Ponuka

03 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Ljutec

Ljuteč - Znamenie Ryby

Juraj Sitár

 

Ljuteč je vládcom posledného znamenia Svjetovidovho kola našej Slnečnej sústavy. Okrem Bytostí Znamení – priamych síl Bytostného, je tu ešte samostatné i vzájomné pôsobenie Bytostí Slnka a planét – krúživých síl Bytostného.

Triglav Slnečnej sústavy je pôsobenie vyžarovania Trojitého Rovnoramenného kríža Slnečnej sústavy, ktoré je zakotvené v jej strede. Triglav Slnečnej sústavy je tu ako Boh – zabezpečuje tu napĺňanie Vôle Najvyššieho Všemohúceho Triglava. Z jednotlivých Vyžarovaní troch Rovnoramenných krížov vystupujú tri Bytostné prejavy – tri Bytosti, ktoré naši predkovia pomenovali nasledovne:

Svarožic Slnečnej sústavy je Najvyššia Bytosť našej Slnečnej sústavy, vystupujúca z Vyžarovania Čelného Rovnoramenného Kríža Syna Človeka – Imanuela – Svaroga. Vôkol Vyžarovania tohto Kríža sa formuje Svarogovo (Svarožicovo) kolo našej Slnečnej sústavy v časovej dĺžke cca 25 920 pozemských rokov – je známe aj ako „Platónsky rok“ a jedno jeho Znamenie, v časovej dĺžke cca 2 160 pozemských rokov, je známe aj ako „Platónsky mesiac“. Svarožic Slnečnej sústavy je Nebeským Svetlom, je v malom – v Slnečnej sústave ten, ktorý je ako Bog Svarog vo Svarge. Svojím Kardinálnym pôsobením pevne zakotvuje Vôľu Najvyššieho Všemohúceho Triglava v našej Slnečnej sústave;

Dažbog je Bytosť, vystupujúca z Vyžarovania Perúnovho Šikmého Rovnoramenného Kríža. Vôkol Vyžarovania tohto Kríža sa formuje Perúnovo (Dažbogovo) kolo našej Slnečnej sústavy v časovej dĺžke cca 72 pozemských rokov delených na 6 Období v časových dĺžkach cca 12 pozemských rokov a každé z týchto 6 Období je delené na 12 Znamení – známych najmä pod pojmom Čínske znamenia, v časovej dĺžke cca 1 pozemský rok. Dažbog je Bytostným Svetlom, je v malom – v Slnečnej sústave ten, ktorý je ako Bog Perúno v kruhu Len-Bytostného. Svojím Pevným pôsobením je vzorom všetkým Bytostiam Slnečnej sústavy;

Cernbog je Bytosť, vystupujúca z Vyžarovania Ležatého Rovnoramenného Kríža Svjetovida. Vôkol Vyžarovania tohto Kríža sa formuje Svjetovidovo (Cernbogovo, alebo Slnečné) kolo našej Slnečnej sústavy v časovej dĺžke 1 pozemský rok s 12 Znameniami známymi v západnej astrológii. Cernbog je Pozemským Svetlom, žiariacim z jej stredu – zo Slnka, je v malom – v Slnečnej sústave ten, ktorý je ako Bog Svjetovid v celom nám viditeľnom Svete. Svojím Pohyblivým pôsobením udáva pohyb našej Slnečnej sústavy.

V jednotlivých kultúrach môžeme nájsť poznanie o jednom, či viacerých „Bohoch“ Slnka – Svarožic, Dažbog, Cernbog, Černobog, Mithra, JHVH, Ádónis, Apollón, Hélios, Cernunnos, Janus, Sol... Kresťania hovoria Najvyššej Bytosti našej Slnečnej sústavy Michael, čo v preklade znamená ten, ktorý je ako Boh.

Pozrime sa teraz na znamenie Ryby.  Druhú polovicu ročného obdobia Zima od 18.2.2017 do 20.3.2017 má na starosti Ljuteč – vládca Znamenia Ryby. Naša planéta Zem vstupuje do fialového vyžarovania znamenia Ryby. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Ljuteč, učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Múdrosť v dennodennom živote, prináša od Najvyššieho Triglava posolstvo a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, pozri sa do zrkadla, aby si vedel aký si! Nie aký si bol, aký si teraz! Pozri, ako často používaš smerom k blížnym svoje pekné vlastnosti, a ako často im spôsobuješ utrpenie svojimi zlými vlastnosťami! Daj si hlboké predsavzatie k zmene svojich postojov v novom Kolobehu! Od ničoho a pred ničím neutečieš, tvoji skutkovia na teba čakajú! Oľutuj všetko zlé, čo si blížnym spravil a naprav to! Oľutuj každú minútu svojho života, v ktorej si nespravil niečo dobré pre blížneho a v novom Kolobehu pre blížneho, každú minútu svojho života v chcení, myslení, reči, alebo konaní, niečo dobré urob! Buď pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera!“

Ak chceme správne zužitkovávať Božiu Múdrosť vo svojom dennodennom živote, musíme byť presvedčení, že „Každý zožne to, čo zasieva“, musíme precítiť, že „Láska hýbe svetom“ a musíme sa naučiť vedieť oľutovať, že sme „včera“ nezasiali viac pekného a snažiť sa „zajtra“ viac pekného zasiať, aby nám mohlo pekné vyrásť a priniesť požehnanie.

