Ponuka

03 08 01 Reflexná terapia

nozky

Ryby – chodidlá

Radka Remenárová

 

Znamenie Ryby spolupôsobí v trigóne podľa programu „Nové hodiny Slovenov“ so znamením škorpión a rak. Keď chceme riešiť chodidlá, ktoré ovláda znamenie Ryby, súčasne ho ovplyvňuje aj znamenie škorpión – pohlavné orgány a znamenie rak – pečeň, žlčník, pankreas, žalúdok, dvanástorník, slezina a prsia.

Znamenie Ryby ovláda chodidlá. Chodidlá predstavujú našu cestu, po ktorej každý deň chodíme, náš smer kam sa uberáme, po čom kráčame. Symbolizujú akú cestu v živote si vyberáme, akým smerom ideme každý deň, všetky momenty nášho každodenného pôsobenia. Ak ideme správnou cestou, ktorá by mala byť cestou ku Svetielku, cestou každodenného sprostredkovávania lásky, dobroty, dôvery ku všetkým a všetkému naokolo, potom naše chodidlá sú v poriadku. Ale ak nastávajú nejaké problémy, bolesti, svrbenia, to znamená, že v našej ceste ku Svetlu niečo bráni, že sa uberáme zlým smerom, ktorý treba napraviť a hľadať, kde je problém, kde sme vybočili. Na chodidlách je mapa celého nášho telíčka, ktorá nás prostredníctvom rôznych bodov presne informuje, kde v našom každodennom pôsobení robíme chybu, čo treba upraviť, aby naša cesta bola uprataná a mohli sme po nej smelo kráčať. Treba sa pozrieť na naše dennodenné postoje, pohnútky, naše ciele v živote, či naozaj smerujeme k dobru, k ochote žiť podľa Božích Zákonov, či sa naozaj snažíme každý deň prežiť v skutočnej láske, ktorá sa odzrkadľuje aj v najmenších detailoch nášho správania. Láska a Svetlo by mala byť v každej našej mimike, gestikulácii, v každom kroku, v každom slove, myšlienke, pohľade, pri každej našej činnosti. Voči všetkým a všetkému by mal byť náš vzťah úctivý a láskyplný. To je ten správny smer a cesta v našom živote. Keď toto všetko zvládneme a budeme sa snažiť zo všetkých síl byť dobrými a láskavými ľuďmi, vtedy naše nožičky nás budú nosiť akoby sme lietali.

Škorpión má na starosti panvu, hlavne pohlavné orgány. Pohlavné orgány nám ukazujú ako pôsobíme v ženských a mužských cnostiach. Zdravé pohlavné orgány hovoria o tom, že žena ako pasívna, vždy vycíti čo treba spraviť a muž ako aktívny spraví ako to treba vykonať. Práva žena je ženská, krásna, dobrá víla, ktorá vo svojich postojoch, v správaní, reagovaní na rôzne podnety prejavuje čistotu, nehu, citlivosť, krásnu pokojnú dobrotu, snaží sa s láskou každého podporiť, dodať odvahu, motivovať a usmerňovať. Pravý muž je ako rytier, ktorý vo svojom živote bojuje, ženy chráni, chová voči nim úctu, snaží sa aktívne všetko zabezpečiť, hľadá vždy ako treba riešiť problémy, počúva to, čo žena vycíti a snaží sa to zrealizovať.

Znamenie Rak predstavuje pečeň, žlčník, pankreas, žalúdok, dvanástorník, slezinu a prsia.

Pečeň čistí a vyrába rôzne látky potrebné pre telo. Cez ňu idú všetky naše názory, všetka naša spokojnosť, alebo nespokojnosť. Ak sú tieto názory na život v poriadku a sme so sebou spokojní, vtedy je v poriadku aj pečeň. Ale ak naše názory sú nesprávne, sme stále nespokojní, vtedy sa to prejaví na našej pečeni.

Problém žlčníka je výsledkom nášho hnevu vo vnútornom prežívaní a pankreas je príčinou nášho hnevu navonok. Vždy treba tento hnev zmeniť na lásku.

Ak sa vieme vyrovnať so všetkým, čo sa nám deje v živote a chápeme to, že všetko je nám ku pomoci, nič nie je náhoda, vtedy máme žalúdok v poriadku, ale ak nevieme stráviť určité deje, ktoré sú okolo nás a nevieme ich prijať ako pomoc, doslova niečo nevieme stráviť, potom žalúdok je podráždený. Ešte sa hovorí niekto, alebo niečo mi leží v žalúdku, je to vtedy, keď nevieme túto situáciu s niekým pekne s láskou vyriešiť.

