04 07 05 Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

No player is configured for a series of mixed media files. Check the SWF Tools file handling settings.

Belojar

Terapia farbami - červená

Juraj Sitár

 

Terapia farbami pre ľudí, ktorí majú málo červenej farby vo svojej žive (aure).

Ak sme sa nenaučili správne precítiť, že musíme vybieliť svoje rúcho, udržovať krb svojich myšlienok čistý, byť schopní zveriť sa do Vôle Všemohúceho a prijať Jeho Silu - nezapracovali sme do svojho života znamenie Belojara - vo svojom duchovnom vývoji nevieme prinášať Božiu Dobrotu do života, a tak nemáme dostatok čistého červeného vyžarovania znamenia Baran. V týchto prípadoch máme  zoslabenú činnosť červenej čakry (zdola k rozkroku), červeného meridiánu (dráhy pankreasu a sleziny) a hlavy. Terapiu robíme dodaním červenej farby. Terapia trvá cca 24 minút a pozostáva z dvoch častí. V prvej časti spustíme tlačítkom play vľavo dole počúvanie tónov C a pozeráme na obrázok Terapia 1  v priebehu cca 12 minút. Obrázok je potrebné roztiahnuť na celú plochu - klikneme na tlačítko vpravo dole vedľa reproduktora. V druhej časti pozeráme na meniace sa obrázky v Terapii 2 a opäť počúvame tóny C v priebehu cca 12 minút.

 

Terapia 1

 

Sorry, flash is not available.


Terapia 2

 

Terapia BelojarOtvoriť terapiu v novom okne >>

Terapia sa otvorí v novom okne a spustíte ju tlačítkom ŠTART.

 

 

 

 

 

 


 

Ak máme veľa červeného vyžarovania máme  zosilnenú činnosť červenej čakry (zdola k rozkroku), červeného meridiánu (dráhy pankreasu a sleziny) a hlavy. V týchto prípadoch máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho zeleného vyžarovania. Terapiu robíme dodaním zelenej farby. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke zelené vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila červeného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje. Terapiu touto farbou si spustíme v ukážke nášho počítačového programu Nové Hodiny Slovenov 2.

 

Nové Hodiny Slovenov - Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia

Ďalšie terapie si môžete spustiť kliknutím na znamenie v kruhu, v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Hodiny Slovenov 2