Ponuka

07 Zernič - zelená

Siedme číslo časopisu JASPIS označuje v poradí siedme znamenie Váhy, jeho vládcu Zerniča a farbu znamenia Váhy - zelenú.

07-01 Na úvod

SLOVO a čo z toho vyplýva!

1. pokračovanie

Eduard Hurta - Bratislava

 

Teraz obráťme list a pozrime sa na   S l o v o   ešte z inej strany. Človek po narodení sa ihneď hlási k slovu buď plačom alebo krikom. Ak nijako, treba ho ratovať !

07-02 Báseň

Kto za Pravdu horí…

Karol Kuzmány

 

Kto za Pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

07-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Zernic Zernič - znamenie Váhy

Juraj Sitár

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy. Túto modlitbu sme rozpracovali do hlbšieho pochopenia ako Nové Védy Slovenov v diele Koledov Dar Slovenom.

07-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis zelena

Terapia farbami - zelená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo zelenej farby vo svojej žive (aure).

07-05 Reflexná terapia

nozky

Hormonálny systém

Radka Remenárová

 

Hormóny zabezpečujú a kontrolujú celkový vývoj organizmu, správny chod všetkých orgánov v tele, majú na starosti rast, správny priebeh látkovej premeny, energetickú výkonnosť, biochemickú činnosť tela. Starajú sa o to, aby všetko v tele správne fungovalo a ovplyvňujú nielen fyzický rozvoj, ale aj rozvoj psychický.

07-05 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

Pôvod orientálneho tanca

Jaroslava Sitárová

 

Jeho počiatky siahajú až do predhistórie ľudstva a sú spojené s náboženskými prvkami a rituálmi, kultom plodnosti, oslavou princípu ženstva a úctou k Matke bohyni (prírode). Veľkú tradíciu má v Egypte, Turecku, Libanone, Sýrii, Grécku a Indii, taktiež v zemiach severnej Afriky.

07-06 JASPISNÍČEK

O mačiatku, ktoré zabudlo prosiť

Karolínka Sitárová

 

Bolo raz jedno mačiatko. Jedného dňa dostalo veľkú
chuť na mliečko. Išlo teda za dievčatkom, ale zabudlo
ako si ho má vypýtať. Rozplakalo sa a utekalo na dvor.

07-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

3.  Kto som to vlastne „ ja“ ?

MUDr. Ivan Rusnák

 

 Skúsme hľadať a pritom uvažovať naozaj celkom jednoducho! Kto som to vlastne ja ?

Slovo: „ja“ je jedinečné. „Ja“ som v celom vesmíre len „ja“. Toto slovo každý z nás môže povedať len o sebe samom a o nikom inom. Ja som len ja, omyl nie je možný.

07-08 Výchova a vzdelávanie

3 Súhrn chýb a pokrivení

Miroslav Kysucký

 

Jednoducho by sa mohlo napísať, že pokrivené je všetko, lenže to by sme nenašli východiska z ktorých treba túto oblasť riešiť. Preto ponúkame nasledujúci súhrn. Pre citlivejšieho človeka môže byť až šokujúci a veľmi nepríjemný, ak si všetky súvislosti ešte neuvedomil. Pre obyčajného človeka môže pôsobiť ako tvrdá motivácia, ktorá ho prinúti konať v medziach svojich možnosti a zlepšovať oblasť výchovy a vzdelávania. Pochybovačom môže pomôcť otvoriť oči aspoň v niektorých oblastiach, ktoré pripustia ako oprávnené.

07-09 Inšpiratívna kniha

hromnik

Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?

Cyril A. Hromník

 

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu tu naši predkovia dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré neboli doteraz zverejnené a knižne publikované.

Knihu Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? vydalo vydavateľstvo RNDr.Ján Bienik CSc. - EKO-KONZULT. Knihu si môžte vo vydavateľstve objednať cez email: eko-konzult@chassco.sk.

07-10 História

vazul

Prečo Štefan kráľ za svätého vyhlásený bol,
alebo ako išiel Vajko za kariérou

Ž.slav

 

Po dvoch rokoch väzenia prišli k oslabnutému staroslovenskému kniežaťu Vazulovi kati. Boli to poslední ľudia, ktorých videl. Najprv ho oslepili. Potom mu naliali do ucha roztavené olovo. Škvrkot páliaceho kovu, ktorý sa prepálil až do hlavy bolo to posledné, čo počul. Lebo potom ho prevalili na druhý bok a žeravé olovo mu naliali aj do druhého ucha. Slepý a hluchý až do posledného vydýchnutia živoril v ukrutných mukách. Kto mu to urobil? Jeho bratanec - kráľ Štefan, ktorý mal predtým meno Vajk, zakladateľ Uhorska, ktorého napriek jeho ohavnej povahe vyhlásili neskôr za svätého.

07-10 Slová o Slovanoch

F.M.DostojevskijProrocké slová o Slovanoch

Tento text napísal F.M. Dostojevskij v Denníku spisovateľa v roku 1876, v čase, keď vrcholili balkánske vojny.


Ruský originál textu uverejňujeme hneď po slovenskom preklade. Autorské práva na slovenský preklad patria vydavateľstvu Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency.

07-11 Sophia

ep2

Aj Stvorenie aj evolúcia?

RNDr. Emil Páleš, CSc.

 

Stvoril človeka Boh, alebo vznikol z prvotného koacervátu aminokyselín v praoceáne? Náboženstvá tvrdia, že bol stvorený - a Oparinova a Darwinova teória, že sa vyvinul. Obe strany majú poruke dostatok dôkazov. Tak kde je Pravda? A kto povedal, že stvorenie a evolúcia sa vylučujú?

07-12 Na záver

Do znamenia Váhy vstupujeme na Jesennú Rovnodennosť – máme rovnakú dĺžku noci a dňa – sily Beloboga a Cernboga sú na okamih vyrovnané. V tomto období môžeme najintenzívnejšie čerpať inšpirácie a skúsenosti od iných ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v iných Slnečných sústavách v našom Ramene Orión našej Galaxie, nakoľko ich Slnečné sústavy sú v pohybe pred našou Slnečnou sústavou v ľavotočivom smere krúženia našej Galaxie a ich prežitia a skúsenosti v podobe žiarení dopadajú priamo na nás. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať okolo 23.septembra. Ďalší Významný deň v  tohoročnom znamení Váhy je 9.10.2010. V Perúnovom kole Slnečnej sústavy začína 12 ročný súd. Viac o 12 ročnom súde sa dozviete z uverejnenej časti prednášky  "OROL" v časti Netvízia JASPIS  »

K inšpirácii do dennodenného života sme pre vás vybrali Živé Slovo tak, ako ho postupne dával ľudstvu vo svojom diele Vo Svetle Pravdy Syn Svetla - Svarožic - Abdruschin. Číselné radenie prednášok a preklad sú v zmysle pôvodných vydaní z roku 1931 v nemčine a z roku 1940 v češtine. Do tohto čísla nášho časopisu sme vybrali prvú prednášku. Prinášame vám aj krátky životopis a slová, ktoré nám ku sprevádzaniu svojím Posolstvom Grálu napísal Syn Svetla - Svarožic - Abdruschin.