07 07 04 Bytosti prírody

Synič

Synič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárSynič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Moc do dennodenného života. 21.6.2017 o 06:12 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“
V prvej polovici znamenia Rak od 21.6.2017 do 6.7.2017 spolupôsobia s Bytosťou Synič ešte Bytosti Pšelič a Vodič. V druhej polovici znamenia Rak od 6.7.2017 do 22.7.2017 Bytosti Nerstič a Zvyzdič.

 

Obdobie Pšeliča.

 

Pšelič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, naďalej sa snaž a usiluj ako včielka! Zákony Všemohúceho ti prinesú inšpiráciu i oplodnenie tvojej snahy!“

Pšelič - človeče máš byť usilovný ako včielka. Pozri na ňu, je vzorom usilovnosti. Počas dňa opelí nespočetne veľa kvetov, ale ona si pritom neťažká: „Prečo to musím celý deň robiť ...?!“, ale snaží sa aby bola užitočná.

Nemáme sa uspokojiť s nedozretými plodmi našich predsavzatí. Nemôžeme si už len sadnúť a čakať. Ešte prídu nepriaznivé podmienky, suchá, treba polievať, ošetrovať..., aby sme ešte neboli pri žatve nemilo prekvapený. Musíme to dotiahnuť dokonca a neuspokojiť sa s čiastočným výsledkom. Nestačí že sa vzťahy mierne vylepšili. Nestačí že sa blížny, ktorému sme ublížili už sem-tam smeje. Musí mať radosť v celom srdci. Musíme mu ho celé vyliečiť, ak sme ho ranili. Nestačí len malé zotavenie.

„Človeče, nepoľav, si skúšaný, si len na pol ceste k žatve!“ Včely idú oplodňovať. I nám sa dostáva z centra galaxie oplodnenia našej snahy silou našej Galaxie - tá sila oplodní našu snahu.

Tak ako aj pri kognitívno-behaviorálnej terapii - teda liečbe duše zmenou spôsobu chcenia a myslenia (správania) => štatistika hovorí, že dennodenná snaha po 3 mesiacoch prináša prvé výsledky, ale nie ešte naplnený cieľ. Ak sa človek uspokojí s výsledkami na pol ceste - veľmi často sa mu cieľ v ďalšom období začne rúcať.

 

Obdobie Vodiča.

 

Vodič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, vybieľ svoje duševné rúcho, očisti sa cez prežitia a dobré skutky Vodou Života! Každý vo svojom princípe, ženskom alebo mužskom!“

Vodič - človeče, vyčisti svoje duševné rúcho očistou cez prežitia a dobré skutky. Konkretizácia všetkého doteraz povedaného v hmote. Máme sa naplniť a prečistiť  Vodou Života. To, čo ma ešte nectí ako chlapa na správnom mieste musím ešte zmyť, to rozvinuté udržať, a to na čo mám ešte danosti, to rozvíjať. Teraz je ten čas - naplniť to do dôsledkov!

Najprv Vodič podporuje rozvíjanie daností žien a mužov a potom ich Nerstič nabáda, aby sa nimi vzájomne dopĺňali a vytvárali tak čosi naviac, čo samostatne nevedia, pretože vždy v spolupôsobení vytvárajú ešte čosi naviac.

Staré kultúry hovorili, že Stvorenie povstalo z vody. Avšak voda ešte nebola ani pri Big Bang, ani pri tvorbe hmlovín, ani pri tvorení planét. Táto "voda" súvisí s hosťami vo Stvorení - ľudskými duchmi,  ktorých má na starosti  Ženský a Mužský Belobog a súčasne má na starosti i vodný živel. Tento živel je pre príchod ľudského ducha do hmotností nepostrádateľný - duch ide do telíčka cez prúdenie energie vody, podobne ako plod dieťaťa sa vyvíja v plodovej vode. Človek naberá zo Živej vody svojich niekdajších siatí, ktoré v hmotnostiach ako žatvu prežíva.

