05 07 04 Bytosti prírody

Lado

Lado a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárLado učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Dobrotu v dennodennom živote. 19.4.2017 o 23:14 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, v kľude sa nalaď na to, čo prichádza v Novom kolobehu, zbav sa nepotrebného a nechaj sa viesť!“
V prvej polovici znamenia Býk od 19.4.2017 do 5.5.2017 spolupôsobia s Bytosťou Lado ešte Bytosti Milič a Živič. V druhej polovici znamenia Býk od 5.5.2017 do 20.5.2017 Bytosti Dozdič a Vedič.
 

 

Obdobie Miliča.

 

Milič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, stoj, čo stoj buď milý, nedaj sa odviesť zo správnej cesty!“

Miličov impulz smerom k prírode znamená, že zima je k nám už milšia, už sme omilostený – už sa nemusíme triasť chladom.

V rovnakom zmysle smeruje Milič svoj impulz aj smerom k človeku: „človeče, zostaň milým stoj čo stoj. Nenechaj sa rozladiť. Ty si si stanovil čo chceš riešiť a nenechaj si to vyhovoriť od blížnych. keď sa na nich za to budeš hnevať, tak veľkú časť svojej sily použiješ negatívne a nezostanú ti sily na to pozitívne. Keď ale zostaneš milý, omilostíš toho blížneho, „dáš mu milosť“, môžeš použiť všetky sily do toho čo si si predsavzal.“

Vnútorný mier, vnútorná milosť voči blížnym musí byť pre teba prioritná. V tomto jemnom dolaďovaní je to veľmi dôležité, pretože okrem náporu do ktorého vstupuje Zem pohybom Slnečnej sústavy, prichádza v ďalšom období ešte jeden impulz, ktorý prichádza úplne zhora. Vyliatie Ducha Svätého – studnica preteká – aby Stvorenie neustrnulo v pohybe. Človek sa v tomto jemnom dolaďovaní chystá súčasne na tento veľký impulz, na to obrovské vyliatie Sily – Turice. Na jeho prijatie je jemné vnútorné doladenie nevyhnutné. Preto buď milý a omilosti tak, ako káže bytostný Milič.

Ak mám predsavzatie budovať vzťah s matkou, ale neomilostím ju za zlú vlastnosť –neodpustím jej niečo, čo mi spravila, tak mi to bude neustále brániť cely rok v mojej činnosti.

Po uskutočnení tvrdej práce na začiatku prírodného roku (vstupom do Barana), začínajú vychádzať prvé klíčky ako u rastliniek, tak aj u duchovných siatí. Ak príde niekto, kto si robí posmech z môjho duchovného snaženia slovami: „No to kvôli týmto zelinkám si sa tak namáhal, ktovie čo z toho bude...“, nesmiem sa nechať zviesť k pochybnostiam pretože pochybnosti, či zaváhanie, môžu malinké klíčiace stebielka poškodiť alebo zničiť. Musím zostať MILÝ stoj čo stoj, ale nie iba navonok, ale skutočne byť aj vo svojom vnútri MILÝ! Ak zostanem MILÝ – oživujem pred posmievačom pravdu, ukazujem mu v kontraste jeho a moju snahu. Ak zostanem stále milý, tak mu naznačujem, že ja do neho nezasahujem, ale on do mňa áno. Musím ho vystríhať, že šliapaním po cudzích „rastlinkách – snahách“ spôsobí neskôr sebe utrpenie, ktoré si týmto výsmechom zasial a na jeseň si ho rozmnožené zožne.

Avšak  nesmiem ho za to odsudzovať!!! Nesmiem sa postaviť do pozície, že on je ten zlý. Aj on len potrebuje pomoc ako my všetci. Ak ju chcem sprostredkovať, čo sa mi v spätnom účinku vráti rozmnožené, tak musím zostať milý.

 

Obdobie Živiča.

 

Živič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, oživ v sebe Pravdu a ži Pravdu!“

Živič spolupôsobí s Miličom v prvej polovici znamenia Býk a spoločne nás nabádajú, aby sme s vnútornou milosťou navonok pravdivo žili. Aby sme si milo a pravdivo priznali dobré i zlé, čo sme urobili, aby sme Božie zákony nielen poznali, ale ich aj prežívali.

Ak viem, že v spätnom účinku mi môže prísť jedine to, čo som sám kedysi zasial, musím podľa toho aj vnímať aj svoju každodennosť.

Napríklad si vo svojom vnútri poviem: „Viem mama, že vždy ma na tebe rozčuľuje, keď na mňa začneš hundrať. Avšak viem, že to ja sám som uhundraný, keďže ma to stále rozčuľuje. Pôjdem Ti príkladom v odkladaní tejto vlastnosti a budem ti držať palce aby si aj ty vedela túto vlastnosť zo seba odložiť!“

Ak u druhého človeka konkrétnu vlastnosť chválim, alebo ma konkrétna jeho vlastnosť rozčuľuje, je to preto, že v skutočnosti nastáva „emočná rezonancia“ našich rovnakých vlastností. Ak by som konkrétnu vlastnosť v sebe nemal, nikdy by nemohla nastať rezonancia – chválenie, či rozčúlenie. Božie Zákony, ktoré sa učíme v škole aj ako Zákony Fyziky sa rovnako nekompromisne a neúplatne prejavujú ako v hmotných veciach,  tak aj v duchovných! To znamená, že trpezlivý človek úplne inak reaguje na človeka netrpezlivého, a úplne inak reaguje netrpezlivý na netrpezlivého...

