Rozpis Stretnutí v roku 2023 prednášky a semináre

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Prednášky, semináre a školenia sú digitálne nahrávané a je možné si ich objednať podľa ponuky nahrávok.