Ponuka

05 Žitneč - Žltá

Piate číslo časopisu JASPIS označuje v poradí piate znamenie Lev, jeho vládcu Žitneča a farbu znamenia Lev - žltú.05-01 Na úvod

Slovo Pravda!

Hermann Wenng

 

„Co je to pravda?“ Tak se tázal římský místodržící Pilát onoho pátku, plného Božího dopuštění, před svatodušním svátkem Židů; onoho pátku, který křesťanský svět jmenuje Velkým pátkem; a: „Co jest pravda?“ ptají se stále ještě pozemští lidé, jako se vždy ptali, pokud jsou známy památky o lidském myšlení.

05-02 Báseň

„Hej, Slováci!“

Samuel Tomášik

 

Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.

05-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Žitneč

Žitneč - Znamenie Lev

Juraj Sitár

 

Dňa 23.7.2011 vstupujeme do tretieho zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. „Vladárske žezlo“ preberá Letenic, ktorý svojou silou prináša energiu horúca a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Leto.

05-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis zlta

Terapia farbami - žltá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo žltej farby vo svojej žive (aure).

05-05 Reflexná terapia

nozky

Vylučovacia sústava

Radka Remenárová

 

 Hlavnou úlohou vylučovacej sústavy je prečistiť (prefiltrovať) krv od škodlivín, nepotrebných látok  a ďalej to vylúčiť von z tela, čiže všetky naše nedostatky, ktoré sa v nás nachádzajú, treba vylúčiť a dať preč. Základ vylučovacej sústavy tvoria:

 

1. obličky – filtrujú, čistia krv od škodlivín, nepotrebných látok,
2. močovody – posúvajú ďalej tieto látky ako močovinu do mechúra,
3.
močový mechúr – hromadia sa tu všetky škodliviny, ktoré sú potom vypúšťané von.

05-06 JASPISNÍČEK

Zitnecko

levcica

Žitneč

Karolínka Sitárová

 

 

 

 

 

 

05-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir13.  Príbehy z nemocnice a zo života

MUDr. Ivan Rusnák

 

Niekto by mohol povedať: uvedený príbeh panej s vredom žalúdka to mohla byť len náhoda. No, ako som začal súvislosti v zmysle zákona sejby a žatvy pri vyšetreniach pacientov sledovať, vynárali sa príbehy, z ktorých aspoň niektoré by som tu chcel uviesť. Nielen pre tých čo pochybujú, ale i pre poučenie tým, ktorý Zákon života o sejbe a žatve berú ako samozrejmosť.

05-08 Výchova a vzdelávanie

4 DNEŠNÝ ZDRAVÝ UČITEĽ

Ing. Miroslav Padyšák

 

4.1 Osobnosť učiteľa
4.2 Prevzatie zodpovednosti

05-09 Inšpiratívna kniha

navrat_slovenov

Návrat Slovenov - Slovenské prírodné vedomie a viera

Miroslav Švický

 

Táto kniha je výpoveďou o duchovnom slovenstve v našej krajine. V podobe novinárskych esejí prináša autor svojské pohľady na vývoj duchovna na Slovensku v priebehu a na pozadí dejín. Približuje názovy a význam pôvodných božstiev (Perún, Lada, Rod...), poňatie sveta a svätosti u starých Slovenov, duchovný význam prírodných živlov a spolužitia s rastlinami a inými bytosťami... Je to kniha, ktorá vyvolala množstvo diskusií.

05-10 Posledný súd

Svätý Boží súd 

Abdruschin

 

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zla, ktoré sa po tisícročia pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je Všesvätá Vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to aj stane!

05-12 Na záver

vo svetle pravdy

10. Syn Boží a Syn Človeka.

Abdruschin

 

Veľký omyl tiahne sa už tisícročiami: Domnienka, že Ježiš Nazaretský bol Syn Boží a súčasne tiež často menovaný Syn Človeka. Táto domnienka je mylná! V Ježišovi Nazaretskom inkarnoval sa k pozemskému bytiu kus Božstva. Ježiš mal preklenúť most cez priepasť od Božstva k ľudstvu, ktorý ľudstvo samo strhlo prílišným vypestovaním rozumu, viazaného na priestor a čas. Tým bol Ježiš Synom Božím, ktorý plnil svoje poslanie v ľudstve, čo mohol vykonať len v tele a krvi. I vo vtelení zostával Synom Božím.