09 07 04 Bytosti prírody

VynicVynič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj Sitár

 

Vynič učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Moc v dennodennom živote. 22.8.2016 o 18:30 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

V prvej polovici Znamenia Panna od 22.8.2016 do 7.9.2016 spolupôsobia s Bytosťou Vynič ešte Bytosti Vietrič a Lipič a v druhej polovici Znamenia Panna od 7.9.2016 do 22.9.2016 Bytosti Solomič a Rojbič.

 

Obdobie Vietriča.

 

Vietrič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, buď poslom citu! Nauč sa roznášať semienka citu, sú to prejavy tvojho ducha! Vysielaj ich na všetky strany, nech sú ako hlboký dych vetra, aby zušľachťovali celé tvoje okolie! Muži vážte si ženy, z ktorých cit vanie ako blahodárny vánok!“

Vietrič  - v tomto období sa v prírode začína výrazne prejavovať vietor – „púšťame šarkanov“, čo podporuje našu túžbu letieť k Nebeskému Svetlu. Neviditeľný vietor dáva obrovskú silu človeku najmä ak má jeho loď vietor v plachtách. I o ľudskom duchu – činorodom človeku sa hovorí, že má „vietor v plachtách“. Neviditeľnú – vnútornú, ale zreteľnú silu dáva ľudskému duchu žena, ktorá sprostredkováva silu z Duchovných úrovní Stvorenia smerom nadol k Zemi.

Vietrič nás nabáda, aby sprostredkovávanie citu ženou bolo v prejavoch také, ako keď vietor uchytí množstvo citových semienok a nesie ich do celého sveta. Žena, ktorá je verná ženskému pôsobeniu – ženskému princípu, nech sa nachádza kdekoľvek, je všade kade chodí požehnaním, nosí inšpirácie, každé jej zrniečko citu čaká na uchopenie mužom a jeho premenenie v čin.

Vietor – rýchlo prúdiaci Vzduch má vo svojej podstate mnoho spoločné s Duchom, preto aj tieto dve slová majú nie náhodou rovnaký slovný základ – vzduch/duch. Je to preto, lebo práca ľudského ducha je podobná dýchaniu – vzduchu. Pri tom si musíme uvedomiť, že ak sa chceme v hociktorej fáze dýchania plne nadýchnuť, musíme najprv celkom vydýchnuť. (Žiaľ väčšina dnešných dychových cvičení začína nádychom.) Dýchanie má byť ako plnenie pohára. Musím ho najprv vyprázdniť, aby som ho mohol znovu celkom naplniť. Ak v živote v dávaní a braní – vylievame/nalievame určitou rýchlosťou (frekvenciou) – je nám „pohár“ časom vymenený za väčší. Je to podobné ako svaly v posilňovni – pri pravidelnom cvičení rastú, ale ak sa nepoužívajú, tak ochabnú!

Ako hovoril Pán Ježiš: „Kto svoju hrivnu používa, tomu bude pridané, ale kto ju nepoužíva, tomu aj to málo čo má, bude zobraté!“ Ak niekto svojmu okoliu málo sprostredkováva, vtedy duch nepracuje naplno, nepoužíva dary – schopnosti, ktoré dostal, nevyprázdňuje celkom svoj „pohár“ pre iných, aby ho mohol znova naplniť, tak nepoužívané dary – schopnosti stráca. Dávaním sa tieto dary zdokonaľujú a rozmnožujú. Čím viac „dávame“ – sprostredkovávame ostatným, tým viac silnie a lepšie sa cíti náš duch, teda my.

 

Obdobie Lipiča.

 

Lipič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, nájdi si čas na hovory o svojich prežitiach! Muži, zachytávajte to, čo ženy sprostredkovávajú z citu a snažte sa to vyjadriť v obrazoch – v podobenstvách! Ženy, snažte sa správne viesť svojich mužov, aby boli schopní prevádzať vami sprostredkovávané citové záchvevy do obrazov, ktoré si vedia detailnejšie predstaviť ako vy! Spoločne pripodobňujte duchovné deje k pozemským obrazom! Dbajte na rovnováhu medzi citom a rozumom! V kľude si sadnite pod lipami a pozrite, čo môžete robiť lepšie vo svojom živote!“

Lipič nás vyzýva, aby sme prijímali a popisovali duchovné deje a svoje prežitia. Pôsobenie a sprostredkovávanie žien podporené Vietričom je prvým krokom k tomu, aby potom Lipič pomohol mužom uchopiť tento ženou sprostredkovaný záchvev citu a obrazne – v podobenstve ho pomenoval.

