Ponuka

JASPIS 05

05 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

5. Zodpovednosť

Abdruschin

 

Táto otázka je vždy jednou z prvých, pretože najväčší počet ľudí by až príliš rád zvrhol zo seba každú Zodpovednosť a uvalil ju na čokoľvek iného, len nie na seba. Že je to znehodnocovanie seba, nehrá u nich žiadnu rolu. V tom sú naozaj veľmi skromní a pokorní, ale len preto, aby mohli za to žiť tým veselšie a bez rozpakov.

05 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie piate

NEZABIJEŠ!

 

Bi sa do pŕs, ó, človeče, a vychvaľuj sa, že nie si vrahom! Veď zabíjať znamená vraždiť a podľa tvojho presvedčenia si prikázanie Pánovo nikdy neprekročil. Hrdo môžeš predstúpiť pred neho a bez bázne a hany môžeš plný nádeje očakávať otvorenie práve tejto strany tvojej knihy života.

05 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Piate Blahoslavenstvo

 

" Blahoslavení milosrdní; pretože oni milosrdenstva dôjdu.

Neklamte sa však a nekonajte   f a l o š n é   milosrdenstvo, ale uvážte, či vaša dobrá vôľa tiež ľuďom naozaj   p r o s p i e v a ! "

Falošné milosrdenstvo je veľakrát v ľudovej múdrosti pomenované ako opičia materinská láska. To, že niekomu pomáhame tak, ako to on chce neznamená automaticky, že mu pomáhame k duchovnému vzostupu. Pre každého človeka je dobré výhradne to, čo mu pomáha k duchovnému vzostupu – čiže byť lepším, ušľachtilejším, zdvorilejším... Veľakrát je to pravý opak toho, čo od nás ako pomoc požaduje.

05 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Piata prednáška „Zodpovednosť“ a číslo päť.

 

Päťka je v Zákone čísiel Láska.

05 02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznania5. Zodpovednosť

Pribina Chariotov


Naši predkovia žili už pred prijatím kresťanstva v mnohom podľa Zákonov Božích, ba dokonca viac ako my dnes. Hoci mali vlastnú cestu k poznaniu Zákonov Božích, uznávali aj iné cesty k ich poznaniu. Pripomínali však, že človek môže prísť k poznaniu Zákonov Božích mnohými cestami, ale nahor ku Svetlu do Kráľovstva Božieho príde iba vtedy, keď podľa Zákonov Božích žije.

05 03 01 Slovo

SLOVO a čo z toho vyplýva!

1. pokračovanie

Eduard Hurta - Bratislava

 

Teraz obráťme list a pozrime sa na   S l o v o   ešte z inej strany. Človek po narodení sa ihneď hlási k slovu buď plačom alebo krikom. Ak nijako, treba ho ratovať !

05 03 02 Báseň

Slovo

Janko Kráľ

 

Zajasal blesk jasnej zory
ponad vrchy, ponad hory:
zahučte, slovenské polia,
sloboda nás k činom volá.

05 03 03 Kniha

o slovanech uplne jinak

O Slovanech úplně jinak

Antonín Horák

 

Jistě znáte filmy národních umělců, animátorů Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Dobyly svět nejen vysokou uměleckou kvalitou, ale i technickou dokonalostí. K ní nemalou měrou přispěl kameraman Antonín Horák. A protože tento muž je nejen tvůrčí, ale i přemýšlivá osobnost, nelze se divit, že svůj volný čas vyplňoval velice pozoruhodnou činností – luštěním písma Etrusků a slabičného písma mykénské kultury.

05 04 02 Sloveni

Morava a Sliezsko

Hermann Wenng

 

Tak hovorí Pán: Všetko je jediné, veľké bytie - celá príroda je oživená, všetko je sformované a vedomá sila a bytosti, ktoré sú sebavedomé a ktoré sa čisto zachvievajú vo večných zákonoch života, vytvárajú hmotnosť a pripravujú tým ľudskému duchu prostredie, v ktorom má žiť ako hosť, aby sa stal vedomým seba samého a poznal večnú Lásku, aby tiež poznal, aká vysoká úloha a poslanie mu boli dané: vyvinúť sa nahor k večnej Láske a priblížiť dokonalosti všetko, čo mu bolo dané, aby v tom a tým pôsobil, aby slobodne a pri vedomej vôli slúžil zákonu, večnej Láske Pánovej.

05 05 01 JASPISNÍČEK

Lado

Lado

Karolínka Sitárová

 

V tomto období je čas, kedy by sme sa mali učiť doťahovať svoje práce do konca.

05 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Lado

Lado - Znamenie Býk

Juraj Sitár

 

Lado je vládcom druhého znamenia Býk v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je druhou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí – Priamych síl Bytostného.

05 07 04 Bytosti prírody

Lado

Lado a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárLado učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Dobrotu v dennodennom živote. 19.4.2017 o 23:14 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, v kľude sa nalaď na to, čo prichádza v Novom kolobehu, zbav sa nepotrebného a nechaj sa viesť!“

05 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Lado

Terapia farbami - svetločervená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo svetločervenej farby vo svojej žive (aure).

05 08 01 Reflexná terapia

nozkyBýk – krk

Radka Remenárová

 

Oporno-pohybový systém


Všetko je vytvorené z pohybu
a všetko sa v pohybe aj vyvíja, bez pohybu niet ničoho. Každý pohyb, aby mohol niečo vytvoriť, potrebuje nejakú pevnú oporu, o ktorú sa tento pohyb môže oprieť a zároveň sa môže vykonávať.

 

05 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Zákony života

MUDr. Ivan Rusnák

 

Začíname teda chápať, čo chybuje našej medicíne, ktorá sa snaží ako len najlepšie vie pomáhať chorým ľuďom. Áno, snažíme sa pacientom pomôcť v ich bolestiach a trápeniach. To je ale málo!

05 10 01 Výchova a vzdelávanie

5 Zoznam tvorivých činností človeka na Zemi 

Miroslav Kysucký

 

Človek má na Zemi veľmi veľké množstvo tvorivých oblastí v ktorých sa môže uplatniť. Za jeden pozemský život ich však stihne preskúmať prinajlepšom iba niekoľko. Nasledujúci výpočet tvorivých činností má ukázať súhrn možností, ktoré máme na výber.

05 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 2.časť

- syati -

 

      Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá
      Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá \ Homológie
      Ikony Evolúcie \ Haeckelove embryá \ Podobnosť
      Ikony Evolúcie \ Archeopteryx
      Ikony Evolúcie \ Darwinov Strom Života
      Ikony Evolúcie \ Darwinov Strom Života \ Kambrijská explózia
      Ikony Evolúcie \ Chýbajúce vývojové články

Priepasť fauny a flóry

Vedecký nesúhlas s evolúciou