom a Drakom,
Lelom, Rakom, Zajacom, Blížencami a Tigrom,
Vyšňom, Býkom, Býkom, Baranom a Myšou.

Semináre sú zamerané na všestranné praktické pomoci pre ľudských duchov vyvíjajúcich sa v hmotnosti.

Rozsah seminárov: šesť seminárov po šesť hodín (možné zakúpiť samostatne)

Suma za jeden seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nový Slovenský prírodný kalendár

Rod a Kryšeň, Indro a Kitovras, Perún a Volos, Maja a Dadžbog, Koliedo a Kupala, Lada a Bielojar.

Ako máme správne, v súlade s pôsobením bytostných, deliť rok a ako si môžeme pomôcť Bachovými kvetmi počas celého roku     k ozdraveniu duše i tela s využitím programu Nové Mesiace Slovenov.

Rozsah seminárov: šesť seminárov po šesť hodín (možné zakúpiť samostatne)

Suma za jeden seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Nové Hodiny Slovenov 1

Svjetovidov kruh - Orgánové hodiny

Ak túžite po „Pomoci“, a chcete zmeniť nemoc na „Moc“, vnútorne sa otvorte Svetlu Všemohúceho. Bytosti Svetla - Služobníci Všemohúceho Triglava sprostredkovávajú v konkrétnom čase všetky pomoci k nášmu dennodennému životu. Prehľad týchto pomocí popisujeme cez Svjetovidov kruh - Orgánové hodiny. Prinášame komplexný systém pre poznávanie duchovných príčin zdravia - čo má ľudský duch činiť, aby bol zdravý na tele i na duši. Pomocou PC programu NHS1 je možné nájsť optimálny čas na liečbu orgánov. Nové Hodiny Slovenov sú Novým Slovenským Olejkárstvom a Farboterapiou a ponúkajú pomoc pri liečení duševných i telesných problémov. Školenie je zamerané na zúžitkovanie energií pre liečebný proces orgánov.

Rozsah školenia: dvanásť hodín

Suma za školenie: 40€ - MP3 nahrávka

 

Nové Hodiny Slovenov 2

Perúnov kruh - Meridiánové hodiny, Svarogov kruh - Čakrové hodiny

Ak túžite po „Pomoci“, a chcete zmeniť nemoc na „Moc“, vnútorne sa otvorte Svetlu Všemohúceho. Bytosti Svetla - Služobníci Všemohúceho Triglava sprostredkovávajú v konkrétnom čase všetky pomoci k nášmu dennodennému životu. Prehľad týchto pomocí popisujeme cez Perúnov kruh - Meridiánové hodiny a Svarogov kruh - Čakrové hodiny. Prinášame komplexný systém pre poznávanie duchovných príčin zdravia - čo má ľudský duch činiť, aby bol zdravý na tele i na duši. Pomocou PC programu NHS2 je možné nájsť optimálny čas na stimuláciu meridiánov a podporu čakier. Nové Hodiny Slovenov sú Novým Slovenským Olejkárstvom a Farboterapiou a ponúkajú pomoc pri liečení duševných i telesných problémov. Školenie je zamerané na zúžitkovanie energií pre liečebný proces meridiánov a čakier.

Rozsah školenia: dvanásť hodín

Suma za školenie: 40€ - MP3 nahrávka

 

Nové Hodiny Slovenov 3

BARAN, BÝK, LEV a OROL pri tróne Všemohúceho v spojení nadol s:

Krojšňom, Vodnárom, Psom, Rybami a Sviňou,
Vyšňom, Baranom, Myšou, Býkom a Býkom,
Lelom, Blížencami, Tigrom, Rakom a Zajacom,
Letenicom, Levom, Drakom, Pannou a Hadom,
Radegastom, Váhami, Koňom, Škorpiónom a Kozou,
Koledom, Strelcom, Opicou, Kozorožcom a Kohútom.

Semináre sú zamerané na zúžitkovanie energií pre liečebný proces ľudí, zvierat a rastlín.

Rozsah seminárov: šesť seminárov po šesť hodín (možné zakúpiť samostatne)

Suma za jeden seminár: 20€ - MP3 nahrávka

 

Poradenstvo, výklady, výpočty, literatúru, prednášky, semináre a počítačové programy sprostredkováva výhradne spoločnosť JASPIS a jej certifikovaní zástupcovia.

 

Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Naše počítačové programy JASPIS: Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov nájdete na nasledujúcej linke.

 Naše PC programy JASPIS  »

 

Objednávky na čísle: +421 903 725 876

Na začiatok