Ženský Belobog pôsobí z Venuše a Mužský Belobog pôsobí z Marsu (nie náhodou sú tieto planéty vôkol Zeme). Od nich si majú ženy a muži brať inšpiráciu a pretaviť ju činorodosťou svojho princípu do hmoty. Majú si brať od nich vzor, ako môže žena ešte ženskejšie pôsobiť a ako môže muž ešte mužnejšie pôsobiť na vylepšení čohokoľvek v živote.

 

Obdobie Nerstiča.

 

Nerstič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Nerstič - človeče vykoreň neresti zo svojho života od koreňa!

Leto je v plnom prúde a vrchný odev sa odkladá. Nerstič varuje, že ide o obdobie najväčšieho úskalia. Treba pamätať na dobrú radu: „Muž nebudeš žiadostivý ženy“. (Nie opačne je hovorené: "Žena nebudeš žiadostivá muža!" – pretože muži majú s tým väčší problém). Ženy nemajú odhaľovať všetko a muži nemajú toto odhalenie vyhľadávať. Naopak, muž môže pomôcť chrániť ženu pred obťažujúcimi myšlienkami ostatných takým spôsobom, že v predstavách ju oblečie do pekných šiat, ktoré ochránia jej jemnosť a okamžite pripomenú potrebu vzhliadať k žene v čistote.

Časť Nerstičovho varovania pripomína, že sa máme zbaviť zlozvykov. Teda ak odkladáme napríklad netrpezlivosť, lebo chceme vylepšiť vzťah s matkou, tak ju máme odkladať aj preto, aby sme riešili nezhody so šéfom, či susedom, inak by nám tento "zabudnutý bodliak" v tomto čase, na pol ceste k žatve, rástol zarovno s našou novou dobrou sejbou. Nie náhodou dáva Nerstič túto radu v tejto dobe, pretože v tomto čase výrazne vnímame a vidíme aj bodliaky na ktoré sme zabudli. Aj tie už dosiahli maximálnu veľkosť a tým, že ich teraz takto veľké jasne vidíme, máme príležitosť vytrhnúť ich od koreňa. Tými bodliakmi je všetko, čo ešte v živote zanedbávame a čo nás nekrášli.

Nerstič - pôsobí ako harmonizátor. Má na starosti harmóniu vedomého spolupôsobenia medzi ženským a mužským princípom. Naväzuje na Vodičovu výzvu rozvíjania daností ich následným vzájomným dopĺňaním. Takto je potom možné vytvoriť čosi naviac, niečo, čo samostatne jednotlivé  princípy (ženské a mužské) nevedia, aby v harmónii nastávalo vymieňanie si ženského a mužského princípu pričom žena určuje "Čo" sa bude robiť a muž určuje "Ako" sa to bude robiť.

 

Obdobie Zvyzdiča.

 

Zvyzdič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, staň sa Žiarivou pochodňou! Svetlom pre ostatných! Rozsievaj poznanie! Si ako hviezda na oblohe za spanilej noci, každá z hviezd žiari svojou krásou pre všetkých a spolu tvoria nádherný celok!“

Zvyzdič - v dobe jeho pôsobenia je pohľad na hviezdnu oblohu najkrajší. Týmto hviezdnym predstavením nám Zvyzdič ukazuje a aj fyzicky viditeľne naznačuje, že každý jeden ľudský duch má byť ako pochodeň – ako hviezda svietiaca pre tých ostatných. Tak ako hviezdy ani ľudia nie sú identický. Ani jedna hviezda sa však nevyvyšuje nad ostatné a „nepokrikuje“ aby jej nezacláňali! Prečo to robíme my?

Každý z nás má iné otlačky prstov, iné schopnosti, iné danosti. Každý je jedinečnou osobnosťou, ktorá môže niečím výnimočným prospieť celku. Na to je však potrebné, aby každý udržal smer svojho pôsobenia v dávaní a neobracal ho do vyžadovania. Aby neočakával a nevyžadoval od blížnych, ale pre všetkých svietil svojimi danosťami v dávaní a sprostredkovávaní. Pri takomto pôsobení sa stáva človek doslova pochodňou pre ostatných - je ako hviezda na nebi.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDLETIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Blíženci a Rak.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2