V Božom Zákone Karmy – Sejby a žatvy – Akcie a reakcie platí, že každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Keď niečo chceme, myslíme, hovoríme, alebo robíme je to akcia, pri ktorej ide súbežne z nášho srdca obrovské množstvo lúčov na všetky strany, ako rozpínajúca sa guľa a zo všetkých strán sa vracia Reakcia až k nášmu srdcu. Táto reakcia je vždy opačného smeru, než bola akcia a preto platí, že keď chceme nesebecky na všetky strany dávať, je nám zo všetkých strán dávané, a keď chceme zo všetkých strán brať, je nám zo všetkých strán brané. Je to podobné ako ozvena, keď kričíme medzi skalami. Keď zakričíme: „Si múdry“, zo všetkých strán na nás buráca ozvena: „Si múdry Si múdry Si múdry...!“ Keď zakričíme: „Si hlúpy“, zo všetkých strán na nás buráca ozvena: „Si hlúpy Si hlúpy Si hlúpy...!“

Je poľutovania hodné, že napriek tomu, že o týchto Zákonoch vieme, nepoužívame ich v dennodennom živote. Neuvedomujeme si, že všetko, čo robíme druhým ľuďom, robíme len a len sami pre seba, pretože v žatve nám to druhí ľudia rozmnožené prinesú. Pán Ježiš to jasne pomenoval: „Čiňte blížnym to, čo chcete, aby blížni vám činili!

Je najvyšší čas starať sa o svoje sejby – o svoje políčko! Božia Múdrosť to zariadila veľmi jednoducho, aby sme mohli zožať klas, musíme zasadiť zrnko a starať sa oň! Vidíme to všade okolo nás v celej prírode, a predsa náš život vyzerá, ako keby sme to nevideli!

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou fialového vyžarovania Rýb prácu spodnej časti nohy od členku cez množstvo dôležitých drobných kostičiek až po prsty na nohách. Na chodidle máme pritom priemet celého telíčka, čo znamená, že aj keď robíme v čomkoľvek chybu, všetko môžeme „napraviť cez chodidlá“ – cez nové sejby!

Ak človek žije tak, ako ho nabáda Ljuteč, všetky jeho drobné dennodenné postoje sú v poriadku a spätne mu z nich prichádza požehnanie. Ak nie, odrazí sa to na dennodenných „drobnostiach“ života – na tom, ako k nám dennodenne „pristupujú“ iní ľudia i na zdravotných problémoch tejto časti nohy od pociťovania chladu, cez horúčavu, až po menšie či väčšie poranenia, bolesti, či tlaku do päty. V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že poranenie drobných kostičiek nohy symbolizuje naše drobné dennodenné postoje. V astromedicíne sa hovorí, že spodnú časť nôh ovládajú Ryby.

Všetky choroby a problémy s nohami sa dajú riešiť vyššie popísanou snahou žiť podľa Božích Zákonov.

Ak človek neprecítil Znamenie Ljuteča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda fialovú energiu Rýb, zoslabuje jej účinok a rozbúrava si dennodenné drobné prežitia, z ktorých sú vystavané i tie najväčšie veci v našom živote. U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) pri problémoch pravej nohy je nutnosť zmeny svojich drobných dennodenných postojov navonok a pri problémoch ľavej nohy nutnosť zmeny svojich drobných dennodenných postojov v našom vnútri. U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) pri problémoch ľavej nohy je nutnosť zmeny svojich postojov navonok a pri problémoch pravej nohy nutnosť zmeny svojich postojov v našom vnútri.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Ljuteča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého fialového vyžarovania znamenia Ryby, ovplyvňujeme tým správnu činnosť fialovej čakry (od hlavy nahor), fialového meridiánu (dráhy tenkého čreva) a udržujeme zdravie a správnu činnosť spodnej časti nôh.

Pri ochoreniach spodnej časti nôh z nedostatku fialového vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového olivovozeleného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme fialovým svetlom, alebo sa pozeráme na fialovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na nohy dáme olivovozelené ponožky. Fyzikálne tým odrážame od seba olivovozelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme fialové vyžarovanie. Pri ochoreniach spodnej časti nôh vyplývajúcich z prebytku fialového vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového olivovozeleného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme olivovozeleným svetlom, alebo sa pozeráme na olivovozelenú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na nohy dáme fialové ponožky. Fyzikálne tým odrážame od seba fialové vyžarovanie a kumulujeme v organizme olivovozelené vyžarovanie.

