06 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

No player is configured for a series of mixed media files. Check the SWF Tools file handling settings.

Koupalo

Terapia farbami - oranžová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo oranžovej farby vo svojej žive (aure).

Ak sme sa nenaučili správne precítiť, že si musíme čistiť svoje rúcho v "krvi Baránkovej", že nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné, a že musíme získať rovnováhu medzi citom a rozumom - nezapracovali sme do svojho života znamenie Koupala - vo svojom duchovnom vývoji nevieme správne zužitkovávať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, a tak nemáme dostatok čistého oranžového vyžarovania znamenia Blíženci. V týchto prípadoch máme  zoslabenú činnosť oranžovej čakry (od pupku dozadu), oranžového meridiánu (dráhy pľúc), ramien, rúk, priedušiek a pľúc. Terapiu robíme dodaním oranžovej farby. Terapia trvá cca 24 minút a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti spustíme tlačítkom play vľavo dole počúvanie tónov D a pozeráme na obrázok Terapia 1  v priebehu cca 12 minút. Obrázok je potrebné roztiahnuť na celú plochu - klikneme na tlačítko vpravo dole vedľa reproduktora. V druhej časti pozeráme na meniace sa obrázky v Terapii 2 a opäť počúvame tóny D v priebehu cca 12 minút.

 

Terapia 1

 

Sorry, flash is not available.

 

Terapia 2

 

Terapia KoupaloOtvoriť terapiu v novom okne >>

Terapia sa otvorí v novom okne a spustíte ju tlačítkom ŠTART.

 

 

 

 

 

 


 

Ak máme veľa oranžového vyžarovania máme  zosilnenú činnosť oranžovej čakry (od pupku dozadu), oranžového meridiánu (dráhy pľúc), ramien, rúk, priedušiek a pľúc. V týchto prípadoch máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho svetlomodrého vyžarovania. Terapiu robíme dodaním svetlomodrej farby. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke svetlomodré vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila oranžového vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje. Terapiu touto farbou si spustíme v ukážke nášho počítačového programu Nové Hodiny Slovenov 2.

 

Nové Hodiny Slovenov - Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ďalšie terapie si môžete spustiť kliknutím na znamenie v kruhu, v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Hodiny Slovenov 2