06 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Šieste Blahoslavenstvo

 

 „Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.

 Mať v sebe mier a sprostredkovať ľuďom pokoj, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi môže sa už nazývať dietkami Božími. Človek, ktorý má v sebe ozajstný mier, Boží mier, bude pre svojich spolublížnych utešovateľom a balzamom, bude rany ľudí liečiť už obyčajným svojím bytím!“ 

V Zákonoch čísiel šestka je Moc. Získať moc sám nad sebou i svojím osudom je témou šiestej prednášky Pána Imanuela Osud. Aby sa človek naučil svoj kočiar viesť nahor ku Svetlu. Aby jeho balón neprestajne stúpal. Aby deň čo deň bol ku Svetlu bližšie. Aby ho to Svetlo už celého zahaľovalo. Aby ho sprostredkovával ďalej, aby tú blaženosť, ktorú preciťuje zo Svetla vo svojom prežívaní sprostredkovával blížnym. Tak získava moc sám nad sebou i svojím osudom. Prichádza k tomu, že on už má v sebe ozajstný mier – Boží mier.

Neznamená to, že už na svoj balón nenaviaže vrece s pieskom, ale okamžite ako ho naviaže vníma tú neprávosť, ktorú práve zasieva a všetko napraví, odviaže z balónu to vrece s pieskom. Jeho vnútorný mier mu nedovolí konať inak. Je zahalený týmto žiarivým Božím mierom - má ho v sebe.

Keď sa dnes pozrieme na piate Blahoslavenstvo je v praxi u väčšiny ľudí nerealizovateľné vplyvom vlastného čisto rozumového bezcitného chcenia. V tej chvíli to však chýba ako priečka rebríku na ceste k šiestemu Blahoslavenstvu. I v dobe Pána Ježiša len veľmi málo ľudí precítilo hĺbku šiesteho Blahoslavenstva. Bolo len veľmi málo ľudí, ktorí vedome svoj kočiar viedli nahor ku Svetlu a mohli tým už tu na Zemi prežívať hlboký vnútorný Boží mier.

Samotný Peter niekoľkokrát zaprel Pána Ježiša, zo strachu. Pán Ježiš si mnohokrát smerom k svojim učeníkom sťažoval: „...ešte toľko by som vám mal povedať, ale nie ste ešte schopní to prijať“. Neboli schopní za Jeho života pochopiť všetko, čo im sprostredkovával. Tá doba priniesla už v tom najbližšom kruhu dokonca zradcu práve v tom učeníkovi, ktorý jediný bol rozumovo školený. Ktorý mal oprávnenie byť učeníkom, pretože aj pre ľudí rozumu bolo treba znovu jasne a zreteľne zvestovať Slovo Všemohúceho.

Študovaní rozumoví ľudia neboli vtedy vo väčšine ako dnes, ale v menšine. Dnes je väčšina populácie študovaná. Vzdelávací systém vyvíja tlak, aby väčšina populácie mala dokonca vysokoškolské vzdelanie. Nevenujeme vzdelanie prednostne duchovne vyspelým, ktorí by potiahli náš spoločný voz oveľa ďalej. Naopak, snažíme sa dávať vzdelanie plošne všetkým bez toho, že by sme sa pozerali na ich duchovný vývoj.

Potom sa čudujeme, prečo inžinier s červeným diplomom pracuje na jadrovej zbrani. Pretože my sme mu jednoducho dopomohli k tomu! Nepozerali sme sa na jeho zlý charakter, ktorý ukazoval odmalička, nevyčlenili sme mu také miesto tu na Zemi, ktoré by mu pomohlo, aby u neho nastal obrat k lepšiemu a nezahrnuli sme ho až po takomto obrate vzdelaním. Naopak odmalička sme mu dávali vzdelanie – vychovávali ten jeho rozum, aby tú svoju zákernosť mohol ešte lepšie použiť proti svojim blížnym.

