Ponuka

06 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Koupalo

Koupalo - Znamenie Blíženci

Juraj Sitár

 

So vstupom do znamenia Blíženci súčasne vstupujeme do druhého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Lelo, ktorý svojou silou prináša energiu tepla a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Predletie.

„Vládne“ Bytostiam Koupalo – znamenie Blíženci a Synič – znamenie Rak. V rámci Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy (Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí) nastáva zlom k teplejším energiám – k energiám tepla. V tomto období „padá“ na ľudí jarná únava. Je to Sila Všemohúceho Triglava, ktorá prúdi zosilnene Stvorením a človek sa ju má naučiť prijať, aby ho „netlačila“, ale aby ju on vedel cieľavedome použiť k tvorivému rozvoju.

Vodcovská bytosť Lelo dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, k svojej snahe o Čistotu tvorivého Bytia prijmi z Lásky Všemohúceho Triglava Jeho „Novú Silu“, ktorá je pre teba „Živnou pôdou“ pre vzostup ku Svetlu!“

Imanuel – Svarog v nepredstaviteľnej Láske Všemohúceho Triglava pre všetky Bytosti Stvorenia, bez rozdielu druhu, necháva odhalením Svätého Grálu pravidelne prúdiť do Stvorenia Novú Silu Svetla k jeho udržaniu a obnove. Z Lásky Všemohúceho Triglava je vo Stvorení sviatok Svätej Holubice. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať okolo 30.mája.

Božský Logos – Duch Svätý – Syn Človeka – Imanuel – Svarog ako Rod zostupuje do všetkého Rodu, ktorý žije vo Vôli Všemohúceho Triglava, aby všetok Rod naplnil Silou Svetla Všemohúceho Triglava. V tejto chvíli je všetok Rod Silou Svetla užšie previazaný. Všetok Rod je jednotný, pretože napĺňa jednotnú Vôľu Všemohúceho Triglava, aj keď vo Stvorení je mnohopočetný.

Pri Svätom Grále treba pripomenúť dnes už málo známu skutočnosť, že francúzski básnici objavili Svätý Grál až potom, keď ruská princezná Jaroslavna priniesla francúzskemu kráľovi Velesovu knihu – Svätoruské védy – z ktorých mimochodom čerpali i Indické védy.

Naši predkovia dej prebiehajúci počas sviatku Svätej Holubice nazvali slovami: „Svarog je všetkého Rodu – Studnic večný, keď vytečie v lete od kraja svojho a v zime nikdy nezamrzne a tú vodu žijúci pijú!“ Tá Studnica „preteká v lete cez svoj okraj“. Naši predkovia dospeli k poznaniu, ktoré priniesol Pán Imanuel vo svojom Posolstve Grálu ohľadom odhaľovania Svätého Grálu. Vedeli, že tento dej je možné každoročne pozorovať na našej Zemi v lete – presnejšie v predletí a najintenzívnejšie okolo 30. mája. V Biblii je tento dej označený ako „Vyliatie Ducha Svätého“. V nastupujúcom Veku Vodnára majú ľudskí duchovia úlohu naučiť sa tento dej vedome vnímať. Symbolicky to vyjadruje Vodnár s nádobou, z ktorej vylieva vodu.

Je to neobyčajná – Živá voda, ktorá: „v zime nikdy nezamrzne a tú vodu žijúci pijú!“ Náš ľudský duch, vyvíjajúci sa v Neskoršom Stvorení, je schopný piť túto Živú vodu iba vtedy, keď svojou slobodnou vôľou sa vedome rozhoduje žiť a pôsobiť vo Vôli Všemohúceho Triglava. „Oživujeme sa dokým neprejdeme, ako čakajúci sa k Nemu uberajúc do lúčin gojských rajských!“ Človek musí v sebe „oživiť“ Vôľu Všemohúceho Triglava, musí sa svojou slobodnou vôľou rozhodovať k napodobovaniu Vôle Všemohúceho Triglava v konkrétnych prejavoch: musí sa snažiť pôsobiť ako Dobrá Víla, ako čistý Janko s láskou v srdci... Vtedy je „žijúci“ a môže túto Živú vodu piť a večne žiť – poberá sa z hmotností späť do svojho domova – do Duchovného raja.

Pozrime sa teraz na bytosť znamenia Blíženci. Prvú polovicu ročného obdobia Predletie od 20.5.2017 do 21.6.2017 má na starosti Koupalo – vládca Znamenia Blíženci. Naša planéta Zem vstupuje do oranžového vyžarovania znamenia Blíženci. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Koupalo, učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Ak chceme správne zužitkovávať Božiu Dobrotu v dennodennom živote, musíme sa naučiť „Čistiť svoje rúcho v krvi Baránkovej!“, uvedomiť si, že: „Nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné!“ a musíme získať rovnováhu medzi citom a rozumom.

