10 08 01 Reflexná terapia

nozky

Hormonálny systém

Radka Remenárová

 

Hormóny zabezpečujú a kontrolujú celkový vývoj organizmu, správny chod všetkých orgánov v tele, majú na starosti rast, správny priebeh látkovej premeny, energetickú výkonnosť, biochemickú činnosť tela. Starajú sa o to, aby všetko v tele správne fungovalo a ovplyvňujú nielen fyzický rozvoj, ale aj rozvoj psychický.

 

  Hormóny sú organické látky, ktoré v organizme vytvárajú žľazy s vnútorným vylučovaním a to v:

  1.  hypofýze

  2.  štítnej žľaze

  3. pankrease

  4. nadobličkách

  5. pohlavných orgánoch

 

Z hľadiska duchovného môžeme povedať, že hormonálny systém predstavuje náš rast, náš vývoj duševný a duchovný. Má na starosti správny chod našej cesty životom, hovorí o našej energii, ktorú používame, kontroluje správnosť nášho vývoja, je to obraz celkového nášho pôsobenia, odráža naše napredovanie, alebo naopak stagnovanie.

Hypofýza – je centrála hormonálneho systému, riadi, reguluje a kontroluje činnosť hormónov, zabezpečuje správny chod žliaz, a tým aj celý chod organizmu. Stará sa o rovnovážnu hladinu hormónov v organizme, keď ich je nadbytok, snaží sa vyrábať menej hormónov a opačne, ak chýbajú, produkuje väčšie množstvo. Hypofýza riadi náš duchovný a duševný vývoj, udržiava ho v rovnováhe, snaží sa regulovať to, kde máme v živote pridať, kde ubrať, aby sme išli správnou cestou životom, aby sme sa vyvíjali smerom dopredu ku Svetielku, aby naše pôsobenie bolo plné lásky, dobroty a čistoty. Hypofýza predstavuje spojenie so Svetlom, prijímanie inšpirácií zhora, ktoré nám pomáhajú správne riešiť rôzne situácie a problémy, stavajúce sa nám často do cesty. Riadi naše pohnútky, naše celkové pôsobenie, povzbudzuje nás a poháňa k lepším výkonom, ako správne používať Božie zákony v živote, vedie nás k tomu, aby sme využívali svoju energiu správne a tvorivo. Ak tieto inšpirácie nechceme prijímať a používať ich v živote, ak náš rast nie je správny, je netvorivý a náš vývoj stagnuje, tak vtedy nastávajú s hypofýzou zdravotné problémy.

Štítna žľaza – je náš celkový spôsob komunikácie. Sú to všetky naše slová, vyslovené navonok, ale aj vnútorne, naša komunikácia s ľuďmi, zvieratami, s prírodou, s okolitým svetom. Spôsob komunikácie môže byť rôzny – buď sa snažíme komunikovať s krásou tak, aby to bolo ku pomoci, smerom ku Svetlu, napr. keď povieme niekomu niečo pekné, pochválime ho, potešíme ho krásnym slovom, povieme niečo s láskou a precítením a to nielen navonok, ale takisto aj vo vnútri, keď rozprávame k sebe, alebo k iným. Opačným prípadom, ktorý je nesprávny je, keď výsledkom našej vonkajšej, alebo vnútornej komunikácie je nešťastie kvôli tomu, že sme povedali niečo škaredé, v hneve, čo niekoho ranilo, ublížilo, vtedy trpí aj naša štítna žľaza. Dôležité je si uvedomiť, či chceme svojou komunikáciou pomáhať, alebo ubližovať. Štítna žľaza býva blokovaná, keď niečo v sebe dusíme, nechceme to riešiť, ani o tom hovoriť, len nás to trápi a nechávame to vo vnútri. Druhý prípad, keď tiež nechceme riešiť daný problém a stále to v sebe točíme dokola, aj navonok stále veľa rozprávame, aby sme to nemuseli riešiť, vtedy je štítna žľaza prepracovaná. Každý problém by sme mali riešiť, porozprávať sa o ňom a krásne v láske ho vyriešiť a to vzájomnou komunikáciou a vysvetlením.

Pankreas – reguluje hladinu cukru v krvi. Cukor = to sladké, pekné ako vieme dávať do svojho života, do svojho vnútorného bytia, ale aj navonok medzi okolie, ako vieme sprostredkovávať dobrotu a radosť. Pankreas predstavuje ako si vieme užívať to pekné, čo nám život prináša, ako sa vieme tešiť zo všetkého. Ak je problém s pankreasom, buď to pekné a dobré nevieme dávať a prinášať do života a okolia, chýba nám radosť, pôsobíme viac v hneve, všímame si nespravodlivosť, zlobu. Alebo sme až príliš dobrí, máme v sebe až priveľa toho sladkého, bez prísnosti, všetko dovolíme, čo tiež neprispieva k správnemu chodu pankreasa.

Nadobličky – pomáhajú telu vyrovnať sa s nebezpečenstvom, stresom, či únavou, tlmia zápaly a hospodária s minerálnymi látkami. Sú obrazom toho, ako sa vieme vysporiadať, alebo zvládať záťažovú situáciu. Napr. keď príde únava, či sa vieme rýchlo vzchopiť a ísť ďalej, či vieme zvládnuť a primerane sa vysporiadať s ťažkou situáciou. Ak si poprosíme o silu a pomoc, aby sme to všetko, čo nám prichádza, vedeli zvládať s láskou a vyrovnane, potom naše nadobličky sú v poriadku. Ale ak si nevieme dať rady a úplne rezignujeme, nesnažíme sa to zvládnuť, alebo situáciu príliš prežívame, priam popudlivo, rozhorčene reagujeme, vtedy nadobličky chorľavejú.