Všetci sa na tom spolupodieľame. My tvoríme a udržujeme ten systém, ktorý týmto spôsobom má postavené zákony na výchovu a vzdelávanie, a samozrejme preto tie ťarchy z nesprávne nastaveného systému dopadajú aj na nás, musíme to znášať ako spätné účinky, pretože spoluvina tu je. Nepomôže odsťahovať sa na pustý ostrov. Narodili sme sa práve v takej spoločnosti, ktorú potrebujeme k ďalšiemu rozvoju. Tu, v tom dennodennom strese z bezcitnosti blížnych si totiž uvedomujeme hlbokú absenciu vnútorného mieru, čo môže ako pomoc viesť k hlbokej túžbe po mieri a k poznaniu príčin jeho nedostatku.

Vnútorný mier sa dá dosiahnuť jedine životom v zmysle Zákonov Všemohúceho. Vedomým životom. Tým, že človek preberá svoj osud do svojich rúk, čokoľvek, čo sa mu deje, už neberie ako príkrosť, príťaž... V zmysle Zákonov sa pozrie, čo ho ešte rozčuľuje na druhých, kde ešte si vnútorný mier nevie udržať a už to rieši u seba.

Na šéfovi vidí toto, na manželke toto, na synovi toto. Vie, že blížny mu je svojimi vlastnosťami pomôckou ako zrkadlo. Keď sa ušpiním na čele, pozriem do zrkadla, chytím handričku a čo utieram? Zrkadlo, v ktorom vidím tú špinu na svojom čele? Nie! Svoje čelo! Tak aj blížny, na ktorom vidím svoju nepeknú vlastnosť a rozčúli ma to – neudržím si mier, je len zrkadlom. Aj v živote mám tú špinu utierať na svojom čele. Zákony mi presne ukážu, ktorá to je. S úsmevom na tvári rieši takto človek situácie, v ktorých iní dostávajú infarkt.

S hlbokým vnútorným mierom, ktorý vyciťuje aj blížny, či je to ten šéf, alebo manželka, alebo syn, je takýto človek obrovským príkladom, je doslova utešovateľom a balzamom. Balzamom na rany, ktoré si práve spôsobuje blížny zasievaním neprávosti. Zadáva akciu, po ktorej príde na neho reakcia. Svojím osobným príkladom je ten, voči ktorému sa prehrešuje, utešovateľom. Blížny má možnosť, skôr ako príde na neho spätný účinok, povedať si: „ Niečo som prehnal, musím na to dávať pozor. Viem, že aj tento človek voľakedy takto žil, ale teraz žije úplne inak. Očividne sa zmenil. Skúsim to aj ja inak, to, čo z neho žiari je niečo mocné, je v tom hlboký mier, ktorý ja nemám.“

Systematická snaha človeka používať poznanie Zákonov na očistu svojej duše v dennodenných situáciách a samostatná snaha o ďalší vývoj bez nutnosti postrkovania zlými spätnými účinkami je na Zemi veľmi potrebná. Vieme vynaložiť obrovskú snahu v živote, keď je nám zle, aby sme vyviazli z nebezpečia. Ale máme sa konečne naučiť vyvinúť rovnako silnú snahu, i keď nám je dobre za účelom ďalšieho rozvoja. Len tak bude môcť človek raz prežívať ten mier, o ktorom hovorí Pán Ježiš. Len mierny človek dokáže zmierniť rozhnevaného. Nikdy nedokáže rozhnevaný človek zmierniť rozhnevaného. Tá sila, tá obrovská podmanivá moc je práve v tom vnútornom mieri. Pritom človek jednoducho žije podľa Zákonov Všemohúceho a takýmto svojím životom, už svojím bytím pôsobí na druhých obrovskou mocou, pretože má moc sám nad sebou.

 

Úryvky sú z knihy Život Ježíšův na Zemi.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.