05-02 Báseň

„Hej, Slováci!“

Samuel Tomášik

 

Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský, bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám, toho Parom zmetie.

A nechže sa i nad nami hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne, ako múry hradné.
Čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne!

 

Samuel Tomášik

 

Ďalšie básne nájdete na stránkach: www.klasici.sk