Ponuka

JASPIS 11

11 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

11. Boh

Abdruschin

 

Prečo obchádzajú ľudia tak placho toto slovo, s ktorým by predsa mali byť oboznámení viac, než so všetkými inými? Čo ich zdržuje, aby o ňom hlboko premýšľali a do neho sa vcítili, aby ho správne pochopili?

11 01 02 A vyplnilo sa...!

oko

91. A vyplnilo sa...!

 

Vysoko búšili vlny nespravodlivosti v dobe faraónov. Nemravnosť a zločiny slávili triumfy a zotročenie Izraela dospelo k vrcholu.

Vtom na túto zem vstúpil Abdruschin! Zo Svetla sa tým urobil prvý krok na záchranu oných ľudských duší, ktoré chceli túžobne mieriť k Svetlu! Veľká núdza Židov očistila týchto ľudí tak, že ich duševné schopnosti dosiahli v mukách útlaku taký jemnocitný vývoj, že medzi vtedajšími ľuďmi boli oni ako jediní prístupní záchvevom, ktoré prichádzali zo svetlých výšin do týchto hlbín.

11 02 01 Vykupiteľ

Jezis

14. Vykupiteľ

 

Spasiteľ na kríži! Tisíce týchto krížov je postavených na znamenie, že Kristus za ľudstvo trpel a umrel. Zo všetkých strán volajú k veriacim: »Pamätajte na to!« V osamelom poli, v oživených uliciach veľkomiest, v tichej komôrke, v kostoloch, na hroboch i pri svadobných hostinách, všade slúžia k úteche, posile a k napomenutiu. Pamätajte na to! Stalo sa pre vaše hriechy, že Syn Boží, ktorý vám priniesol spásu na Zemi, trpel a umrel na kríži.

11 03 01 Slovo

Pravda!

Hermann Wenng

 

„Co je to pravda?“ Tak se tázal římský místodržící Pilát onoho pátku, plného Božího dopuštění, před svatodušním svátkem Židů; onoho pátku, který křesťanský svět jmenuje Velkým pátkem; a: „Co jest pravda?“ ptají se stále ještě pozemští lidé, jako se vždy ptali, pokud jsou známy památky o lidském myšlení.

11 03 02 Báseň

Kto za Pravdu horí…

Karol Kuzmány

 

Kto za Pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

11 03 03 Kniha

Nezname ze zivota Jezíse

Zaváté doby se probouzejí

Neznámé ze života Ježíše

 

Kniha je rozdelená do troch častí: Dětství Ježíšovo, Neznámé ze života Ježíše, Evangelium Janovo.

Zo súboru "Zaviate doby sa prebúdzajú" ju vydalo v roku 1997 nakladateľstvo a vydavateľstvo VOLÁNÍ, spol. s r.o.

11 04 01 Boží súd

„Posledný súd" 

Richard Steinpach

 

N e p o c h o p i t e ľ n é   -   s t á v a   s a   t u   u d a l o s ť o u !

Večný a bez konca, teda nekonečný je iba kolobeh stvorenia v trvalom vznikaní, zanikaní a znovuvytváraní. V tomto dianí sa spĺňajú tiež všetky zjavenia a zasľúbenia. Nakoniec sa v ňom pre túto zem vyplní i „Posledný súd“!

Abdruschin

11 05 01 JASPISNÍČEK

torta0

Inšpirácie - Ľadové kvety

Karolínka Sitárová

 

Zaiste poznáte príbeh kráľovnej z bieleho zámku z ľadu a snehu. Spomínate si  určite aj na chlapca menom Káj, ktorého si podmanila vonkajšia krása tohto neobvyklého kráľovstva. Keď sa dostal do zajatia snehovej kráľovnej, musel opraviť jej rozbité zrkadlo. No určite bol popri tom aj hladný, a preto mu ľadová pani dávala všelijaké sladkosti.

11 06 01 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

Pôvod orientálneho tanca

Jaroslava Sitárová

 

Jeho počiatky siahajú až do predhistórie ľudstva a sú spojené s náboženskými prvkami a rituálmi, kultom plodnosti, oslavou princípu ženstva a úctou k Matke bohyni (prírode). Veľkú tradíciu má v Egypte, Turecku, Libanone, Sýrii, Grécku a Indii, taktiež v zemiach severnej Afriky.

11 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Ovsynic

Ovsynič - Znamenie Škorpión

Juraj Sitár

 

Dňa 9.10.2010 vstúpilo ľudstvo na Zemi v rámci Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy do 12 ročného súdu, ktorý bude pod vládou Krojšňa trvať do 17.8.2022. Celé Perúnovo kolo trvá 72 rokov, je delené na 6 Období, ktoré má na starosti 6 Vodcovských Bytostí a každé obdobie je delené na 12 Znamení v časovej dĺžke 1 rok. Vyžarovanie Perúnovho kola je späté s druhým slnkom našej Slnečnej sústavy, ktorým je planéta Jupitera (chemickým zložením je viac podobná slnku než planétam).

11 07 04 Bytosti prírody

Ovsynic

Ovsynič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárOvsynič učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Silu v dennodennom živote. 23.10.2016 o 01:35 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“

11 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ovsynic

Terapia farbami - tyrkysová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo tyrkysovej farby vo svojej žive (aure).

11 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Ako ja – bytosť duševná ovplyvňujem moje telo?

MUDr. Ivan Rusnák

 

Ja – ako bytosť duchovno-duševná žijem citovo, bez slov a som vždy v istom naladení. Mám vždy nejakú náladu, alebo inak povedané, vnútorný duševný stav. Podľa toho ako v živote reagujem na dané situácie ladím sa radostne, či neradostne, zlostne, láskavo, smutne aj veselo. Môžem byť ustrašený, ale aj odvážne naladený. Bývam pokojný, ale i nepokojný, plný optimizmu a nádeje, ale i zúfalý, utrápený...

11 10 02 Odozva na Komenského Veľkú didaktiku

Lepšie vychovávať a vzdelávať

Ing. Miroslav Padyšák

 

Niektoré odozvy a doplnenia Komenského Veľkej didaktiky

Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika

11 11 01 Za Siedmimi Horami

Dôležité doplnenie

k dokumentu zverejnenému na www.7zh.sk,

- syati -

 

VEDA či VIERA - Evolúcia či Inteligentný Tvorca
(pôvodne nazvanému  List „NULA“ – Vo SvetleVEDY )
pojednávajúcom o otázke
Darvinizmu versus Kreationizmu.