Ponuka

Nová Slovenská hviezdovéda - priradenie Bachovych kvetov

Priradenie Bachových kvetov jednotlivým znameniam vo Svarogovom, Perúnovom a Svjetovidovom kruhu

Vo Svarogovom kruhu v prvej polovici každého znamenia prevláda ženské – jemnejšie pôsobenie, pridáme:

38. WILLOW - Vŕba biela

Podporuje prepáčenie, poznanie, že nie je žiadny nespravodlivý osud a vy preto nemôžete byť jeho obeťou, zmierenie, ustúpenie, pozitívne myslenie, vnútorný pokoj. (ublíženosť, porovnávanie sa s druhými, sebaľútosť)

Vo Svarogovom kruhu v druhej polovici každého znamenia prevláda mužské – hrubšie pôsobenie, pridáme:

20. MIMULUS - Čarodejka škvrnitá

Podporuje sebaistotu, odvahu postaviť sa čelom ku všetkým výzvam života, vnútornú silu, odvahu, pripravenosť ku riziku. (strach zo známych vecí – napríklad z choroby, skúšky, tmy…)

 

V Perúnovom a Svjetovidovom kruhu v druhej polovici každého znamenia prevláda ženské – jemnejšie pôsobenie, pridáme:

38. WILLOW - Vŕba biela

Podporuje prepáčenie, poznanie, že nie je žiadny nespravodlivý osud a vy preto nemôžete byť jeho obeťou, zmierenie, ustúpenie, pozitívne myslenie, vnútorný pokoj. (ublíženosť, porovnávanie sa s druhými, sebaľútosť)

V Perúnovom a Svjetovidovom kruhu v prvej polovici každého znamenia prevláda mužské – hrubšie pôsobenie, pridáme:

20. MIMULUS - Čarodejka škvrnitá

Podporuje sebaistotu, odvahu postaviť sa čelom ku všetkým výzvam života, vnútornú silu, odvahu, pripravenosť ku riziku. (strach zo známych vecí – napríklad z choroby, skúšky, tmy…)

 

 

 

Objednávky na: +421 903 725 876, jaspis@peruno.sk

Späť na začiatok