Ak túto pravdu spoznám, tak ma Živič nabáda, aby som podľa toho v konkrétnej situácii aj reagoval! Aby som tú pravdu, ktorú už mám v sebe, oživil aj navonok! Teda musím zostať Milý a z mojej reakcie musí byť zrejmé, že sa nehnevám na „útok“, že viem, že si ho zaslúžim, pretože sám som bol takým, a že chcem pomôcť odložiť túto nepeknú vlastnosť aj tomu, kto na mňa takto „útočí“. Preto nemám najmenší problém niekomu skutočne odpustiť.

Otče! Odpustiť mi to, čím som sa ja previnil voči blížnemu, keď som sial niečo nepekné, ale Otče nebeský odpusť mi to tak, ako ja teraz odpustím tomuto človeku,  ktorý mi to v spätnom účinku prináša! Som si vedomý Slov Pána Ježiša, že keď ja tomuto človeku neodpustím, tak v zmysle zákonov ani mne nebude odpustené a ak ja tomuto človeku odpustím, tak v zmysle zákonov bude aj mne odpustené. Keď ho ja omilostím, tak aj Ty Otče mňa omilostíš!

 

Obdobie Dozdiča.

 

Dozdič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, zbav sa starého ako tej vody, ktorá je opotrebovaná – nepotrebná! Premi svoj organizmus novou vodou – Vodou Života! Prečisti sa ňou!“

Dozdičov impulz smerom k prírode je obdobie bohaté na dažde. Tie sú potrebné pre osvieženie úrody a na prečistenie vzduchu.

Tak ako sa po búrke nádherne dýcha, tak isto máme aj my zobrať „Živú vodu“ a spláchnuť zo seba všetko nečisté. Súčasne sa tou živou vodou máme napojiť. Touto živou vodou je Slovo Všemohúceho. Na Jeho Slove máme robiť dočisťovanie procesov ku ktorým sme sa rozhodli, na Jeho Slove máme súdiť (nie odsudzovať sa) či naozaj napredujeme alebo sme pozabudli na prečistenie a napojenie „Živou vodou“.

Súčasne sa máme pozrieť, či Toto doprajeme aj nášmu blížnemu – či mu doprajeme napojiť sa na tú „Živú vodu“ a súčasne sa ňou očisťovať. Či sme mu to aspoň raz v duchu zo srdca zaželali, či sme zaňho poprosili, keď sme videli, že sa mu s odstraňovaním nepekných vlastností nedarí. V neposlednom rade, či sme vôbec aj za seba samých poprosili – a zapriali aj sebe, nech sa nám darí!

 

Obdobie Vediča.

 

Vedič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, nechaj sa viesť svojím vnútorným hlasom, pomocníkom, svedomím! Kto má vedenie, ten má vedenie! Kto sa necháva viesť, ten vie, čo práve potrebuje, čo má robiť, má svojho vodcu! Kto niečo naozaj vie, ten je vždy vedený – vie sa nechať viesť!“

Vedič nám pomáha nadväzovať a upevňovať spojenie s duchovnými a bytostnými pomocníkmi, či vodcami – získavať vedenie, z čoho nám pramení naše vedenie – poznanie! V češtine: „Kdo má vedení, ten má vědení a kdo má vědení, ten má vedení!“

Teda ten, kto sa nechá viesť, ten vie, čo má robiť kedykoľvek a v akejkoľvek situácii. A ten kto vie v akejkoľvek situácii zareagovať správne, ten sa necháva viesť. Pretože vie, že je pri ňom duchovný pomocník.

Na to, aby smel človek prijať pomoc, musí sa v pokore nechať viesť svojim duchovným pomocníkom. Nesmie si myslieť, že je najmúdrejší a že zbytok už pôjde sám od seba. V tomto období je ešte len jar – ešte je dlhá cesta do konca roka, je potrebné ísť ďalej – vyššie, ako Vyšeň káže!

Vedič pomáha človeku naplno sa chopiť vedenia, ktoré je k dispozícii, aby si uvedomil, čo všetko ešte treba spraviť a aby to aj vedel fyzicky vykonať.

Keďže všetci bytostný dávajú svoje žiarenie smerom k prírode a aj smerom k ľudským duchom, dokážu nám poradiť v oboch oblastiach – aj v tom, čo máme robiť a aj v tom, ako to máme robiť. Vedič teda vie poradiť nielen ako dosiahnuť duchovné vedenie, ale rovnako nám pomáha napríklad vedieť, aké prírodné homeopatikum použiť na chrobáky ktoré prišli do záhradky aby odišli a neškodili rastlinkám...

Doždič s Vedičom nám pomáhajú prijať „Živú vodu“, aby sme napájajúc sa z nej vedeli prijímť všetko, čo nám raší z našich siatí. Pomáhajú nám v plnosti sa ukotviť smerom k pomocníkom a prijímať ich vedenie.

Nechať si poradiť od nášho duchovného pomocníka, to nie je hanba, ale pomoc pre nášho ducha, pretože náš duchovný pomocník je náš najbližší priateľ, ktorý je v danej dobe k nám najbližšie v duchovnej rezonancii.

V našom živote sú chvíle, kedy ani s najbližším pozemským priateľom neriešime všetky naše problémy. Ak sú však dôležité a nevieme si s nimi rady, tak náš duchovný pomocník, ktorý je nám najbližší, nás vie najlepšie pochopiť, najlepšie sa vžiť do našej situácie a vie nám preto najlepšie poradiť. Keď počúvame, čo nám hovorí do svedomia, necháme sa ním viesť a hľadáme spôsob, ako spraviť to, čo nám radí a nie dôvod prečo to nespraviť, tak vtedy sme ním plne vedení, aby sme prekonali úspešne všetko, čo pred nás život postavil.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JAR", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Baran a Býk.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2