Dvanástorník predstavuje dej, pri ktorom vnímame skutočnú pravdu, vieme ako čo treba riešiť, konať a snažíme sa pomaly trpezlivo k tejto pravde viesť ostatných, radšej po menej a postupne vyberať správnu formu. Ale niekedy nastáva situácia, keď my tomu druhému doslova nanucujeme, búchame mu pravdu o hlavu, všetko hneď na neho vysypeme a chceme, aby to rýchlo chápal, v tomto prípade nastáva problém s dvanástorníkom.

Slezina predstavuje našu radosť zo života, radosť aj z najmenších vecí a dianí, ak táto radosť v živote nie je, potom slezina chorľavie.

Prsia predstavujú výživu a materstvo, ak vyživujeme okolie láskou a naša výchova detí je tiež sprostredkovaná s láskou, všetko je v poriadku, ale ak je to opačne a pôsobíme na okolie bez lásky, alebo k deťom sa chováme bez lásky, alebo vychovávame dospelých, čiže sprostredkovávame materstvo tam, kde nie je treba, vtedy nastávajú s prsiami problémy.

Preto dobrí ľudia, kráčajte tou správnou cestou v živote, cestou ku Svetlu každý deň, správajte sa ako pravá žena a pravý muž so správnymi názormi, prijmite všetko, čo sa vám deje, je to ku pomoci, pristupujte ku všetkému s láskou a bez hnevu, s trpezlivosťou ukazujte správny smer ostatným, s veľkou radosťou žite svoj život a sprostredkovávajte dobrotu vždy, všade a ku každému!

Pri reflexnej terapii ak chceme dať do poriadku chodidlá, aby sa nám ľahšie išlo správnou cestičkou, platí pravidlo podobnosti, ktoré som spomínala v predchádzajúcom článku. Keď sa oprieme dlaňou o stôl, vidíme, že má presne taký istý tvar ako noha. Preto keď nás bolia chodidlá, reflexne si môžeme masírovať oblasť rúk od zápästia, cez dlane až k prstom.

Aby sme vedeli pôsobiť správne v ženských a mužských cnostiach, premasírujeme si a uvoľníme najprv oblasť panvy – na obrázku body bedernej, krížovej chrbtice a kostrče (masírujeme po palcovej kosti zboku). Celú panvu uvoľníme krúžením v členku na jednu aj druhú stranu, potom môžeme masírovať oblasť popod členkami, kde sú nervové zakončenia panvy. Nakoniec budeme masírovať pohlavné orgány – začneme vaječníkmi/semenníkmi (nachádzajú sa v strede medzi pätou a vonkajším členkom), od vaječníkov/semenníkov ťaháme palec po vajcovodoch/semenovodoch smerom k vnútornému členku až skončime pri maternici/prostate (nachádza sa tiež v strede medzi pätou a vnútorným členkom). Pošvu a penis masírujeme od bodu vaječníkov/semenníkov smerom dohora šikmo popri členku k achilovke. Pohlavné orgány masírujeme aj tak, že trieme celú pätu (na chodidle, aj z bokov). Pravá noha predstavuje pravú časť pohlavných orgánov a ľavá ľavú časť.

Reflexologia - Škorpión

 

Reflexologia - Škorpión

Keď chceme posilniť pečeň a podporiť naše správne názory, masírujeme časť pod prstami (okrem palca) na pravom chodidle ako je vyznačené na obrázku.

Pre podporu viacej lásky do nášho života, aby sme sa nehnevali budeme masírovať žlčník, ktorý sa nachádza na oboch nártoch (ideme od hrbolčeka, ktorý sa nachádza na vonkajšom boku nohy asi v strede, 1 cm dohora smerom k malíčku a posunieme sa do medzierky medzi malíčkovou kosťou a jej susednou kosťou). Pankreas sa nachádza na boku vnútornej strany chodidla asi v strede, dávame pozor pankreas sa len zľahka hladí, je na oboch chodidlách.

Aby sme vedeli stráviť všetky situácie, ktoré sa nám dejú, pomasírujeme si bod žalúdka, nachádzajúci sa na oboch šľapách na boku vnútornej strany chodidla (je tesne nad pankreasom).

Dvanástorník premasírujeme, aby sme vedeli sprostredkovávať pravdu s trpezlivosťou. Nachádza sa na pravej šľape okolo pankreasu.

Pre podporu našej radosti budeme liečiť slezinu, ktorá je na ľavom chodidle (tiež od hrbolčeka ideme 1 cm dohora k malíčku a potom zbehneme 1 cm do šľapy a akoby sme na tento bod zazvonili niekoľkokrát).

Prsné žľazy ako sprostredkovanie láskyplnej výživy sa nachádzajú na oboch nártoch a to tesne pod hlavným kĺbom 4. prstu, masírujeme palcom.

Reflexologia - Rak

 

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk