Ponuka

JASPIS 09

09 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

9. Dedičný hriech

Abdruschin

 

Dedičný hriech vzišiel z prvého pádu do hriechu. Hriechom, teda nesprávnym jednaním, bolo príliš veľké pestovanie rozumu. S tým bolo spojené dobrovoľné pripútanie sa na priestor a čas a v dôsledku toho objavili sa potom sprievodné účinky strohej práce rozumu, ako ziskuchtivosť, klamanie druhého, útlak atď. To malo a má za následok mnohé iné, v základe vlastne všetky zlá.

09 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie deviate

NEBUDEŠ BAŽIŤ PO ŽENE BLÍŽNEHO SVOJHO!

 

Toto prikázanie je namierené ostro a jasne priamo proti telesným zvieracím pudom, ktoré sa v človeku ... žiaľ ... často až príliš vzmáhajú, len čo sa mu dostane k tomu príležitosť!

Tým sme sa hneď aj dotkli rozhodujúceho bodu, ktorý predstavuje pre ľudí najväčšie osídla, do ktorých upadnú temer všetci, len čo sa dostanú s nimi do kontaktu: príležitosť!

09 02 01 Otčenáš

Jezis

28. Otčenáš

 

Je len málo ľudí, ktorí sa snažia uvedomiť si, čo vlastne chcú, keď vyslovujú modlitbu „Otče — náš“. Ešte menej je tých, ktorí skutočne vedia, čo je zmyslom viet, ktoré pritom odriekavajú. Odriekavanie je vari to jediné správne označenie úkonu, ktorý človek v tomto prípade nazýva modlením.

09 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Deviata prednáška „Dedičný hriech“ a číslo deväť.

 

Deviatka je v Zákone čísiel Viera. 

09 03 01 Slovo

Šťastie!

Susanne Schwartzkopff

 

Tak toužebně si přejí lidé svobodu a ještě vroucněji doufají ve štěstí a úpěnlivě si je vyprošují...

09 03 02 Báseň

„Hej, Slováci!“

Samuel Tomášik

 

Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.

09 03 03 Kniha

Prazákony stvorenia

Prazákony stvorenia

Susanne Schwartzkopff

 

Autorka na základe poznania z "Posolstva Grálu" podáva jasné vysvetlenie základných prazákonov platných vo Stvorení:

- Zákon príťažlivosti rovnorodého
- Zákon spätného pôsobenia
- Zákon tiaže

Knihu v roku 1993 ju vydalo vydavateľstvo Esplus.

09 04 01 Boží súd

Trojuholník Posledného súdu  

MUDr. Ivan Rusnák

 

Na prelome roku 2000 akoby sa odrazu stala veľmi populárnou téma Armagedonu, posledná bitka dobra proti zlu, téma Apokalypsy, téma Posledného súdu na Zemi. Veľmi veľa sa o týchto témach popísalo v rôznych časopisoch, knihách, natočilo sa množstvo dokumentov a filmov, akoby všetci ich autori a tvorcovia cítili, že sa niečo neodvrátiteľné blíži k Zemi a ľudia by mali o tom čosi viac vedieť.

09 05 01 JASPISNÍČEK

Prečo sú na zemi deti?

Karolínka Sitárová

 

Deti; všetci boli raz deťmi a všetci sa museli učiť.

Nie v škole, ale v živote. Keď ich rodičia zbili,

nebolo to preto, že ich už nemajú radi, ale preto,

že spravili to, čo spraviť nemali a rodičia sa o nich

len báli. Tak ich učia čo je správne a čo nie.

09 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

VynicVynič - Znamenie Panna

Juraj Sitár

 

Najvyšší Všemohúci Triglav prostredníctvom Koledu – svojho služobníka poslal v minulosti zvestovania viacerým národom. Slovania, Číňania, Indovia či Židia si do určitej miery dochovali posolstvá. Snažíme sa  zvestovania od Koledu znovu priniesť a prepájať ich s modernou vedou.. V našom seriáli článkov sa zameriavame na spoznávanie súvislostí duchovného rozvoja človeka s jeho zdravím prostredníctvom Koledovho Daru Slovenom. Je to Dar Koledu ľuďom, ktorí chcú žiť podľa Slova Všemohúceho - Slovenom.

09 07 04 Bytosti prírody

VynicVynič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj Sitár

 

Vynič učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Moc v dennodennom živote. 22.8.2016 o 18:30 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

09 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Vynic

Terapia farbami - olivovozelená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo olivovozelenej farby vo svojej žive (aure).

09 08 01 Reflexná terapia

nozkyLymfatický a imunitný systém

Radka Remenárová

 

 Hlavnou úlohou lymfatického systému je dodávať do všetkých buniek organizmu potrebné živiny a následne čistiť telo od škodlivín, toxických látok, čiže od všetkého odpadu, ktorý sem nepatrí a je nepotrebný. Zároveň zabezpečuje telu ochranu a obranyschopnosť pred nežiaducimi vplyvmi a látkami, preto je neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému. Lymfatický a imunitný systém je celkový obraz našej cesty životom. 

09 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir Príbehy z nemocnice a zo života

MUDr. Ivan Rusnák

 

Niekto by mohol povedať: uvedený príbeh panej s vredom žalúdka to mohla byť len náhoda. No, ako som začal súvislosti v zmysle zákona sejby a žatvy pri vyšetreniach pacientov sledovať, vynárali sa príbehy, z ktorých aspoň niektoré by som tu chcel uviesť. Nielen pre tých čo pochybujú, ale i pre poučenie tým, ktorý Zákon života o sejbe a žatve berú ako samozrejmosť.

09 10 02 Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

3 DIDAKTICKÉ ZÁSADY VO VEĽKEJ DIDAKTIKE

Ing. Miroslav Padyšák

 

3.1 Úvod
3.2 Zásady všeobecné, aby nastal výsledok
3.3 Zásady ľahkosti učenia sa
3.4 Zásady dôkladnosti učenia sa

09 11 01 Za Siedmimi Horami

VEDA či VIERA

Evolúcia či Inteligentný Tvorca - 6.časť

- syati -

 

Biologické InFormácie – DNA
      Alternatívne teórie vzniku života
Úžasná DNA