1 VIDEO Koledov Dar Slovenom

Pripravili sme pre vás multimediálny projekt Netvízia JASPIS. Časť našej práce v audio a video forme si tak môžete pozrieť na našich stránkach.

Ďaľšie videá Netvízie JASPIS sú na Videokanále  JASPIS   na    youtube   >>

Nová Astrológia Slovenov 1

Nová Astrológia Slovenov 3 "LEV"

Nová Astrológia Slovenov 4  

Nové Mesiace Slovenov 3 "BARAN"

Nové Mesiace Slovenov 3 "BARAN-OROL"  

Nové Mesiace Slovenov 3 "OROL"  

Nové Mesiace Slovenov 3 "LEV"  

Nové Mesiace Slovenov 3 "LEV-BÝK"   

Nové Mesiace Slovenov 3 "BÝK"   

Nové Hodiny Slovenov 1  

Nové Hodiny Slovenov 3

Nové Hodiny Slovenov 3 "OROL"

Nové Hodiny Slovenov 3 "OROL-BARAN"

Koledov Dar Slovenom 2 "Rod a Kryšeň"   

Koledov Dar Slovenom 2 "Indro a Kitovras"   

Koledov Dar Slovenom 2 "Perún a Volos" 

Koledov Dar Slovenom 2 "Maja a Dadžbog" 

Koledov Dar Slovenom 2 "Koliedo a Kupala"   

Koledov Dar Slovenom 2 "Lada a Bielojar" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Krojšeň" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Koledo" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Radegast" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Letenic" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Lelo" 

Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia "Vyšeň"

Človek ako Matrioška

Mužský a ženský duch vo Stvorení a Matrioška

 

 

Z cyklu seminárov Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru Nová Astrológia Slovenov 1. Ukážka je zo semináru konaného 17.2.2011 v Inštitúte Akáša v Nitre.    Semináre je možné absolvovať aj externe pomocou nahrávky na CD!

Na začiatok

 

Z cyklu prednášok Koledov Dar Slovenom - Nová Astrológia Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku z prednášky "LEV". Prednáška pojednáva o pôsobení Božej Moci do Stvorenia - Bytosti "LEV" pri tróne Všemohúceho Triglava, v spojení nadol s Rakom, Zajacom, Levom, Drakom, Pannou a Hadom.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru Nová Astrológia Slovenov 4. Ukážka je zo semináru konaného 20.6.2013 v Inštitúte Akáša v Nitre.    Semináre je možné absolvovať aj externe pomocou nahrávky na CD!

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "BARAN". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Múdrosti do Stvorenia - Bytosti "BARAN" pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "BARAN-OROL". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Múdrosti a Božej Sily do Stvorenia - Bytostí "BARAN a OROL" pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "OROL". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Sily do Stvorenia - Bytostí "OROL" pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "LEV". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Moci do Stvorenia - Bytostí "LEV" pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "LEV-BÝK". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Moci a Božej Dobroty do Stvorenia - Bytostí "LEV" a "BÝK"  pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom - Nové Mesiace Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "BÝK". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Dobroty do Stvorenia - Bytostí "BÝK"  pri tróne Všemohúceho Triglava.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru Nové Hodiny Slovenov 1. Seminár pojednáva o pôsobení Bytostí Svetla - Služobníkov Všemohúceho Triglava, ktoré sprostredkovávajú v konkrétnom čase všetky pomoci k nášmu dennodennému životu. Prehľad týchto pomocí popisujeme cez Svjetovidov kruh - Orgánové hodiny. Prinášame komplexný systém pre poznávanie duchovných príčin zdravia - čo má ľudský duch činiť, aby bol zdravý na tele i na duši. Nové Hodiny Slovenov sú Novým Slovenským Olejkárstvom a Farboterapiou a ponúkajú pomoc pri liečení duševných i telesných problémov.

Na začiatok

 

Z cyklu prednášok Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali video ukážku z prednášky Nové Hodiny Slovenov 3. Prednáška pojednáva o pôsobení Božej Múdrosti, Dobrote, Moci a Sile do Stvorenia - o pomociach, ktorými môžme nadobudnúť i udržiavať naše zdravie.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Hodiny Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "OROL". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Sily do Stvorenia - Bytosti "OROL" pri tróne Všemohúceho Triglava, v spojení nadol s Radegastom, Váhami, Koňom, Škorpiónom a Kozou. Uverejnená časť prednášky upozorňuje na 12 ročný súd.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov  Koledov Dar Slovenom - Nové Hodiny Slovenov 3 sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "OROL-BARAN". Seminár pojednáva o pôsobení Božej Sily a Božej Múdrosti do Stvorenia - Bytosti "OROL" a "BARAN" pri tróne Všemohúceho Triglava, v spojení nadol s Koledom, Strelcom, Opicou, Kozorožcom a Kohútom. Uverejnená časť prednášky popisuje i dianie v závere roku 2010.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Rod a Kryšeň". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Rýb a Vodnára Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Indro a Kitovras". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Kozorožca a Strelca Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Perún a Volos". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Škorpióna a Váh Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Maja a Dadžbog". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Panny a Leva Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Koliedo a Kupala". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Raka a Blížencov Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov   Koledov Dar Slovenom 2  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Lada a Bielojar". Seminár pojednáva o pôsobení vládcov Znamení Býka a Barana Svarogovho kruhu na myšlienkové, emočné a fyzické zdravie ľudstva.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku z úvodného semináru k celoročnému cyklu. Seminár pojednáva o tom, ako bytosti jednotlivých mesiacov pôsobia na človeka, a ako si môžeme pomôcť liečbou olejom a farbami v súlade s pôsobením bytostných k ozdraveniu duše i tela.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Krojšeň". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Koledo". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Radegast". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Letenic". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Lelo". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z cyklu seminárov    Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia  sme pre vás vybrali video ukážku zo semináru "Vyšeň". Seminár pojednáva o tom, ako si môžeme pomôcť olejmi a farbami, v súlade s pôsobením bytostných, k ozdraveniu duše i tela s využitím programov Nová Astrológia Slovenov, Nové Mesiace Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nová Numerológia Slovenov.

Na začiatok

 

Z našich prednášok:   Človek ako Matrioška - prednáška z Nitry o nutnosti rozvíjania ducha a jeho záhalov cez podobenstvo o matrioške.

Na začiatok

 

Z našich prednášok:   Mužský a ženský duch vo Stvorení a Matrioška - prednáška  z Miluňova CZ o nutnosti rozvíjania ducha a jeho záhalov cez podobenstvo o matrioške.

Na začiatok