Žena svojím citom dokáže „zhora“ sprostredkovať a „dolu“ priniesť jemný duchovný Obraz-Dej-Inšpiráciu. Muž od nej tento duchovný obraz príjme a slovami ho popíše – pomenuje. Nejde však o presné rozumové popísanie konkrétnej udalosti či skutočnosti, ale o obrazné vyjadrenie nejakej duchovnej skutočnosti – o jej pripodobnenie niečomu pozemskému, aby sme si skrze ten obraz vedeli predstaviť ten pôvodný duchovný dej.

V tomto období sedávali naši predkovia v besiedkach pod lipami  a tvorili „ľudovú múdrosť“ (žiarenie Lipy tomu výrazne napomáha). Lipa je stromom Slovanov – tých, ktorí prijímajú Slovo a prijímanie Slova bolo vykonávané pod lipami. Slovanom sa stáva ktokoľvek, kto sa snaží prijať Slovo z citu a pomenováva ho v obraze – v podobenstve. V kolobehu od Jarnej sejby do Letnej žatvy prichádzali k zhodnoteniu nielen žatvy v prírode, ale i žatiev ducha. V „žatve“ ducha nazbierané skúsenosti a prežitia snažili sa naši predkovia vo výstižných obrazoch pomenovávať, aby sa zachovali v pamäti rodu. Takto vytvárali podobenstvá, ktoré sa dali použiť na množstvo dennodenných skutočností. Počas svojich prežití spoznávali, že tak, ako v prírode sa urodí presne taká plodina aká sa zaseje – že z hrachu len hrach vzíde, tak aj v živote kto niečo ukradol, tomu tiež niečo ukradli... V praxi si overili, že Boží zákon, o ktorom hovoril aj Pán Ježiš: „Čo zaseješ, to zožneš!“ neoblomne funguje a snažili sa vytvárať podobenstvá, ktoré by platili všeobecne v každej dobe aj pre budúce generácie, aby tí ďalší po nich znovu neopakovali ich chyby. Takto potom vznikala ľudová múdrosť, ktorá sa skutočne dodnes dochovala, no výstrahu si z nej málokto berie. „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva!“, „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“...

V prírodnom kolobehu prechádzame z teplej polovice roku do chladnejšej. Mnoho ľudí má problém s preladením sa pri prechode do druhej polovice roku. Naše telo je energeticky prehriate (ako aj celá príroda), má dynamickejšie rozloženú energiu tepla. Ale postupne, pri prechode sa začne zvyšovať energia chladu. Nejedná sa výhradne o fyzikálnu teplotu v °C, ale o energiu tepla a chladu ako takú. Na túto zmenu, na tento energetický prechod nás Lipič a Rojbič pripravujú.

Lipový čaj dokáže znížiť telesnú teplotu podobne ako acylpirín. Lipa je však zladená so žiarením Lipiča, ktorý nás vnútorne pripravuje na prechod do chladnejšej časti roka. Lipa dokáže stiahnuť nielen telesnú teplotu, ale aj energiu tepla, ktorou bolo telo v prvej časti roka nabité a rozpálené. Lipový čaj dokáže v  tele znížiť energetický rozdiel voči ochladzujúcemu sa okoliu. Lipový čaj je treba 5 min. lúhovať a piť minimálne 3 dni 3x denne, no môžeme i častejšie. Ak sa na tento energetický prechod nenaladíme, väčšinou dostaneme horúčku, čo našich predkov v minulosti nútilo piť lipový čaj.

 

Obdobie Solomiča.

 

Solomič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, buď soľou Zeme! To znamená, tvorivo formuj Zem svojím duchom a pretváraj ju do ešte väčšej krásy! Ak chceš harmonicky spolupôsobiť s ostatnými Bytosťami vo Stvorení, udržuj v harmónii svoj cit a rozum! Stoj v hmote pevne nohami na Zemi a hlavou buď vysoko v oblakoch! Udrž sa však pri zemi a neutiekaj sa do snov!“

Solomič - každý tvor má hranice, ktoré vyjadrujú maximálne možné výsledky jeho práce. Bytostní, ktorí sú budovateľmi a správcami Stvorenia, a ktorých pôsobením vznikla hmota vo všetkých jej možných podobách, dokázali vydať svoj najlepší a najhodnotnejší hmotný výsledok vo forme kryštálov drahých kovov a kameňov – zlato, diamanty... Toto sú ich produkty, na vzniku ktorých nemá človek žiaden podiel.