Prejav Čistoty a Lásky uschopňuje ľudského ducha, aby smel zo Svätého Grálu „piť živú vodu – krv Baránkovu“ a vyčistiť ňou svoje rúcho. Vtedy v plnosti poznáva, že duch hýbe hmotou a snaží sa to, čo v duchu cíti realizovať rozumom v hmotnosti, aby ju zušľachtil. Uskutočňuje tým súčasne svoj duchovný vývoj, nakoľko prežíva zosilnené spätné účinky zo svojich siatí a poznáva, ktoré sejby boli už správne, a ktoré ešte nie. Takouto svojou činnosťou zužitkováva Božiu Dobrotu v dennodennom živote. Bohatstvo prežívania je potom ten poklad, ktorý si odnáša z pozemského života na „druhý breh“. Zo samotného fyzického sveta si nemôže zobrať nič! Ani spodné prádlo, ba ani pozemské telo, do ktorého bol počas pozemského života zaodetý ako do šiat. Zostáva len bohatstvo prežívania, ak využil svoj pozemský život správne. To sú tie poklady v Nebi o ktoré máme usilovať, ako hovoril už Pán Ježiš.

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou oranžového vyžarovania Blížencov prácu našich ramien, rúk, priedušiek a pľúc. Pri dosahovaní našich pozemských cieľov nemáme na iných ľudí „robiť ramená“ ani používať „široké lakte“, ale máme používať svoje ruky tak, že jednou zhora berieme a druhou nadol dávame. Nemáme ani nikoho „dusiť vo vlastnej šťave“, či niekomu „nedať dýchať“, aby naše priedušky a pľúca zostali plne funkčné. Pľúca nám jasne ukazujú, že len koľko vydýchneme, toľko môžeme nadýchnuť – čím viac dáme – vydýchneme, tým viac môžeme vziať – nadýchnuť, aby sme znovu mohli dať – z plných pľúc vydýchnuť, a tak udržiavali kolobeh života na Zemi.

V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že ak niekoho „dusíme“, prejaví sa to na našich pľúcach. V astromedicíne sa hovorí, že pľúca a ramená ovládajú Blíženci.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Koupala, zabezpečujeme si tým dostatok čistého oranžového vyžarovania znamenia Blíženci, ovplyvňujeme tým správnu činnosť oranžovej čakry (od pupku dozadu), oranžového meridiánu (dráhy pľúc) a udržujeme zdravie a správnu činnosť ramien, rúk, priedušiek a pľúc.

Ak človek neprecítil Znamenie Koupala, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda oranžovú energiu Blížencov a zosilňuje, alebo zoslabuje jej účinok. Žiaľ, väčšina našich priedušiek a pľúc je postihnutá niekoľkokrát do roka, nakoľko v dennodennom strese – v honbe za pozemským majetkom, sa navzájom dlhodobo „dusíme“, alebo niekomu „nedáme dýchať“. Rodičia „dusia“ deti, dospelé deti „dusia“ rodičov, učiteľky „dusia“ žiakov, ale už aj žiaci „dusia“ učiteľky a nadriadení „dusia“ podriadených a podriadení aspoň v duchu „dusia“ nadriadených. Chýba rovnováha medzi dávaním a braním, rovnováha medzi citom a rozumom.  Problémov s „dusením a nerovnováhou je toľko, že sila oranžového vyžarovania je mnohokrát zosilnená a zatemnená. Sú však i prípady, kedy už „nevládzeme dýchať“ – máme nedostatočnosť pľúcnej činnosti a vtedy sila oranžového vyžarovania slabne.

Pri ochoreniach pľúc, vyplývajúcich z prebytku oranžového vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového svetlomodrého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme svetlomodrým svetlom, alebo sa pozeráme na svetlomodrú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme oranžový odev. Fyzikálne tým odrážame od seba oranžové vyžarovanie a kumulujeme v organizme svetlomodré vyžarovanie.

Pri zápale dýchacích ciest je prvou pomocou pomaranč. Pomaranč odráža zo spektra viditeľného svetla oranžovú farbu – ktorú vidíme, pretože ju nemá – nenastáva jej pohltenie rezonanciou. Znamená to, že fyzikálne je zdrojom svetlomodrého vyžarovania, ktorého má veľmi veľa, jeho konzumáciou vypudíme prebytok oranžového vyžarovania z tela, schladíme organizmus, čo urýchli liečbu zápalových ochorení priedušiek i pľúc.

Pri ochoreniach pľúc z nedostatku oranžového vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového svetlomodrého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme oranžovým svetlom, alebo sa pozeráme na oranžovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na telo dáme svetlomodrý odev.

