Ponuka

JASPIS 10

10 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

10. Syn Boží a Syn Človeka

Abdruschin

 

Veľký omyl tiahne sa už tisícročiami: Domnienka, že Ježiš Nazaretský bol Syn Boží a súčasne tiež často menovaný Syn Človeka. Táto domnienka je mylná! V Ježišovi Nazaretskom inkarnoval sa k pozemskému bytiu kus Božstva. Ježiš mal preklenúť most cez priepasť od Božstva k ľudstvu, ktorý ľudstvo samo strhlo prílišným vypestovaním rozumu, viazaného na priestor a čas. Tým bol Ježiš Synom Božím, ktorý plnil svoje poslanie v ľudstve, čo mohol vykonať len v tele a krvi. I vo vtelení zostával Synom Božím.

10 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie desiate

NEBAŽ PO DOME, DVORE, STATKU BLÍŽNEHO SVOJHO A PO VŠETKOM, ČO JE JEHO!

 

Kto sa snaží čestnou prácou a čestným obchodom dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní pokojne vyčkávať, kým príde toto prikázanie na rad; pretože okolo neho prejde bez toho, aby sa ho pádne dotklo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania, a predsa... len sa poriadne zahľaďte na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé prikázanie sa nedodržiava, a keď, tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou.

10 02 01 Náboženstvo lásky

Jezis

13. Náboženstvo lásky

 

Náboženstvo lásky je zle chápané následkom mnohostranného skrútenia a znetvorenia pojmu láska. Najväčšia časť pravej lásky je prísnosť! Čo sa dnes menuje láskou, je všetko iné než láska.

10 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Číslo nula.

 

Pre úplnosť číselnej rady zostáva číslo nula. 

10 03 01 Slovo

Písmo!

Hermann Wenng

 

Jak se slovo Páně "Všechno jest jediné veliké bytí" projevuje ve značkách písma. Nevšímavě jdou lidé v domýšlivosti svého rozumu denně a neustále kolem všeho, co by jim umožnilo poznati ducha a zákon, který za vším stojí a působí! Nevšímají si toho, zaměstnáni vždy jen sami sebou a zaujati svou vlastní domýšlivou velikostí a dokonalostí!

10 03 02 Báseň

Proglas

Evanjeliu svätému som Predslovom

Konštantín Filozof

 

Ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.

10 03 03 Kniha

Z doznelých tisícročí

Z doznelých tisícročí

Život ABD-RU-SHINOV na Zemi

 

Kniha je jedinečným životopisom Mojžiša, Pána ABD-RU-SHINA počas jeho prvého pozemského života, Márie - matky Pána Ježiša a Pána Ježiša, ukazujúc ich skutočnú pozemskú púť.

V roku 2008 ju vydalo vydavateľstvo Efezus spol. s.r.o

10 04 01 Boží súd

Súd nad Ephezom   

Herbert Vollmann

 

Ephezus, je nad tebou súd. Tiež pre teba nastala teraz hodina spravodlivosti. Prišla vo chvíli, kedy v ostatných svetových dieloch už utíchla veľká búrka očisty a nová jar sa prebudila týmto svetovým oblastiam.

10 05 01 JASPISNÍČEK

O mačiatku, ktoré zabudlo prosiť

Karolínka Sitárová

 

Bolo raz jedno mačiatko. Jedného dňa dostalo veľkú
chuť na mliečko. Išlo teda za dievčatkom, ale zabudlo
ako si ho má vypýtať. Rozplakalo sa a utekalo na dvor.

10 06 01 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

ÚVOD

Jaroslava Sitárová

 

Táto kniha je vytvorená ku pomoci ženám, ktoré sa snažia byť dobré a láskavé víly, aby sa im ľahšie chápali a riešili rôzne životné situácie, ktoré im ešte stále nedovoľujú napĺňať vnútornú harmóniu.

10 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Zernic Zernič - Znamenie Váhy

Juraj Sitár

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy. Túto modlitbu sme rozpracovali do hlbšieho pochopenia ako Nové Védy Slovenov v diele Koledov Dar Slovenom.

10 07 04 Bytosti prírody

Zernic Zernič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárZernič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Silu do dennodenného života. 22.9.2016 o 16:12 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“

10 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Zernic

Terapia farbami - zelená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo zelenej farby vo svojej žive (aure).

10 08 01 Reflexná terapia

nozky

Hormonálny systém

Radka Remenárová

 

Hormóny zabezpečujú a kontrolujú celkový vývoj organizmu, správny chod všetkých orgánov v tele, majú na starosti rast, správny priebeh látkovej premeny, energetickú výkonnosť, biochemickú činnosť tela. Starajú sa o to, aby všetko v tele správne fungovalo a ovplyvňujú nielen fyzický rozvoj, ale aj rozvoj psychický.

10 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Zlosť

MUDr. Ivan Rusnák

 

Jeden z najčastejších spôsobov, akým citovo reagujeme na životné situácie je zlosť. Kto z nás by ju nepoznal? Zlostíme sa navonok i skryto v sebe samých. Mnohí z nás žijú veľmi často pod vplyvom tohto citového stavu, ktorý si sami v sebe vytvoríme. Poznáme z vlastnej skúsenosti, že citový stav zlosti nás samých viac, či menej sužuje, ničí. Cítime sa vtedy nepríjemne, sme bez radosti zo života.

10 10 02 Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

4 DNEŠNÝ ZDRAVÝ UČITEĽ

Ing. Miroslav Padyšák

 

4.1 Osobnosť učiteľa
4.2 Prevzatie zodpovednosti

10 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 7.časť

- syati -

 

Dôkaz vedomia, záhada mysle
      Realita duše
Osobný Stvoriteľ?
Zhrnutie
Záver