Ponuka

JASPIS 01

01 07 04 Bytosti prírody

Studec

Studeč a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárStudeč učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Múdrosť do dennodenného života. 21.12.2016 o 11:33 (SEČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu:  „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“

01 11 01 Za Siedmimi Horami

Kríza v Energii, Energia v Kríze?

alebo Teória Všetkého - 1.časť

- syati -


Energia...
Nevyhnutné predjedlo
Je tu ale jedno veľké ALE
Čistá Energia a Perpetuum mobile?

01 10 01 Výchova a vzdelávanie

1 Porovnanie vývoja ľudského ducha s výchovou pozemského človeka

Miroslav Kysucký

 

Výchova a vzdelávanie dnešných mladých ľudí nie je takou, aká by mala byť. Zo škôl nevychádzajú šťastné sebavedomé duchovné bytosti, ktoré sú plne pripravené na život. Vychádzajú z nich ľudia, ktorí sú rozumovo nabití množstvom informácii, ktoré väčšinou nepotrebujú alebo ich nevedia v skutočnom živote použiť. Preto sa výchova musí stať od základu novou. Nasledujúce články sa pokúsia byť takýmito základmi alebo východiskami. Určené sú tým, ktorí vážne hľadajú možnosti zlepšenia bežnej výchovy a vzdelávania. Nečinia si nárok na neomylnosť a úplnosť. Chcú vniesť trochu svetla do tejto dnes boľavej oblasti. Ak aj ostatní si v nich niečo nájdu, nech to využijú k dobru vo svojom obore činnosti.

01 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Predslov

MUDr. Ivan Rusnák

 

Vážený čitateľ, kniha, ktorú si práve otvoril je písaná s úmyslom pomôcť ľuďom nájsť nový postoj k chorobám. Pochopiť ich význam v živote človeka, ich úlohu pri hľadaní zmyslu života. Vyjasniť, či život a choroby  ľudí sú výsledkom náhod, alebo jestvujú zákonité pravidlá, prečo nás choroby postihujú. Sú choroby naozaj našími najväčšími  nepriateľmi, alebo je to všetko nejak inak?

01 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Studec

Terapia farbami - modrá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo modrej farby vo svojej žive (aure).

01 04 02 Sloveni

F.M.DostojevskijProrocké slová o Slovanoch

Tento text napísal F.M. Dostojevskij v Denníku spisovateľa v roku 1876, v čase, keď vrcholili balkánske vojny.


Ruský originál textu uverejňujeme hneď po slovenskom preklade. Autorské práva na slovenský preklad patria vydavateľstvu Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency.

01 08 01 Reflexná terapia

nozky

Kozorožec kolená

Radka Remenárová

 

Znamenie Kozorožec ovláda kolená. V programe Nové Hodiny Slovenov v Svjetovidovom kole môžeme vidieť, že sa toto znamenie nachádza v trigóne: Býk - Kozorožec - Panna.

01 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Studec

Studeč - Znamenie Kozorožec

Juraj Sitár

 

Dňa 21.12.2016 nastáva Zimný Slnovrat. Začína ním Nový rok – Nový Svarogov kruh, v ktorom vstupujeme do prvého Znamenia Ryby, ktoré má na starosti bytosť Rod. Učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Múdrosť.

01 05 01 JASPISNÍČEK

Nový deň

Karolínka Sitárová

 

Je Nový rok. Je rok 2011. A tak, ako aj v roku 2010, tak aj v roku 2011 bude z každého dňa iba po jednom.

01 03 03 Kniha

ep

Duchovná úloha Strednej Európy

alebo Ako súvisia rozprávky s politikou

RNDr. Emil Páleš, CSc.

 

Rozprávka o Jastrabej žene

 

Kto z Vás sa pamätá na filmovú rozprávku Jastrabia žena? Bol to príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí si boli zasnúbení; a hoci žili nepretržite jeden vedľa druhého - predsa sa nikdy nemohli stretnúť! Prečo? Pretože ona bola v noci žena a cez deň jastrab a on bol cez deň muž a v noci sa menil na vlka.

01 03 02 Báseň

Mor ho!

Samo Chalupka

 

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

01 03 01 Slovo

Viera

Juraj Sitár

 

To je ale neveriaci Tomáš! A je veriaci? Ako môžete tak slepo veriť? Už mu neverím, lebo ma sklamal... Vo svojej reči veľmi často používame slovo viera, vieme v ňom napísať mäkké "i" a asi nik by nenapísal "y" vyera! Ale správne používať toto slovo nás na škole neučili. Pritom precítiť hĺbku tohto slova je základom vývoja ľudského ducha.

01 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Každý duchovne vyvíjajúci sa národ dostal pomoc - zvestované Zákony Všemohúceho, aby radostne žijúc podľa nich budoval svoje spoločenstvo ako Vďaku Všemohúcemu za to, že smie byť.

01 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenomĽudstvo sa previnilo hrubým násilím na Synovi Všemohúceho Triglava - Pánovi Ježišovi. Ten pred posledným vydýchnutím prosil svojho Otca: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia“. Táto veta je súčasne obžalobou ľudstva z vraždy i prosbou o odpustenie ich osobnej viny za túto vraždu.

01 02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznaniaTisíce, ba státisíce pozemských rokov príchodom Synov Božích i ktoréhokoľvek zvestovateľa zo Svetla, nastal rovnaký dej viac ako päťdesiat rokov po ich smrti – dogmatizovanie foriem zvestovaní a vytrácanie sa ich obsahu.

01 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie prvé

JA SOM PÁN, TVOJ BOH!
NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA!

 

Kto si dokáže tieto slová správne prečítať, už v nich azda uvidí rozsudok nad tými, ktorí nedbajú na toto najvznešenejšie zo všetkých prikázaní.

„Nebudeš mať iných bohov!“

01 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali Živé Slovo tak, ako ho postupne dával ľudstvu vo svojom diele Vo Svetle Pravdy Syn Svetla - Svarožic - Abdruschin.

01 06 01 Zo ženského pohľadu

Dieťa

Narodenie – príchod duše na Zem

Jaroslava Sitárová

 

Rada by som prispela pár slovami k tejto krásnej téme a k veľmi dôležitému rozhodnutiu v živote. Chcem vám sprostredkovať z našich prežití niečo, čo vás môže inšpirovať.

 

 

 

Syndikovať obsah