Ponuka

06 Vynič - olivovozelená

Šieste číslo časopisu JASPIS označuje v poradí šieste znamenie Panny, jeho vládcu Vyniča a farbu znamenia Panny - olivovozelenú.

01 Na úvod

SLOVO a čo z toho vyplýva!

Eduard Hurta - Bratislava

 

SLOVO. Týchto zdanlivo bezvýznamných, jednoduchých päť písmen nehovorí mnoho o sebe. Ale ak pôjdeme až k prapôvodu jeho vzniku, dostaneme úplne iný obraz. K tomu nám dopomôže „kniha kníh“, ako sa hovorí v Biblii. V nej sa píše:

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ A ďalej Boh povedal: „Buď Svetlo a bolo Svetlo“.

02 Báseň

Vstávajte Sloveni!

Juraj Sitár

 

Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!

03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

VynicVynič - znamenie Panny

Juraj Sitár

 

Najvyšší Všemohúci Triglav prostredníctvom Koledu – svojho služobníka poslal v minulosti zvestovania viacerým národom. Slovania, Číňania, Indovia či Židia si do určitej miery dochovali posolstvá. V súčasnosti sa snažíme zvestovania od Koledu znovu priniesť a prepájať ich s modernou vedou.. V našom seriáli článkov sa zameriame na spoznávanie súvislostí duchovného rozvoja človeka s jeho zdravím prostredníctvom Koledovho Daru Slovenom. Je to Dar Koledu ľuďom, ktorí chcú žiť podľa Slova Všemohúceho - Slovenom.

04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis olivovozelena

Terapia farbami - olivovozelená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo olivovozelenej farby vo svojej žive (aure).

05 Reflexná terapia

nozkyLymfatický a imunitný systém

Radka Remenárová

 

 Hlavnou úlohou lymfatického systému je dodávať do všetkých buniek organizmu potrebné živiny a následne čistiť telo od škodlivín, toxických látok, čiže od všetkého odpadu, ktorý sem nepatrí a je nepotrebný. Zároveň zabezpečuje telu ochranu a obranyschopnosť pred nežiaducimi vplyvmi a látkami, preto je neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému. Lymfatický a imunitný systém je celkový obraz našej cesty životom. 

05 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

ÚVOD

Jaroslava Sitárová

 

Táto kniha je vytvorená ku pomoci ženám, ktoré sa snažia byť dobré a láskavé víly, aby sa im ľahšie chápali a riešili rôzne životné situácie, ktoré im ešte stále nedovoľujú napĺňať vnútornú harmóniu.

06 JASPISNÍČEK

Prečo sú na zemi deti?

Karolínka Sitárová

 

Deti; všetci boli raz deťmi a všetci sa museli učiť.

Nie v škole, ale v živote. Keď ich rodičia zbili,

nebolo to preto, že ich už nemajú radi, ale preto,

že spravili to, čo spraviť nemali a rodičia sa o nich

len báli. Tak ich učia čo je správne a čo nie.

07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

Predslov

MUDr. Ivan Rusnák

 

 Vážený čitateľ, kniha, ktorú si práve otvoril je písaná s úmyslom pomôcť ľuďom nájsť nový postoj k chorobám. Pochopiť ich význam v živote človeka, ich úlohu pri hľadaní zmyslu života. Vyjasniť, či život a choroby  ľudí sú výsledkom náhod, alebo jestvujú zákonité pravidlá, prečo nás choroby postihujú. Sú choroby naozaj našími najväčšími  nepriateľmi, alebo je to všetko nejak inak?

08 Výchova a vzdelávanie

1 Porovnanie vývoja ľudského ducha s výchovou pozemského človeka

Miroslav Kysucký

 

Výchova a vzdelávanie dnešných mladých ľudí nie je takou, aká by mala byť. Zo škôl nevychádzajú šťastné sebavedomé duchovné bytosti, ktoré sú plne pripravené na život. Vychádzajú z nich ľudia, ktorí sú rozumovo nabití množstvom informácii, ktoré väčšinou nepotrebujú alebo ich nevedia v skutočnom živote použiť. Preto sa výchova musí stať od základu novou. Nasledujúce články sa pokúsia byť takýmito základmi alebo východiskami. Určené sú tým, ktorí vážne hľadajú možnosti zlepšenia bežnej výchovy a vzdelávania. Nečinia si nárok na neomylnosť a úplnosť. Chcú vniesť trochu svetla do tejto dnes boľavej oblasti. Ak aj ostatní si v nich niečo nájdu, nech to využijú k dobru vo svojom obore činnosti.

09 Inšpiratívna kniha

ep

Duchovná úloha Strednej Európy

alebo Ako súvisia rozprávky s politikou

RNDr. Emil Páleš, CSc.

 

Rozprávka o Jastrabej žene

 

Kto z Vás sa pamätá na filmovú rozprávku Jastrabia žena? Bol to príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí si boli zasnúbení; a hoci žili nepretržite jeden vedľa druhého - predsa sa nikdy nemohli stretnúť! Prečo? Pretože ona bola v noci žena a cez deň jastrab a on bol cez deň muž a v noci sa menil na vlka.

10 História

svatopluk

Bol Svätopluk slovenským kráľom? Bol slovenským? A bol kráľom?

Ž.slav

 

Svätopluk – v staroslovenskom prepise Svantopolk, bol od 50. rokoch 9. storočia doloženým vládcom Slovenov v nitrianskej (staroslovenskej) časti štátneho útvaru známeho dnes ako Veľká Morava (vtedy len Morava). Neskôr, v rokoch 871 – 874, vládol i Slovenom moravského (dovtedy Rastislavovho) kniežatstva, pričom postupne pričleňoval i ďalšie slovanské územia, ako územia viacerých „staročeských“ kmeňov (ktoré vtedy s výnimkou jedného neboli české), tiež Lužice (dnes východné Nemecko), na severe Vislansko (dnes časť Poľska) a na juhu Blatnohrad (dnes balatonské, vtedy slov‘enské Maďarsko), tiež kedysi slovanské časti dnešného Rakúska ...

11 Za Siedmimi Horami

Darwinizmus

- syati -

 

Úvod

Ako sa to všetko začalo ?

Najväčšie dôkazy „podporujúce“ evolučnú teóriu (Ikony Evolúcie) <--break->

12 Na záver

V znamení Panny je jeden z troch najväčších sviatkov vo Stvorení - Slávnosť Čistej Ľalie. Je to Slávnosť, kedy Imanuel – Svarog, ako Studnica večná, necháva pretekať Svätým Grálom pomoci do Stvorenia ku podpore úsilia o Čistotu a Spravodlivosť. Irmingard – vzor Čistej ženskosti stojí ako Čistota Božia pred celým ľudstvom prísne a neúprosne vyžadujúca. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať okolo 7.septembra. K inšpirácii sme pre vás vybrali nasledujúcu prednášku od Syna Svetla - Svarožica - Abdruschina.