Ponuka

01 Belojar - Červená

Prvé číslo časopisu JASPIS označuje v poradí prvé znamenie Baran, jeho vládcu Belojara a farbu znamenia Baran - červenú.01-01 Na úvod

Slovo Láska!

Hermann Wenng

 

Láska je slovo, kterému se na této zemi nic nevyrovná. Při tom není ani třeba myslet na apoštolská slova, říkající: „Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jesti láska“, ani ne na slova všednější o tom, že běh světa jest řízen hladem a láskou.

01-02 Báseň

Slovopieseň

Samo Bohdan Hroboň

 

Vzhoru Syn Slova! vozhoruj,
Na prapúť Ducha sa vzmoruj. —
Skrze Pána Jezu Krista
Premretjeho Bohobysta

01-03 Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom

Belojar

Belojar - Znamenie Baran

Juraj Sitár

 

Belojar je vládcom prvého znamenia Baran v Svjetovidovom kole našej Slnečnej sústavy. Je prvou z dvanástich bytostí Zodiaku – kruhu oduševnelých bytostí. Naši predkovia ich nazývali Bytosti Božia. Sú to bytosti vĺn Svetla – priame sily Bytostného.

01-04 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

casopis cervena

Terapia farbami - červená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo červenej farby vo svojej žive (aure).

01-05 Reflexná terapia

nozky

Baran – hlava

Radka Remenárová

 

 

Znamenie Baran má na starosti hlavu a v trigóne (program „Nové hodiny Slovenov“) pôsobí spolu so znameniami Lev, ktorý ovláda srdce a Strelec, ktorý ovláda stehná a bedrové kĺby.

 

01-06 JASPISNÍČEK

ocista

Belojar - očista

Karolínka Sitárová

 

Práve teraz je obdobie očisty duše. Duša by mala byť čistá a farebná. Ak sa tam objavia nejaké čierne fľaky, treba ich dať odtiaľ preč. A to čo najskôr, aby nenarástli na ešte väčšie.

01-07 Choroba ako pomoc pri poznávaní zákonov života

ir

9. Čo si zaseješ, to si musíš zožať!

MUDr. Ivan Rusnák

 

Čo, si zaseješ, to si musíš zožať. Sú to slová, ktoré počul určite každý z nás. Nie raz, ale mnohokrát. Vieme, že neboli myslené pre poľnohospodárstvo, hoci platia i tam. Vieme, že ak zasejeme pšenicu nebudeme žať ovos, ale pšenicu. Ak zasadíme zemiaky, nebudeme zbierať mrkvu.

01-08 Výchova a vzdelávanie

Lepšie vychovávať a vzdelávať

Ing. Miroslav Padyšák

 

Niektoré odozvy a doplnenia Komenského Veľkej didaktiky

Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika

01-09 Inšpiratívna kniha

Nezname ze zivota Jezíse

Zaváté doby se probouzejí

Neznámé ze života Ježíše

 

Kniha je rozdelená do troch častí: Dětství Ježíšovo, Neznámé ze života Ježíše, Evangelium Janovo.

Zo súboru "Zaviate doby sa prebúdzajú" ju vydalo v roku 1997 nakladateľstvo a vydavateľstvo VOLÁNÍ, spol. s r.o.

01-10 Osobný súd

Osobný súd ľudského ducha po pozemskej smrti  

Juraj Sitár

 

Najvyššia Bytosť našej Slnečnej sústavy je tou Bytosťou, ktorú videli ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Je to nádherná Bytosť, ktorá každému človeku ukazuje, ako v skutočnosti žil.

01-12 Na záver

vo svetle pravdy

6. Osud

Abdruschin

 

Ľ udia hovoria o zaslúženom a nezaslúženom Osude, o odmene a treste, odplate a karme.

To sú len čiastočné označenia Zákona, tkviaceho vo stvorení: Zákona vzájomného pôsobenia!