 

Pohlavné orgány:

Vaječníky, semenníky – nám hovoria o pôsobení v ženských a mužských cnostiach, uvedomenie si podstaty ženy a muža – žena ako pasívna, vždy vycíti čo treba spraviť a muž ako aktívny spraví ako to treba vykonať. Práva žena je ženská, krásna, dobrá víla, ktorá vo svojich postojoch, v správaní, reagovaní na rôzne podnety prejavuje čistotu, nehu, citlivosť, krásnu pokojnú dobrotu, snaží sa s láskou každého podporiť, dodať odvahu, motivovať a usmerňovať. Pravý muž je ako rytier, ktorý vo svojom živote bojuje, ženy chráni, chová voči nim úctu, snaží sa aktívne všetko zabezpečiť, hľadá vždy ako treba riešiť problémy, počúva to, čo žena vycíti a snaží sa to zrealizovať.

Vajcovody, semenovody – predstavujú už konkrétne pôsobenie muža a ženy, či naozaj ženské a mužské cnosti používajú, ďalej ich sprostredkovávajú. Ak nastane strach, alebo chýba snaha tieto cnosti používať, nastáva problém s týmito orgánmi.

Maternica – je celkový pohľad na materstvo. Ak žena prirodzene vníma materstvo, prijíma to, že je stvorená pre prijatie dieťatka, dušičky, ktorej môže pomôcť, vychovať ju, v tomto prípade je maternica zdravá. Ak žena nechce mať deti, stavia sa proti materstvu, alebo odkladá deti kvôli kariére, alebo ľutuje, že má deti, potom sú s maternicou problémy. Súčasťou maternice je krčok maternice, ktorý odzrkadľuje priamy konflikt s mužom (či už partner, otec, svokor...).

Prsná žľaza – je tiež oblasť materstva, ale tu ide viac o sprostredkovanie materstva. Žena krásne s láskou má vychovávať svoje deti, alebo aj iné deti, snažiť sa ich viesť k dobrote, k nadobudnutiu správnych charakterových vlastností. Prsia symbolizujú aj výživu, ak vyživujeme okolie láskou a naša výchova detí je tiež sprostredkovaná s láskou, všetko je v poriadku, ale ak je to opačne a pôsobíme na okolie bez lásky, v hneve, alebo k deťom sa chováme bez lásky, alebo vychovávame dospelých, čiže sprostredkovávame materstvo tam, kde nie je treba, vtedy nastávajú s prsiami problémy.

Prostata – je pohľad muža na ženy. Ak si ženy ctí, uchováva voči nim úctu, snaží sa ich chrániť, vtedy je to správne, ale ak je muž k ženám hrubý, nechová sa k nim ako ku kvetinke, alebo ich vníma len ako objekt túžby, alebo ak má svoju manželku a zaujímajú ho iné ženy, začínajú s prostatou problémy.

Pošva, penis – sú intímnou oblasťou, sexuálne spolunažívanie má byť v láske, v dávaní si navzájom krásu, radosťou z oboch strán. Ak táto radosť chýba, keď sa niekto nechce intímne stýkať a aj tak to robí,  je to skôr bez lásky, niekedy len z pudu, vtedy sú zdravotné problémy s týmito orgánmi.

 

Prajem vám, aby váš vývoj smeroval vpred ku Svetlu, aby vaša cesta životom bola plná lásky, sprostredkovania dobroty a krásy.

 

 

Reflexná terapia

 

Hypofýza sa nachádza v strede bruška palca, terapiu robíme tak, že párkrát akoby sme zazvonili na tento bod (na oboch palcoch).

Štítna žľaza – ako máme hlavný palcový kĺb, kde je krčná chrbtica, tak štítna žľaza je zhora na tomto kĺbe (nárt nohy), kde palcom krúživým pohybom premasírujeme a zdola kĺbu (šľapa), kde premasírujeme tak, že palcom ideme dovnútra smerom ku kĺbu (akoby sme robili opačné slniečko, nie lúče von, ale dnu), masírujeme na obidvoch kĺboch.

Pankreas - je na boku vnútornej strany chodidla asi v strede, dávame pozor pankreas sa len zľahka hladí, je na oboch chodidlách.

Nadobličky – sú umiestnené tesne pod kĺbom 2. prstu v mäkkej jamke (šľapa chodidiel), zatlačíme do tohto bodu a mierne zakrúžime.

Vaječníky a semenníky sú pod vonkajším členkom, v strede medzi pätou a vonkajším členkom, premasírujeme palcom krúživo a potom hneď z tohto bodu ideme palcom cez vajcovody a semenovody popod členok cez nárt až popod vnútorný členok a prídeme k bodu maternice a prostaty, ktorý sa nachádza pod vnútorným členkom, v strede medzi vnútorným členkom a pätou, tiež masírujeme palcom krúživo. Pošva a penis sú na chodidlách v mieste od bodu maternice a prostaty smerom šikmo hore k achilovke, prejdeme palcom smerom dohora.


Hormonálny systém

 

Hormonálny systém


Oporno - pohybový systém

 

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk