Ponuka

04 Synič - Medovožltá

Štvrté číslo časopisu JASPIS označuje v poradí štvrté znamenie Rak, jeho vládcu Syniča a farbu znamenia Rak - medovožltú.04-01 Na úvod

Pokora

Lucien Siffrid

 

V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se učiti. Kdo již pokorný jest, má milost, dobropis z minula.

04-02 Báseň

Pochod

Ján Botto

 

Hor’ sa, Slovák, čuj otčinu!
Tu čas pravý – maj sa k činu!
Miera kliatby dosiahnutá:
či chceš voľnosť, a či putá?
Pánu Bohu prisahám,
že sa priahať viac nedám.

04-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

SyničSynič - Znamenie Rak

Juraj Sitár

 

Dňa 21.6.2011 je Letný slnovrat. Na Severnej pologuli je najdlhší deň a najkratšia noc, plnú moc má Cernbog. Zem je za naším Slnkom v smere pohľadu od jadra našej Galaxie. Sila žiarení jadra našej Galaxie prúdi zosilnene cez naše Slnko na Zem k požehnaniu a prináša zaslúženú odmenu za všetky sejby.

04-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis medovozlta

Terapia farbami - medovožltá

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo medovožltej farby vo svojej žive (aure).

04-05 Reflexná terapia

nozky

Tráviaci systém

Radka Remenárová

 

 Tráviaci systém je celý proces, ktorý môžeme rozdeliť do 3 častí:
1. Príjem potravy – sem patrí všetko, čo chceme a nechceme prijať a spôsob ako to prijímame
2. Spracovanie – celkové spracovanie, riešenie a analýza toho, čo sme prijali
3.
Odstránenie nestrávených zvyškov – všetko to, čo by sme mali odhodiť von

04-06 JASPISNÍČEK

Synicko

Synič - Rázcestie

Karolínka Sitárová

 

Žili raz dvaja bratia. Peter a Jakub. Peter bol veľmi driečny, usilovný, pracovitý, kde sa dalo, tam len pomáhal. Keď šiel na prechádzku, pozoroval krásu prírody. Voňal kvety, počúval spev vtáčikov, keď bolo treba, postaral sa o zvieratká a rastlinky.

04-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

12. Podstata odpustenia

MUDr. Ivan Rusnák

 

Čo je teda podstatou odpustenia, ktoré nás oslobodzuje od vnútornej bolesti v strese trápenia? Odpustenia nie ale formálneho tak ako sme sa to rozumovo naučili: „No dobre ublížil mi a ja mu odpúšťam! Tak nás to učili! Ale ja mu to, čo mi vykonal nikdy nezabudnem!“ Toto nie je odpustenie! Pri skutočnom odpustení sa už nevenujem tomu kto mi spôsobil bolesť.

04-08 Výchova a vzdelávanie

3 DIDAKTICKÉ ZÁSADY VO VEĽKEJ DIDAKTIKE

Ing. Miroslav Padyšák

 

3.1 Úvod
3.2 Zásady všeobecné, aby nastal výsledok
3.3 Zásady ľahkosti učenia sa
3.4 Zásady dôkladnosti učenia sa

04-09 Inšpiratívna kniha

Prazákony stvorenia

Prazákony stvorenia

Susanne Schwartzkopff

 

Autorka na základe poznania z "Posolstva Grálu" podáva jasné vysvetlenie základných prazákonov platných vo Stvorení:

- Zákon príťažlivosti rovnorodého
- Zákon spätného pôsobenia
- Zákon tiaže

Knihu v roku 1993 ju vydalo vydavateľstvo Esplus.

04-10 Posledný súd

„Posledný súd" 

Richard Steinpach

 

N e p o c h o p i t e ľ n é   -   s t á v a   s a   t u   u d a l o s ť o u !

Večný a bez konca, teda nekonečný je iba kolobeh stvorenia v trvalom vznikaní, zanikaní a znovuvytváraní. V tomto dianí sa spĺňajú tiež všetky zjavenia a zasľúbenia. Nakoniec sa v ňom pre túto zem vyplní i „Posledný súd“!

Abdruschin

04-12 Na záver

vo svetle pravdy9. Dedičný hriech

Abdruschin

 

Dedičný hriech vzišiel z prvého pádu do hriechu. Hriechom, teda nesprávnym jednaním, bolo príliš veľké pestovanie rozumu. S tým bolo spojené dobrovoľné pripútanie sa na priestor a čas a v dôsledku toho objavili sa potom sprievodné účinky strohej práce rozumu, ako ziskuchtivosť, klamanie druhého, útlak atď. To malo a má za následok mnohé iné, v základe vlastne všetky zlá.