Ponuka

12 04 01 Boží súd

Svätý Boží súd 

Abdruschin

 

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zla, ktoré sa po tisícročia pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je Všesvätá Vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to aj stane!

Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude narastať strach, začnite sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov k týmto udalostiam. Chlácholiacich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne naplňuje!

A konečne si toho všimnú i pozemskí ľudia. Ale pochybností ešte nebude ubúdať, pretože byle nedôvery boli príliš zakorenené luciferovskými trabantmi, ktorí mohli vyvádzať až do tejto doby, pokúšajúc sa ľudstvo otráviť, aby už nemohlo byť zachránené, ale padlo im ešte v poslednom okamžiku za obeť.

Plný zúfalstva chopia sa ľudia ešte raz tej, či onej falošnej nádeje, ktorá ale rýchlo pohasne a nechá ich opäť samotných blúdiť ďalej s prázdnymi rukami a horkosťou v srdci, až im nakoniec zostane len Slovo Posolstva, ktoré sa vznáša nad nimi v lúčoch ako žiariaci ostrov.

Zdráhajúc sa, snažia sa potom priblížiť Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že práve ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom rozumárstve a vo svojej ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz hlavným kameňom, na ktorom sa oni sami musia súdiť a roztrieštiť sa, ak sa nebudú chcieť podrobiť Božej Vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále viac zmocňuje!

Potom príde hrôza, stud a bázeň, bezmocnosť, zúfalstvo nad sebou, keď poznajú, že v doterajšej šialenej rozumovej ješitnosti často považovali za správne to, čo bolo opakom toho, čo od nich požadovali zákony Božie. Uvidia, že až doteraz žili len pre svoje vlastné priania a slúžili tak plazivému temnu miesto Svetlu. Ba ešte viac, že vôbec nechceli slúžiť, ale len vládnuť za každú cenu, pri čom prepadli povrchnosti, ktorá nútila ducha k lenivosti.

Budú zmetení sami zo seba, právom budú pochybovať o schopnostiach svojho úsudku a tým prepadnú úplnej beznádeji.

Medzitým sa ale bude ustavične ozývať dunenie ich rútiacich sa falošných diel, budú znovu a znovu burcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby v trvalom prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno jediné, čo ich dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcení vedieť všetko lepšie, je:

Sväté Slovo Posolstva Grálu!

Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo počúvať! Ale aj cez stúpajúce vážne chcenie nebude ešte mnohé ovládať a vidieť v pravom Svetle.

V očakávaní budú ľudia ukazovať na Toho, ktorý prináša toto Slovo a podľa svojho spôsobu budú nadšene volať:

"Hľaďte, on to prorokoval! Predpovedal všetko, čo sa dnes naplňuje. My sme mu len nechceli načúvať! Musel byť poslaný, aby nás varoval a pomohol nám. Pôjdeme k nemu, aby nás zachránil pred strašným osudom!"

Avšak tí, ktorí takto prichádzajú, nebudú vypočutí! Budú odmietnutí a určení znovu k pozemskému utrpeniu, aby v ňom zreli a prežitím sa učili pokorne prosiť!

Musia poznať v Posolstve Živé Slovo, ktoré bolo poslané Bohom k ich záchrane skrz Svätý súd!

Je veľký rozdiel v spôsobe poznania. Človek si vo svojej ješitnosti zvykol posudzovať všetko tak, že vychádza len zo seba. To by chcel použiť i u mňa a môjho Slova.

To je však len ľudské myslenie, cesta vyvinutého ľudského ducha. Z tohoto dôvodu bude taktiež najskôr myslieť na prorokovanie! Zaiste, človek, ktorému sú duchovne predkladané obrazy budúceho diania, aby ich hlásal, prorokuje! V tom zmysle je taký výklad tiež správny. Kto ale chce pochopiť a poznať mňa v mojom Slove, nesmie vychádzať zo základov takéhoto myslenia!

Tu je to ináč. Posolstvo nie je ľudské slovo. Prinášam Slovo svojho Posolstva zo Svetla, od Boha a každé Slovo je i svätým splnením! Moje Slovo je život, čin! A to, čo teraz budete musieť prežívať dnes i v budúcnosti, je účinok Slova, ktoré som priniesol z Vôle Božej! Moje Slovo teda nebolo proroctvom, ale činom, ktorý ťahá za sebou všetky dôsledky.

Akonáhle som vypovedal Slovo, vždy tým bol hneď položený základ k dnešným účinkom, zrodu alebo uvoľneniu všetkého diania, nazvite to ako chcete, v tomto význame a v skutočnosti je to to isté. A tak sa každé z mojich slov neomylne naplní, pretože slová sú živé a nesú v sebe prasilu, pretože Božia Vôľa sa tým stala formou, ktorá svojmu činu v tejto hmotnosti dala smer.

Snažte sa to pochopiť ľudia, a potom nájdete pravú cestu k môjmu Slovu a  poznáte jeho cenu. Môj pohľad je iný než váš, nevychádza z tejto Zeme, ale ja sa dívam zo Svetla k vám. Tak sa tiež musí prijímať a chápať všetko, čo hovorím. Vyraďte pri tom svoje pozemsky ľudské počínanie a prijmite to ako Boží dar. Potom vykvitne vám radosť a šťastie, pretože potom budete moje Slovo prijímať v pokore tak, ako to musí byť. Tým ale tiež nájdete v ňom ešte poklady, ktoré by vám museli zostať stále uzavreté, keby ste jednali inak a Slovo považovali za dielo ľudského myslenia.

Musíte dosiahnuť toho bodu, ktorý som vám týmito slovami vyložil. Skôr od vás Súd neustúpi. Pretože jedine poznanie môjho Slova je zlatým kľúčom, ktorý vám otvorí bránu k mieru a novému bytiu.

Všetko staré musí zaniknúť, pretože v sebe nesie jed falošného myslenia.


Amen 

 

Ukážka z nezverejnených spisov Abdruschina