Ponuka

JASPIS 06

06 07 04 Bytosti prírody

Koupalo

Koupalo a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárKoupalo učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Dobrotu v dennodennom živote. 20.5.2017 o 22:18 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

06 02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznania6. Osud

Pribina Chariotov


Keď sa započúvame do bežnej dennodennej reči, tak počujeme stále dokola: „To je nezaslúžený Osud, to je ťažký Osud, to je zlý Osud, ťažká karma, veľká karma...“ Aj keď z akéhokoľvek uhla pohľadu sa tieto slová hovoria, treba si uvedomiť, že stále len z časti nazerajú na jeden veľký mohutný Zákon. Zákon, ktorý panuje v celom Stvorení – Zákon vzájomného pôsobenia. Názov tohto Zákona väčšinou prekladáme ako Zákon spätného pôsobenia, alebo Zákon zvratného pôsobenia. Takýto preklad je len čiastočný pohľad na tento Zákon. Tento pohľad hovorí len o spätnom účinku, ktorý drvivo vnímame, keď na nás dopadá. Názov z originálu nemčiny, verne preložené znie „Zákon vzájomného pôsobenia“. Hovorí v celej šírke, čo tento Zákon zahŕňa.

06 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 3.časť

- syati -

 

Veľký Tresk
Kozmologický argument zvaný „Kalam“
Alternatívne teórie vzniku vesmíru

06 10 01 Výchova a vzdelávanie

6 Generačné rozdiely 

Miroslav Kysucký

 

Pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže pôsobí jedna generácia na druhú. Často jedna generácia druhej nerozumie pre ich rozdielne Úlohy a Dary, ktoré dostali. Preto je potrebné rozdiely spoznať a využiť ich ku prospechu blížnym a tým vo vzájomnom pôsobení aj pre seba.

06 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Hľadanie podstát - Zákonov

MUDr. Ivan Rusnák

 

Niektorí čitatelia si môžu povedať: „Veď sa tu hovorí o náboženských pravidlách. Čo to má do činenia s medicínskou vedou a so zdravotníctvom?“

06 08 01 Reflexná terapia

nozky

Nervová sústava

Radka Remenárová

 

 Na všetko, čo sa okolo nás deje, či už v našom vnútri, alebo vo vonkajšom prostredí, nejakým spôsobom reagujeme, a tieto reakcie má na starosti nervová sústava.

06 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Koupalo

Terapia farbami - oranžová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo oranžovej farby vo svojej žive (aure).

06 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Koupalo

Koupalo - Znamenie Blíženci

Juraj Sitár

 

So vstupom do znamenia Blíženci súčasne vstupujeme do druhého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Lelo, ktorý svojou silou prináša energiu tepla a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Predletie.

06 05 01 JASPISNÍČEK

Koupalo

Koupalo - Kúpanie

Karolínka Sitárová

 

Teraz je práve čas, kedy každý ide na kúpalisko, alebo rozloží bazén. No jednoducho kúpacia sezóna.

06 04 02 Sloveni

 SKUTOČNÝ VÝZNAM DVOJKRÍŽA  

Juraj Sitár

 

Dvojkríž Svetla


Dva spojené rovnoramenné kríže

 

dvojkriz1

Symbolizujú prepojenie pôsobenia oboch Synov Všemohúceho a hovoria ľudstvu: „Vidiac Vôľu Všemohúceho, máte ju s Láskou sprostredkovávať!“

06 03 03 Kniha

velesova kniha

Svätoruské védy - Velesova kniha

Alexander I. Asov

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy.

Knihu Svätoruské védy - Velesova kniha vydalo vydavateľstvo Dobra. Knihu si môžte zakúpiť na www.martinus.sk.

06 03 02 Báseň

Slovenom

Stanislav Michalička

 

SLOVENOM . . . tím, ktorí chcú žiť podľa Slova!

Preto čuj Sloven, čo nám chce Pán odkázať,
aby si to vedel svojim životom svetu ukázať,

06 03 01 Slovo

SLOVO a čo z toho vyplýva!

2. pokračovanie

Eduard Hurta - Bratislava

 

V dvoch predchádzajúcich článkoch sme si čiastočne objasnili pôvod a význam slova. Teraz, keď nám to slovo už medzitým dozrelo, zameriame sa viac na jeho užívateľa, teda človeka.

06 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Šiesta prednáška „Osud“ a číslo šesť.

 

Šestka je v Zákone čísiel Moc.

06 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Šieste Blahoslavenstvo

 

 „Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.

 Mať v sebe mier a sprostredkovať ľuďom pokoj, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi môže sa už nazývať dietkami Božími. Človek, ktorý má v sebe ozajstný mier, Boží mier, bude pre svojich spolublížnych utešovateľom a balzamom, bude rany ľudí liečiť už obyčajným svojím bytím!“

06 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie šieste

NENARUŠÍŠ MANŽELSTVO!

 

Už to, že existuje prikázanie, ktoré znie: „Nebaž po žene blížneho svojho!“ ukazuje, ako málo sa týmto šiestym prikázaním myslí to, čo v tom stanovujú pozemské zákony.

„Nenarušíš manželstvo“ môže tiež znieť: „Nenarušíš manželský mier!“ Pod mierom sa prirodzene rozumie i harmónia. To zároveň stanovuje, aké vôbec má byť manželstvo; pretože tam, kde niet čo rozbiť alebo narušit, nemá žiadnu platnosť ani prikázanie, ktoré sa neriadi pozemským ponímaním a pozemskými ustanoveniami, ale podľa vôle Božej.

06 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

6. Osud

Abdruschin

 

Ľudia hovoria o zaslúženom a nezaslúženom Osude, o odmene a treste, odplate a karme.

To sú len čiastočné označenia Zákona, tkviaceho vo stvorení: Zákona vzájomného pôsobenia!

Je to Zákon, ktorý je od prvopočiatku v celom Stvorení a bol do veľkého, nikdy nekončiaceho diania nezmazateľne votkaný ako nutná súčiastka samotného Stvorenia a vývoja. Ako obrovská sústava najjemnejších nervových nitiek udržuje a oživuje všetko a napomáha trvalému pohybu, večnému dávaniu a braniu!

Syndikovať obsah