Ponuka

08 Ovsynič - Tyrkysová

Ôsme číslo časopisu JASPIS označuje v poradí ôsme znamenie Škorpión, jeho vládcu Ovsyniča a farbu znamenia Škorpión - tyrkysovú.

08-01 Na úvod

SLOVO a čo z toho vyplýva!

2. pokračovanie

Eduard Hurta - Bratislava

 

V dvoch predchádzajúcich článkoch sme si čiastočne objasnili pôvod a význam slova. Teraz, keď nám to slovo už medzitým dozrelo, zameriame sa viac na jeho užívateľa, teda človeka.

08-02 Báseň

Modlitba za Slovensko.

Milan Rúfus

 

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
je mnoho mnoho detí.

08-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Ovsynic

Ovsynič - znamenie Škorpión

Juraj Sitár

 

Dňa 9.10.2010 vstúpilo ľudstvo na Zemi v rámci Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy do 12 ročného súdu, ktorý bude pod vládou Krojšňa trvať do 17.8.2022. Celé Perúnovo kolo trvá 72 rokov, je delené na 6 Období, ktoré má na starosti 6 Vodcovských Bytostí a každé obdobie je delené na 12 Znamení v časovej dĺžke 1 rok. Vyžarovanie Perúnovho kola je späté s druhým slnkom našej Slnečnej sústavy, ktorým je planéta Jupitera (chemickým zložením je viac podobná slnku než planétam).

08-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis tyrkysova

Terapia farbami - tyrkysová

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo tyrkysovej farby vo svojej žive (aure).

08-05 ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU

Význam a využitie orientálneho tanca v minulosti

Jaroslava Sitárová

 

Najsilnejšou motiváciou pre moslimov v tanci bol význam náboženský. Tanec pre arabské zeme znamenal predovšetkým radosť a vzdávanie vďaky Všemohúcemu. Podobne ako kultové tance oslavujúce Matku bohyňu a celú radu božstiev, patria i tance v tranze medzi náboženské rituály.

08-06 JASPISNÍČEK

torta0

Inšpirácie - Ľadové kvety

Karolínka Sitárová

 

Zaiste poznáte príbeh kráľovnej z bieleho zámku z ľadu a snehu. Spomínate si  určite aj na chlapca menom Káj, ktorého si podmanila vonkajšia krása tohto neobvyklého kráľovstva. Keď sa dostal do zajatia snehovej kráľovnej, musel opraviť jej rozbité zrkadlo. No určite bol popri tom aj hladný, a preto mu ľadová pani dávala všelijaké sladkosti.

08-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

4.  Choroba ako pomoc na ceste životom

MUDr. Ivan Rusnák

 

Vychádzajúc  z uvedených prístupov a predpokladov, budeme spoločne hľadať nový pohľad na choroby človeka. Pokúsime sa v jednoduchých, ale logických súvislostiach  pochopiť význam choroby a tým i nájsť skutočné príčiny a nové prístupy k  liečeniu chorôb.

08-08 Výchova a vzdelávanie

4 Dobré rady pre riešenie súčasných chýb a pokrivení

Miroslav Kysucký

 

Vyriešenie všetkých chýb a pokrivení, ktoré sú v súčasnej výchove a vzdelávaní, je dlhodobý proces. Ak má byť úspešný, tak sa doňho musí zapojiť veľa ľudí, ktorí chcú tvorivo vylepšovať súčasný stav.

08-09 Inšpiratívna kniha

velesova kniha

Svätoruské védy - Velesova kniha

Alexander I. Asov

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy.

Knihu Svätoruské védy - Velesova kniha vydalo vydavateľstvo Dobra. Knihu si môžte zakúpiť na www.martinus.sk.

08-10 Vyhodnotenie mena

SLOVENSKO

Hermann Wenng

 

1. Slovensko je zemou pravzniku. Všetky jeho pohľady smerujú na juh – slnku v ústrety, k Svetlu. Z vrchov, ktoré túto zem obliehajú, tryskajú a šumia živé vody; všetky (okrem Popradu) tečú k juhu. A jej ľud je ako tie hory – sú to prírode blízki horali, večnej Božej láske tak blízko stojaci ako bytostní, títo malí služobníci Božskej vôle a Lásky, ktorým sa v mnohom podobajú. Vo svojom spoločnom žití zrástli tiež úzko so zvieratstvom tak, ako nikde inde.

08-11 Za Siedmimi Horami

VEĽKÝ TRESK

- syati -

 

Veľký Tresk
Kozmologický argument zvaný „Kalam“
Alternatívne teórie vzniku vesmíru
Presne nastavený vesmír
Prvky potrebné pre život

08-12 Na záver

Je tu doba zasľúbenej očisty našej Zeme. V rámci našej Slnečnej sústavy je tento proces „odtrhnutia negatívneho tieňa“ našej Slnečnej sústavy v plnom prúde od roku 2007. Od roku 2010 pôsobí z nášho Slnka Nový - silnejší Drak, ktorý má úlohu pomáhať v procese nastolenia rovnováhy Slnečnej sústavy.