10 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Zernic

Terapia farbami - zelená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo zelenej farby vo svojej žive (aure).

Ak sme sa nenaučili správne si utriediť svoje prežitia, alebo si ich nechceme utrieďovať – nezapracovali sme do svojho života znamenie Zerniča – do svojho duchového vývoja neprinášame Božiu Silu - sme bez sily, tak nemáme dostatok čistého zeleného vyžarovania znamenia Váhy. V týchto prípadoch máme  zoslabenú činnosť zelenej čakry (od srdca dozadu), zeleného meridiánu (dráhy obalu srdca) a obličiek. Terapiu robíme dodaním zelenej farby. Terapia trvá cca 24 minút a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti spustíme tlačítkom play vľavo dole počúvanie tónov Fis a pozeráme na obrázok Terapia 1  v priebehu cca 12 minút. Obrázok je potrebné roztiahnuť na celú plochu - klikneme na tlačítko vpravo dole vedľa reproduktora. V druhej časti pozeráme na meniace sa obrázky v Terapii 2 a opäť počúvame tóny Fis v priebehu cca 12 minút.

 

Terapia 1

 

Sorry, flash is not available.


Terapia 2

 

Terapia ZerničOtvoriť terapiu v novom okne >>

Terapia sa otvorí v novom okne a spustíte ju tlačítkom ŠTART.

 

 

 

 

 

 


 

Ak máme veľa zeleného vyžarovania,  máme  zosilnenú činnosť zelenej čakry (od srdca dozadu), zeleného meridiánu (dráhy obalu srdca) a obličiek. V týchto prípadoch máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho červeného vyžarovania. Terapiu robíme dodaním červenej farby. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke červené vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila zeleného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje. Terapiu touto farbou si spustíme v ukážke nášho počítačového programu Nové Hodiny Slovenov 2.

 

Nové Hodiny Slovenov - Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ďalšie terapie si môžete spustiť kliknutím na znamenie v kruhu, v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Hodiny Slovenov 2