Ponuka

Gazdovstvo

JASPIS, Detské kráľovstvo o.z., mladá farmárka Mgr. Radmila Remenárová,

Rodina Sitárová a ich priatelia začali s prácami na projekte

Mladý Gazda

Projekt Mladý Gazda je zameraný na zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež i celé rodiny. Pomocou zážitkového učenia a atraktívnymi činnosťami s cieľom vštepovať vzťah k prírode a k životnému prostrediu.

Projekt Mladý Gazda je súčasťou nášho projektu Domu Svetla a Pravdy - prameňa duchovnej sily, morálnej obrody Slovenského národa a poznania našich predkov Slovenov.


Prvá časť projektu: „Mladý poľnohospodár“ približuje prácu poľnohospodárov, pomáha obnovovať vzťah ľudí k pôde, k tradíciám roľníctva,

Druhá časť projektu: „Mladý lesník“ približuje prácu lesníkov, plánuje výsadbu stromov, detskú lesnú škôlku pre deti ako súčasť výučby prírodovedy,

Tretia časť projektu: „Jazdecký klub“ je zameraný na tréning koní pre špeciálnu terapiu a jazdenie na koni,

Štvrtá časť projektu: „Gazdovstvo v minulosti“ približuje práce na Gazdovstve pred zavedením modernej techniky,

Piata časť projektu: „Agrokruh“ plánuje zaviesť nové - moderné technológie pre obrábanie pôdy.

 

Realizácia  projektu  Mladý Gazda:

Bolo okolo 35°C v tieni a chlapi celý deň na slnku, až do večera...klobúk dolu...žienky popolušky vyzbierali za vlečku odpadu a nahrabali za vlečku sena...veľká vďaka. Veľmi nás potešilo, že sa dobrovoľne prihlásili mladé dievčatá, ktoré sa mohli opaľovať na kúpalisku, ale oni celý deň pracovali ako včely...šikovné, múdre dievčatká...ďakujeme Magduške a Katuške...

 

V prípravných prácach sme začali s čistením „Panšule“ a výbehmi pre kone. V tejto súvislosti veríme, že  obyvatelia obce budú ohľaduplný a prestanú ju znečisťovať vypúšťaním žúmp a robením skládok, aby sme mohli vybudovať, oddychovú zónu pre deti.

 

Pre koníky pestujeme „Ekologickým hospodárstvom“ ovos a jačmeň, zasiali sme pasienok i špeciálnu lúčnu zmes na seno pre kone. 

Podarilo sa nám zadovážiť  Zetor 10145 vyrobený na Slovensku v ZŤS Martin. Zohnali sme i čističku obilia – rajtar z roku 1912, ktorý nám šikovný sused dal do plne funkčného stavu. Prosíme ľudí, ktorí majú nepotrebný starý rebrinák,  pluh za koňa, či vedia o niekom, kto by nám pomohol k veciam používaným  na Gazdovstve v minulosti dajte nám vedieť.

 

 

 

Zatiaľ sme priniesli dva športové poníky so žriebätkom a frízsku kobylku Akkelien K. Budú využívané pre malé deti na vozenie a pre starších záujemcov na jazdenie.

 

Ďakujeme všetkým láskavým dušičkám, ktoré nám venovali svoj čas, silu, ochotu a podporu...urobil sa veľký kus práce v našom projekte Mladý Gazda.

 

Práce, ktoré sú naplánované na tento čas:

- stavba oplotenia, stavba prístreškov a výbehov pre kone, stavba senníku...

 

Prosíme o informácie o možnosti zohnania:

príslušenstva za traktor,
obytnej maringotky,
prívesu pre koňa,
železnej konštrukcie na halu,
piesku na jazdiareň,
železničných podvalov na orámovanie jazdiarne,
rebriňáka, či koča,
či ďalších starých vecí, ktoré budú slúžiť na ukážku, ako sa gazdovalo v minulosti.ň

 

Podporu môžte uskutočniť viacerými spôsobmi:

1. Srdečným prianím a prosbou (aby sa projekt podarilo zrealizovať),

2. Priložením svojej ruky k dielu,

3. Finančnou podporou na číslo účtu Detského kráľovstva - Tatra banka 2624777853/1100 - heslo Mladý Gazda,

4. Radami, nápadmi, objednaním zdravých plodín, či potravín.

Tešíme sa na vás, aj na možnosť iných foriem pomoci od vás.

 

Ďakujeme všetkým krásnym dušičkám :-))

Ďalšie otázky radi zodpovieme osobne  na  tel. čísle 0903 725 876 alebo na peruno@peruno.sk

Späť na začiatok >>>