Ľudský duch má však tiež najvyšší možný dosiahnuteľný výsledok svojej činnosti na Zemi. Je vyjadrený symbolicky vo forme kryštálu soli. Ak ľudský duch správne vykonáva na Zemi svoju úlohu, vtedy sa stáva „soľou Zeme“. Znamená to, že drsnú hmotnú úroveň neustále solí láskou a tvorivosťou ducha, pochádzajúcou z väčších výšin ako je pôvod bytostí, ktoré vykryštalizovali diamanty a zlato. V tomto zmysle je Soľ nad Zlato.

Poznanie, že láska a tvorivosť ducha prinesená do hmotných úrovní je kryštálom soli prevyšujúcim zlato i kryštál diamantu, bolo skutočným podkladom pre vznik rozprávky „Soľ nad zlato“.  Prvá princezná prirovná vzťah k otcovi k zlatu – k najčistejšiemu kovu – produktu bytostných. Druhá princezná k diamantu – tomu najjemnejšiemu a najdokonalejšiemu z hmoty, ktorú vytvorili bytostní. Tretia k soli života, ktorou je u ľudských duchov tvorivosť v láske, ktorou disponuje každý človek. Ak ľudskí duchovia netvoria, umierajú na duchu – kráľovstvo je mŕtve, aj keď má všetkého ostatného dostatok. Ide o úsilie ľudského ducha byť hlavou vysoko v oblakoch, aby dosiahol na vznešené inšpirácie z Duchovnej ríše, ktoré potom na Zemi premení v konkrétne činy lásky a tvorivosti. Je to užitočné pôsobenie prispievajúce k vývoju blížnych i všetkých bytostí. Takýmto konaním symbolicky ľudský duch solí Zem a súčasne uskutočňuje svoj vlastný vývoj.

Skutočná soľ bola pre život našich predkov rovnako potrebná. Ak chceli uchovať potraviny na zimu, tak ich zasolili a vysušili, či zaúdili. Konzervovali soľou. Snažili sa, aby to, čo dopestovali, trvalejšie zostávalo v hmote, aby sa z nej nestratilo, nerozložilo, ale zachovalo, aby mohli v zime prežiť.

 

Obdobie Rojbiča.

 

Rojbič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, nerojči, neunikaj príliš do výšin, ale prinášaj si na Zem prežitia zo snov! Inšpirácie, ktoré si v noci prijal – to, čo si v duchu prežil, snaž sa preniesť cez vodu do hmoty! Voda je nosič – je truhlica, ktorá ukladá informácie! Prežívanie tvojho ducha sú informácie, ktoré prijíma voda tvojho tela a prenáša ich do hmoty! Pomôž si vodou! Uchovávaj stav svojej vody čistý! Udržuj krb svojich myšlienok čistý, udržuj v harmónii cit a rozum – ducha a hmotu, nech sú v rovnováhe! Cez deň buď hlavou vysoko v oblakoch a nohami pevne na zemi! Inšpirácie zo snov si prinášaj so sebou, neunikaj do snov, ale ukotvuj ich na zemi!“

Počas dňa je vyžarovanie prepestovaného mozgu tak silné, že veľakrát nedovolí jemnému duchu vedomé vnímanie. V noci sa však mozog únavou „vypína“. V našom organizme je predný mozog to jediné, čo v skutočnosti potrebuje spať. Telo nepotrebuje spánok, potrebuje len vodorovnú polohu a oddych. Počas spánku teda nedisponujeme rozumom – prejavom mozgu a môžeme naplno prežívať duchom. Preto je pozemská noc v skutočnosti duchovným dňom.

