Ponuka

10 Studeč - Modrá

Desiate číslo časopisu JASPIS označuje v poradí desiate znamenie Kozorožec, jeho vládcu Studeča a farbu znamenia Kozorožec - modrú.10-01 Na úvod

Slovo stolovanie

Juraj Sitár

 

Po vysvetlení podstaty slova SLOVO od pána Eduarda Hurtu st. z Bratislavy, ktorý ako prvý preložil SLOVO Posolstva Grálu do Slovenčiny, sa budeme v úvodnej rubrike naďalej venovať Slovám. Podstata každého jednotlivého Slova, utvorenie si správneho pojmu z neho a uvedomenie si sily pôsobenia jednotlivých Slov nám môže v dennodennom živote pomôcť k zmysluplnému a požehnanému pôsobeniu na planéte Zem.

10-02 Báseň

Slovo

Janko Kráľ

 

Zajasal blesk jasnej zory
ponad vrchy, ponad hory:
zahučte, slovenské polia,
sloboda nás k činom volá.

10-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Studec

Studeč - Znamenie Kozorožec

Juraj Sitár

 

Dňa 22.12.2010 nastáva Zimný Slnovrat. Začína ním Nový rok – Nový Svarogov kruh, v ktorom vstupujeme do prvého Znamenia Ryby, ktoré má na starosti bytosť Rod. Učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Múdrosť.

10-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis modra

Terapia farbami - modrá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo modrej farby vo svojej žive (aure).

10-05 Reflexná terapia

nozky

Kozorožec kolená

Radka Remenárová

 

Znamenie Kozorožec ovláda kolená. V programe Nové Hodiny Slovenov v Svjetovidovom kole môžeme vidieť, že sa toto znamenie nachádza v trigóne: Býk - Kozorožec - Panna.

10-06 JASPISNÍČEK

Nový deň

Karolínka Sitárová

 

Je Nový rok. Je rok 2011. A tak, ako aj v roku 2010, tak aj v roku 2011 bude z každého dňa iba po jednom.

10-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

6. Zákony života

MUDr. Ivan Rusnák

 

 

Začíname teda chápať, čo chybuje našej medicíne, ktorá sa snaží ako len najlepšie vie pomáhať chorým ľuďom. Áno, snažíme sa pacientom pomôcť v ich bolestiach a trápeniach. To je ale málo!

10-08 Výchova a vzdelávanie

6 Generačné rozdiely 

Miroslav Kysucký

 

Pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže pôsobí jedna generácia na druhú. Často jedna generácia druhej nerozumie pre ich rozdielne Úlohy a Dary, ktoré dostali. Preto je potrebné rozdiely spoznať a využiť ich ku prospechu blížnym a tým vo vzájomnom pôsobení aj pre seba.

10-09 Inšpiratívna kniha

biblia a jej vyklad vo svetle pravdy

Biblia a jej výklad Vo Svetle Pravdy

Erich Wendland

 

Toto pojednanie evanjelického kňaza vychádza z diela Vo Svetle Pravdy a ponúka nový pohľad na Bibliu a jej skutočné posolstvo. Témy: Zjavenie a teológia, Boh žaluje, Biblia a jej výklad "Vo Svetle Pravdy", Stvorenie, Pánova milosť, Evanjelium dokonalosti, Syn Človeka, Verím v Ducha Svätého, Zasľúbenie a splnenie, Pánov deň, Plná moc! a Zodpovednosť pastiera sú pozvaním na hlboký vhľad do tajomstiev Biblie.

10-10 Za Siedmimi Horami

Kríza v Energii, Energia v Kríze?
alebo Teória Všetkého

- syati -


Energia...
Nevyhnutné predjedlo
Je tu ale jedno veľké ALE
Čistá Energia a Perpetuum mobile?
MAXWELL by sa čudoval
Elektromagnetické pole neorané

10-12 Na záver

vo svetle pravdy

3. Mlčanie

Abdruschin

 

Ak prebleskne v tebe myšlienka, zadrž ju a neprenášaj ju ihneď. Ale živ ju, pretože ona sa zhutní zadržaním v Mlčaní a získa na Sile ako para v pretlaku.