Ponuka

JASPIS 02

02 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

2. Prebuďte sa!

Abdruschin

 

Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nosíte. Ono ťaží milióny ľudí nevýslovne tvrdým tlakom. Odhoďte ho! Či stojí za nosenie? Ani na jedinú sekundu!

02 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie druhé

NEZNEVÁŽIŠ MENA PÁNA, SVOJHO BOHA!

 

Meno vyvoláva a sústreďuje v človeku pojem! Kto zhanobí meno a opováži sa ho znehodnotiť, ten tým znehodnocuje aj pojem! Na to pamätajte vždy!

02 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Druhé Blahoslavenstvo

 

"Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni; pretože oni Zemou vládnuť budú.

Učte sa čakať a učte sa mierniť a potom budete mať v sebe raz moc, aby ste ovládali iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhých."

02 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Druhá prednáška „Prebuďte sa!“ a číslo dva.

 

Dvojka je Stvorenie. V Zákone čísiel je nutné chápať každé slovo priradené k číslu v celej hĺbke tohto slova. Stvorenie je živé dianie. Stvorenie je prejav Tvorivosti Všemohúceho.

02 02 03 Vo Svetle Poznania

vo svetle poznania2. Prebuďte sa!

Pribina Chariotov

 

Ak človek chce naozaj stúpať nahor, musí postupovať krok za krokom. Kým nespraví ten prvý krok, tak nemôže robiť druhý.

02 03 01 Slovo

Stolovanie

Juraj Sitár

 

Podstata každého jednotlivého Slova, utvorenie si správneho pojmu z neho a uvedomenie si sily pôsobenia jednotlivých Slov nám môže v dennodennom živote pomôcť k zmysluplnému a požehnanému pôsobeniu na planéte Zem.

02 03 02 Báseň

Pochod

Ján Botto

 

Hor’ sa, Slovák, čuj otčinu!
Tu čas pravý – maj sa k činu!
Miera kliatby dosiahnutá:
či chceš voľnosť, a či putá?
Pánu Bohu prisahám,
že sa priahať viac nedám.

02 03 03 Kniha

ep

ANGELOLÓGIA DEJÍN

Paralelné a periodické javy v dejinách

RNDr. Emil Páleš, CSc.

 

Šiesta poatlantská kultúra. Slovanská

02 05 01 JASPISNÍČEK

Karneval

Karolínka Sitárová

 

 Karneval je deň, kedy sa ľudia prezliekajú za rôzne masky. To je ešte v poriadku, pretože to má význam sviatku, ktorý niečo aj znamená. Ale niekto si robí karneval aj počas normálneho života.

02 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Ledic

Ledič - Znamenie Vodnár

Juraj Sitár

 

Dňa 19.1.2017 vstupujeme do posledného šiesteho ročného obdobia. „Vladárske žezlo“ preberá Krojšeň, ktorý svojou silou prináša energiu chladu a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Zima. „Vládne“ Bytostiam Ledič – znamenie Vodnár a Ljuteč – znamenie Ryby.

02 07 04 Bytosti prírody

Ledic

Ledič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárLedič učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Múdrosť v dennodennom živote. 19.01.2017 o 22:14 (SEČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, rozhoduješ sa, ktorou cestou pôjdeš. Priamou, alebo krivou! Topia sa ľady pre ďalšie smerovanie tvojho ducha! Vylaď u seba všetko, čo si pokrivil, ratuj svoju dušu, pestuj krásu a harmóniu! Živé Slovo je ti nablízku!!!“

02 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ledic

Terapia farbami - modrofialová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo modrofialovej farby vo svojej žive (aure).

02 08 01 Reflexná terapia

nozky

Vodnár - holenná kosť

Radka Remenárová

 

Vodnár má na starosti lýtkovú oblasť, v ktorej do popredia vystupuje holenná kosť. Holenná kosť predstavuje náš holý život, našu podstatu, čo dávame do popredia, ako žijeme, o čo sa snažíme v živote.

02 09 01 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Človek bytosť duševná

MUDr. Ivan Rusnák

 

Ako ďalej? Je z tejto situácie východisko? Je možné niečo vymyslieť? Aby sme sa mohli v tejto situácii, týkajúcej sa zdravia pohnúť ďalej, budeme musieť začať hľadať odpoveď na základnú otázku.  Kto je to pozemský človek , kto som to vlastne ja?

02 10 01 Výchova a vzdelávanie

2 Odlišnosti výchovy v hrubej hmote oproti jemnejším svetom

Miroslav Kysucký

 

Vývoj ľudského ducha podlieha železnej zákonitosti, ktorá je Spravodlivá, Láskavá a Čistá. Táto uchopí skutky ľudského ducha a v spätnej väzbe mu nameria presne to, čo si zasial. Na vlastných siatiach potom môže človek uvidieť, čo je správne a treba to rozvíjať a čo je nesprávne a treba to odkladať. Dobré siatia mu prinášajú sladké a príjemné plody, napríklad dôveru blížnych, ich vďaku, pomoci. Zlé siatia mu prinášajú horké a nepríjemné plody, napríklad nedôveru, závisť, nenávisť.

02 11 01 Za Siedmimi Horami

Kríza v Energii, Energia v Kríze?

alebo Teória Všetkého - 2.časť

- syati -


MAXWELL by sa čudoval
Elektromagnetické pole neorané
Túžba po Rovnováhe
Na potoku Mlyn
Náboj a potenciál