Náš duch sa vzdiali od tela do vyšších úrovní a tam precítime a prežijeme niečo krásne, čo nás má inšpirovať, aby sme sa to snažili cez deň sprostredkovať do hmoty. Inšpiráciu prijíma duch, nie mozog – rozum! Rozum má prísť na to, ako tú inšpiráciu uskutočniť v hmote. My sa však často po prebudení z krásneho sna prestaneme snažiť to krásne sprostredkovať do hmoty a namiesto toho si to krásne prežívanie chceme privodiť aj cez deň. Teda cez deň, po zobudení, keď máme to pekné začať uskutočňovať, tak miesto práce za bieleho dňa rojčíme a zostávame v snení. Rojbič nás však pred týmto vystríha. Vyzýva nás, aby sme neboli odtrhnutí od hmoty a nesnívali, nerojčili, ale  aby sme krásu v noci z výšin čerpanú cez deň v pozemskom uskutočňovali.

Ľudskí duchovia prichádzajú do hmotných úrovní kvôli svojmu vývoju. Len námahou v nepriaznivých podmienkach je nútený ľudský duch zosilnieť. Ľudský duch je slabý na to, aby sa sám od seba vyvinul. Potrebuje k tomu prostredie, ktoré jeho vývoj podporuje. Potrebuje tvrdé otrasy hmoty, striedanie ročných období, nepriazeň počasia, blížnych, ktorých sa snaží pred touto nepriazňou chrániť... Potrebuje kolobeh, ktorý ho núti reagovať, a tak dozrievať. Duchovný vývoj ľudského ducha sa nedá uskutočniť bez hmoty. Keby sa dal, tak sem na Zem vôbec nemusíme prichádzať. Preto je nezmyslom, ak sa tvrdí, že duchovne vyspelí sme až vtedy, keď nás už „hmota“ nezaujíma. Takýto postoj je duchovnou pýchou a nie duchovným rozvojom.

Duchovný rozvoj spočíva v tom, že sa ľudský duch snaží dostať hmotu do krajšieho stavu. Tým, že duch cíti záchvev toho, ako to vyzerá v úrovniach svojho pôvodu, začína napodobňovať túto krásu v hmotnej úrovni, a tým ju pozdvihuje do vyššieho stavu. Preto sa hovorí, že v pôsobení má byť človek hlavou vysoko v oblakoch, ale nohami pevne na zemi – nemá byť od hmoty odtrhnutý. Človek je však lenivý hmotu pretvárať, a preto je chudobný. Človek, ktorý sa duchovne snaží, nemôže byť chudobný, pretože prežívanie zo sna prenáša do hmoty, čím ju skrášľuje a o jeho produkty, či činnosť je u blížnych záujem.

Ak chceme prežívanie zo sna preniesť do hmotného pôsobenia, môžeme si pomôcť vodou. Pred spaním zoberieme do rúk pohár s vodou a poprosíme si o dve veci:

  1. aby nám bolo ukázané, ako vyriešiť problém, ktorý máme (vzťahy, prinesenie vynálezu, symfónie...),
  2. aby, keď sa prebudíme, sme si to riešenie pamätali.

Po tejto prosbe potom z pohára vypijeme polovicu vody. Táto prehltnutá voda pripravuje vodu obsiahnutú v našom organizme na to, aby pri návrate ducha do telíčka sme boli citlivejší na tú konkrétnu informáciu, ktorú sme si vyprosili vyriešiť. Druhú polovicu vody necháme na nočnom stolíku. Pri príchode našej duše do telíčka prežitá informácia zo sna prechádza zvyšnou vodou v pohári. Keď sa zobudíme, z pohára vypijeme zvyšnú vodu i s informáciou zo sna, aby sme si ju pamätali i pri dennom vedomí!

Aj Rojbič nás inšpiruje v prípravách na Zimu. Ryby obsahujú látky pomáhajúce nášmu organizmu, aby sa dostal do optimálneho vyváženia a stabilizoval soli a minerály ešte pred príchodom zimného obdobia. Každá bunka nášho tela obsahuje vodu. Aby však duch mohol skrze túto vodu sprostredkovávať žiarenia, potrebuje mať voda určité zloženie, ktoré je ideálne vtedy, keď sú soli v rovnováhe. Veľa solí zahlcuje organizmus, obličky sa preťažujú a málo solí ho činí nevládnym. Zvýšenou konzumáciou rýb v tomto období sa nachystáme na každoročné epidémie. 

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "LETO", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Lev a Panna.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2