Ponuka

JASPIS 12

12 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

12. Vnútorný hlas

Abdruschin

 

Tak zvaný »vnútorný hlas«, to duchovné v človeku, ktorému môže načúvať, je cit!

Nadarmo sa ľudovo nehovorí: »Prvý dojem je vždy správny.« Ako vo všetkých podobných prísloviach a porekadlách, tak i v tom je hlboká pravda.

12 01 02 Život

oko

Dodatok z pôvodného Posolstva Grálu

prednáška Život

 

Predstava človeka o živote bola doteraz nesprávna. Všetko, čo nazýval životom, nie je nič iné než hnaný pohyb, na ktorý sa smie pozerať len ako na prirodzený dôsledok vlastného života.

12 02 01 Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho

Jezis

54. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho

 

Nepoškvrnené počatie nie je mienené iba v telesnom zmysle, ale predovšetkým, ako mnohé v Biblii, v čisto duchovnom zmysle. Len ten, kto duchovný svet uznáva a cíti ako skutočne jestvujúci a živo pracujúci, dokáže nájsť kľúč k porozumeniu Biblie, ktoré je až potom schopné oživiť mu Slovo. Všetkým ostatným zostane Biblia navždy knihou so siedmimi pečaťami.

12 03 01 Slovo

Láska!

Hermann Wenng

 

Láska je slovo, kterému se na této zemi nic nevyrovná. Při tom není ani třeba myslet na apoštolská slova, říkající: „Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jesti láska“, ani ne na slova všednější o tom, že běh světa jest řízen hladem a láskou.

12 03 02 Báseň

Modlitba za Slovensko.

Milan Rúfus

 

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
je mnoho mnoho detí.

12 03 03 Kniha

Zivot Jezisuv na Zemi

Zaváté doby se probouzejí

Život Ježíšův na Zemi

 

Kniha je jedinečným životopisom Pána Ježiša, ukazujúcim jeho skutočnú pozemskú púť. Na jej oblálke je i skutočná podobizeň Pána Ježiša, ktorej autorom je učedník Pána Imanuela Hermann Wenng.

Zo súboru "Zaviate doby sa prebúdzajú" ju vydalo v roku 1996 nakladateľstvo a vydavateľstvo VOLÁNÍ, spol. s r.o.

12 04 01 Boží súd

Svätý Boží súd 

Abdruschin

 

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zla, ktoré sa po tisícročia pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je Všesvätá Vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to aj stane!

12 05 01 JASPISNÍČEK

Ako stráviť ,,Bezstresové Vianoce“

Karolínka Sitárová

 

Je december a všetci sa tešia na obdobie Vianoc a oddychu. Hlavne tí najmenší. No v skutočnosti to tak nie je. Oddych  by mal byť ,,bezstresový“, a to na Vianoce vôbec nie je.

12 06 01 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

Význam a využitie orientálneho tanca v minulosti

Jaroslava Sitárová

 

Najsilnejšou motiváciou pre moslimov v tanci bol význam náboženský. Tanec pre arabské zeme znamenal predovšetkým radosť a vzdávanie vďaky Všemohúcemu. Podobne ako kultové tance oslavujúce Matku bohyňu a celú radu božstiev, patria i tance v tranze medzi náboženské rituály.

12 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Prosic

Prosič - Znamenie Strelec

Juraj Sitár

 

Naši predkovia delili rok na 6 ročných období. Dňa 21.11.2016 vstupujeme do ročného obdobia Predzimie. Radegast, ktorý prináša Jeseň a energiu vlhka, odovzdáva „žezlo“ Koledovi, ktorý svojou silou prináša Predzimie a energiu sucha. „Vládne“ Bytostiam Prosič – znamenie Strelca a Studeč – znamenie Kozorožca.

12 07 04 Bytosti prírody

Prosic

Prosič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárProsič učí ľudských duchov ako správne používať Božiu Silu v dennodennom živote. 21.11.2016 o 22:11 (SEČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, nauč sa prosiť vo Stvorení! Buď prieplavom, cez ktorý prúdi Sila Všemohúceho a rozvetvuj ju pre ľudí, pre bytostných i pre celé Stvorenie! Buď Čistou bránou, cez ktorú prúdi Čistota, Láska a Spravodlivosť!“

12 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Prosic

Terapia farbami - svetlomodrá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo svetlomodrej farby vo svojej žive (aure).

12 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Láska a zdravie

MUDr. Ivan Rusnák

 

Doposiaľ sme hovorili skoro stále len o negatívnych účinkoch duševných prežívaní na naše zdravie. Sami však dobre vieme, že radostný vnútorný stav, stav pohody, harmónie, lásky zdraviu neškodí, naopak cítime sa vtedy aj v pohode telesnej. Prežívajúc lásku, cítime sa šťastní a chcelo by sa nám objímať celý svet. Niet človeka, ktorý by takýto stav nebol prežil aspoň raz v živote. Ak to niekto neprežil, možno ho považovať za veľkého nešťastníka.

12 10 02 Súčasný stav učiteľstva a náčrt riešenia k lepšiemu

Dobré učiteľstvo

Ing. Miroslav Padyšák

 

Zadanie pre túto prácu vyžadovalo opísať môjho bývalého dobrého a zlého učiteľa. Pre dve príčiny som si to však dovolil zmeniť. Poprvé naozaj si nepamätám na dobrého (veľmi dobrého) učiteľa a ani na zlého (veľmi zlého). Jeden bol lepší, iný horší, ale žiaden z nich mi neostal ako vzor, alebo ako odstrašujúci príklad. Podruhé si myslím, že dôležitejšie ako moje osobné názory na dve osoby je naznačiť kde učiteľstvo dnes stojí a kam sa má uberať ak chce byť užitočné, nápomocné a šťastné. Nasledujúce riadky teda budú o tom.

12 11 01 Za Siedmimi Horami

„2012“

Odvádzanie pozornosti od podstaty

- syati -

 

Rok 2012 - Koniec Mayského kalendára, Koniec sveta, Posledný Súd, Súdny deň, Apokalypsa, Koniec všetkých dní, Výbuch či Rozpolenie zemegule, Celosvetová atómová vojna, Zánik civilizácie či celého ľudstva,...