Pre dôsledné zabezpečenie fyzikálnych procesov dáme v oboch prípadoch najskôr na telo biele tielko, alebo tričko a potom svetlomodrý, či oranžový odev.

S týmito dvomi doplnkovými farbami súvisia opäť mnohé naše problémy. Svetlomodrá prislúcha znameniu Strelec, ktoré ovláda bedrové kĺby a stehná.

Ak zosilníme a zatemníme účinok svetlomodrej – nad niekým „zlomíme palicu“ – silne neveríme, že sa zmení – nepoprosíme za neho, ale hádžeme ho „čertovi na lopatu“, rýchlejšie opotrebovávame bedrové kĺby a tie sa z prepätia svetlomodrého vyžarovania zapália. Súčasne klesá sila oranžového vyžarovania ramená a ruky sú málo vyživované – ľahšie sa zlomia.

Ak zosilníme a zatemníme účinok oranžovej – niekoho „silne dusíme“, rýchlejšie opotrebovávame pľúca a tie sa zapália z prepätia oranžového vyžarovania. Súčasne klesá sila svetlomodrého vyžarovania a stehná sú málo vyživované – ľahšie sa zlomia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že ženy správnou ženskou tvorivou činnosťou o čosi viac prijímajú inšpirácie zo Svetla, čím vo svojej pasivite viac používajú studené farebné vyžarovania. Pri zosilnenom čistom svetlomodrom vyžarovaní tým ženy dynamickejšie formujú panvu, bedrové kĺby a stehná – čo formuje postavu do trojuholníka so špicom nahor – úzke ramená a široké boky. Muži správnou mužskou tvorivou činnosťou o čosi viac formujú hmotnosť, čím vo svojej aktivite viac používajú teplé farebné vyžarovania. Pri zosilnenom čistom oranžovom vyžarovaní tým muži dynamickejšie formujú ramená, ruky, priedušky a pľúca – čo formuje postavu do trojuholníka so špicom nadol – široké ramená a úzke boky.

Vo všeobecnosti ešte platí, že u fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajšie dusenie niekoho upozorňuje človeka pravá časť priedušiek, alebo pľúc. Ľavá časť priedušiek, alebo pľúc upozorňuje na tie isté procesy odohrávajúce sa v našom vnútri – niekoho v duchu dusíme. Pravé rameno a ruka symbolizujú dávanie – ak sú porušené, málo dávame, alebo dávame tam, kde nemáme dávať a tam, kde máme dávať, nedávame. Ľavé rameno a ruka symbolizujú branie – ak sú porušené málo berieme, alebo berieme tam, kde nemáme brať a tam, kde máme brať, neberieme.

U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) upozorňuje ľavá časť priedušiek, alebo pľúc na vonkajšie dusenie niekoho. Pravá časť priedušiek, alebo pľúc upozorňuje na tie isté procesy odohrávajúce sa v našom vnútri – niekoho v duchu dusíme. Pravé rameno a ruka symbolizujú branie – ak sú porušené málo berieme, alebo berieme tam, kde nemáme brať a tam, kde máme brať, neberieme. Ľavé rameno a ruka symbolizujú dávanie – ak sú porušené málo dávame, alebo dávame tam, kde nemáme dávať a tam, kde máme dávať, nedávame. Popísané skutočnosti si môže každý človek overiť veľmi jednoducho na sebe.

V prvej polovici znamenia Blíženci od 20.5.2017 do 5.6.2017 spolupôsobia s Bytosťou Koupalo ešte Bytosti Plodič a Listvič. V druhej polovici znamenia Blíženci od 5.6.2017 do 21.6.2017 Bytosti Jagodenič a Kvietč. Plodič hovorí človeku: „Človeče, choď po správnej ceste, každý krok za Svetlom vedie cez dobré skutky! Zasievaj dobré skutky v chcení, myslení, reči a konaní! Pretav dobré chcenie do plodov na úrovni myšlienok, slov, aj činov! Keď budeš takto žiť vlastným životom, potom budeš mať dobrú žatvu!“, Listvič hovorí: „Človeče, prinášaj harmóniu do života, buď ako rozkvitnutá príroda! Rozvetvuj svoju dobrú snahu, ako sú rozvetvované žilky na liste!“, Jagodenič hovorí: „Človeče, prinášaj medzi ľudí viac lásky! Všetko, čo robíš, „vyfarbi“! Vnášaj do všetkého niečo naviac! Tým niečím naviac je Láska!“, Kvietč hovorí: „Človeče, pozeraj šťastne nahor ku Svetlu ako kvietok so všetkou svojou láskou, vďakou a úsilím o krásu! Šťastie nájdeš len vo Svetle!“

 

O ďalších Bytostiach znamenia Rak si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.


 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDLETIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Blíženci a Rak.

 

Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2