3 VIDEO Dejiny

VIDEO  Sloveni:

Samova ríša

Nitrianske a Moravské kniežatstvo

Svätoplukova ríša

 

VIDEO  Na aktuálnu tému:

Svätoplukovo cisárstvo

Svätoplukovo cisárstvo 2

 

VIDEO  Cyril A. Hromník:

Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?

 

 

Sloveni - Samova ríša 

 

Televízna relácia o našich predkoch.

Na začiatok

 

Sloveni - Nitrianske a Moravské kniežatstvo

 

Televízna relácia o našich predkoch.

Na začiatok

 

Sloveni - Svätoplukova ríša 

 

Televízna relácia o našich predkoch.

Na začiatok

 

Svätoplukovo cisárstvo

 

Televízna relácia o Svätoplukovi 1. časť.

 Na začiatok

 

Svätoplukovo cisárstvo 2

 

Televízna relácia o Svätoplukovi 2. časť.

Na začiatok

 

Cyril A. Hromník - Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?

 

Prednáška Cyrila A. Hromníka, ktorá sa konala v Matici Slovenskej v Nitre dňa 10.9.2010.

Na začiatok