S týmito dvomi farbami u mnohých ľudí súvisia dve „drobné“ dennodenné nepríjemnosti. Jeden má hnačku a druhý zápchu. Liečbu môžeme prevádzať tak, že pri hnačkách si na seba oblečieme biele tričko a naň olivovozelené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba olivovozelené vyžarovanie, ktoré zosilňuje činnosť hrubého čreva a kumulujeme v organizme fialové vyžarovanie, ktoré zoslabuje činnosť hrubého čreva. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroja svetla. Biele tričko pod olivovozeleným zabezpečuje plný odraz olivovozeleného vyžarovania – aby olivovozelené tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa olivovozelené vyžarovanie. Pri zápche si na seba oblečieme biele tričko a naň fialové tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba fialové vyžarovanie a kumulujeme v organizme olivovozelené vyžarovanie. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroja svetla. Biele tričko pod fialovým zabezpečuje plný odraz fialového vyžarovania – aby fialové tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa fialové vyžarovanie.

Drobnou nepríjemnosťou sú i ľadové nohy, či pocit zimy od nôh. V tomto prípade je v nohách málo fialového vyžarovania. Dáme si olivovozelené ponožky, kumulujeme v nohách fialové vyžarovanie a je nám na „nôžky“ teplúčko. V takomto prípade nesmieme dať fialové ponožky, lebo by nám bola ešte väčšia zima!

V prvej polovici znamenia Ryby od 18.2.2017 do 5.3.2017 spolupôsobia s Bytosťou Ljuteč ešte Bytosti Travič a Čurič-Rdič. V druhej polovici znamenia Ryby od 5.3.2017 do 20.3.2017 Bytosti Steblič a Ognebog. Travič hovorí človeku: „Človeče, všetko staré otrávené v sebe zrúť! Oddeľ to od seba, aby mohlo vyrásť nové – čerstvé, zelené, ako tráva na Jar! Zelená je symbol dôvery, snaž sa celým svojím životom, aby si bol hodný dôvery svojich blížnych! Neotravuj blížnych, otrávené nesmie mať viac miesta v tebe! Odstráň u seba to, čím si stratil dôveru u blížnych a naprav svojím novým spôsobom života svoje doterajšie chyby! Tým sa zazelenáš ako nová svieža tráva!“, Čurič-Rdič hovorí: „Človeče, aby rozkvital tvoj rod, musíš svoj plod počať v čistej láske a nie v hriešnej smilnosti! Musíš zabezpečiť jeho vývoj a potom to staré musí prenechať miesto novému! Mládež vaša, ktorá kvitne a formuje sa, je držiteľkou rána! Daj si však veľký pozor, nezväzuj sa pozemsky v rodinných vzťahoch! Len pozemsky existuje otec, mama, dieťa..., avšak duchovne ste všetci bratia a sestry! Odpútaj sa od vnímania pokrvných zväzkov a vnímaj všetko v duchovnej rovine! Precíť a mysli na to, že náš skutočný Otec je len jeden a ten je tam hore! Všetci ľudskí duchovia vo vývoji sú deťmi Stvorenia, máte sa však stať deťmi Všemohúceho!“, Steblič hovorí: „Človeče, buď svojím vlastným stromom, aj keby si mal byť malý ako steblo! Nemáš byť jablkom, aj keď najkrajším, na strome niekoho iného! Buď sám sebou! V snahe ísť za Svetlom, staň sa vlastným stromom, majúcim svoje ovocie, o ktoré sa s láskou staráš! Máš v duchovnom vývoji pod sebou iných ľudských duchov, o ktorých sa máš starať ako záhradník! Ak však nadíde ich čas, pusti ich od seba, ako strom zhodí svoje jablká! Je to potrebné pre ich vývoj, aby sa každý z nich stal svojím vlastným stromom, starajúcim sa o svoje ovocie!“, Ognebog hovorí: „Človeče, si zvlášť vítaný vo Stvorení, ak svoju ľudskú jedinečnosť spojíš s pokorou! Čím viac budeš vedieť o Stvorení, tým viac budeš pokorný a môžeš sa viac rozvíjať k duchovnej samostatnosti! Máš v sebe iskru ducha, zapáľ ju a rozvíjaj, nech tvoj duch horí ako neuhasiteľný plameň! Keď vieš byť samostatný, máš plný priestor na sebarealizáciu! Stoj pevne na Zemi a ak už správne stojíš, buď si vedomý ochrany zhora - z Prameňa Života a Zdroja Svetla!“

O ďalších Bytostiach znamenia Baran si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "ZIMA", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Vodnár a Ryby.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2