04 03 02 Báseň

Vstávajte Sloveni!

Juraj Sitár

 

Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!

Neste!!! Či čujete???

Neste Pravdy hlas do celého sveta,

by naplnila sa Slova Pánovho veta:

Vy ste mi národom na svete najmilším,

bo Slovo Otcovo Vám sa stalo najbližším.

Vy strach nemajte, Vo Svetle Pravdy stojíte,

národom zvolajte, že len Boha sa bojíte!

Kto trúfne si proti Vám – so Slovom v srdci,

tomu dni zrátajú Otcovi služobníci.

Preto vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel!

 

Juraj Sitár