Ponuka

09 Prosič - Svetlomodrá

Deviate číslo časopisu JASPIS označuje v poradí deviate znamenie Strelec, jeho vládcu Prosiča a farbu znamenia Strelec - svetlomodrú.09-01 Na úvod

SLOVO a čo z toho vyplýva!

Záver z troch prednášok

Eduard Hurta - Bratislava

 

Tento záver má byť akýmsi „dešifrovaním“ predchádzajúcich troch prednášok. I keď je Slovo rukami nehmatateľným darom Božím, predsa svojou účinnosťou prekonáva všetky ostatné dary. Stvoriteľ týmto darom vytvoril z človeka najvyššieho tvora v neskoršom stvorení.

09-02 Báseň

Proglas

Evanjeliu svätému som Predslovom

Konštantín Filozof

 

Ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.

09-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Prosic

Prosič - Znamenie Strelec

Juraj Sitár

 

Naši predkovia delili rok na 6 ročných období. Dňa 22.11.2010 vstupujeme do ročného obdobia Predzimie. Radegast, ktorý prináša Jeseň a energiu vlhka, odovzdáva „žezlo“ Koledovi, ktorý svojou silou prináša Predzimie a energiu sucha. „Vládne“ Bytostiam Prosič – znamenie Strelca a Studeč – znamenie Kozorožca.

09-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis svetlomodra

Terapia farbami - svetlomodrá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo svetlomodrej farby vo svojej žive (aure).

09-05 Zo ženského pohľadu

Dieťa

Narodenie – príchod duše na Zem

Jaroslava Sitárová

 

Rada by som prispela pár slovami k tejto krásnej téme a k veľmi dôležitému rozhodnutiu v živote. Chcem vám sprostredkovať z našich prežití niečo, čo vás môže inšpirovať.

 

 

 

09-06 JASPISNÍČEK

Ako stráviť ,,Bezstresové Vianoce“

Karolínka Sitárová

 

Je december a všetci sa tešia na obdobie Vianoc a oddychu. Hlavne tí najmenší. No v skutočnosti to tak nie je. Oddych  by mal byť ,,bezstresový“, a to na Vianoce vôbec nie je.

09-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

5. Príčiny chorôb

MUDr. Ivan Rusnák

 

Táto otázka, tento problém je jedným z najboľavejších v našej modernej medicíne, ktorá dosiahla iste veľa úspechov, ale s otázkou príčin chorôb sa nevyrovnala! Odpovedať na otázku prečo sa choroba objavila, napriek všetkým pokrokom v medicíne nevieme! Povedané jazykom lekárov, etiológia chorôb, je nejasná.

09-08 Výchova a vzdelávanie

5 Zoznam tvorivých činností človeka na Zemi 

Miroslav Kysucký

 

 Človek má na Zemi veľmi veľké množstvo tvorivých oblastí v ktorých sa môže uplatniť. Za jeden pozemský život ich však stihne preskúmať prinajlepšom iba niekoľko. Nasledujúci výpočet tvorivých činností má ukázať súhrn možností, ktoré máme na výber.

09-09 Inšpiratívna kniha

o slovanech uplne jinak

O Slovanech úplně jinak

Antonín Horák

 

Jistě znáte filmy národních umělců, animátorů Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Dobyly svět nejen vysokou uměleckou kvalitou, ale i technickou dokonalostí. K ní nemalou měrou přispěl kameraman Antonín Horák. A protože tento muž je nejen tvůrčí, ale i přemýšlivá osobnost, nelze se divit, že svůj volný čas vyplňoval velice pozoruhodnou činností – luštěním písma Etrusků a slabičného písma mykénské kultury.

09-10 Vyhodnotenie mena

Morava a Sliezsko

Hermann Wenng

 

Tak hovorí Pán: Všetko je jediné, veľké bytie - celá príroda je oživená, všetko je sformované a vedomá sila a bytosti, ktoré sú sebavedomé a ktoré sa čisto zachvievajú vo večných zákonoch života, vytvárajú hmotnosť a pripravujú tým ľudskému duchu prostredie, v ktorom má žiť ako hosť, aby sa stal vedomým seba samého a poznal večnú Lásku, aby tiež poznal, aká vysoká úloha a poslanie mu boli dané: vyvinúť sa nahor k večnej Láske a priblížiť dokonalosti všetko, čo mu bolo dané, aby v tom a tým pôsobil, aby slobodne a pri vedomej vôli slúžil zákonu, večnej Láske Pánovej.

09-12 Na záver

Naši predkovia slávili v celom období Strelca a Kozorožca sviatky Lásky Všemohúceho Triglava. Na Zimný slnovrat slávili "narodenie Nového slnka".