03 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Tretie Blahoslavenstvo

 

"Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením; pretože oni utešení budú.

Nežalujte, ak vás zachváti bolesť a utrpenie. Znášajte ich a buďte silní! Žiadne utrpenie, ktoré sami nevpustíte a neprivoláte nemôže k vám. Učte sa však na ňom a zmeňte sa vo svojom vnútri. Potom od vás odpadne a vy budete voľní!"

Aký je blahoslavený človek, ktorý prechádza utrpením? Prečo ho má znášať? Prečo ho má prijať? Aby sa od neho uvoľnil! Ak prijímam žatvu zo svojich siatí, prijímam i trápenie, ktoré mi hovorí, čo už nemám siať. Je mi útechou, aby som vedel, že toto, čo mi dnes robia druhí, robil som ja kedysi iným a už to nemám nikomu robiť, keď mne samému sa to nepáči. Keď to prestanem robiť už to ani mne nebude nikto robiť. Mám sa zmeniť v tomto vo svojom vnútri. Potom je vôkol mňa z môjho vybieleného rúcha oveľa viac Svetla, ktoré čím je silnejšie, tým viac ma chráni pred mojimi vlastnými zlými spätnými účinkami, a preto ich môžem rozuzľovať symbolickejšie.

No žiaľ, v našom vývojovom procese sa od tejto cesty odkláňame. Znovu a znovu si neudržíme čistotu pri siatiach, nie sme dostatočne trpezliví a odmietame naše vlastné spätné účinky. Výsledok z toho je, že vôkol nás nerastie vrstva Svetla, ktorá nás chráni, ale naopak škrupuľa, cez ktorú nevidíme. Budujeme si okolo seba múry. Náš duch je zlou sejbou - zlým chcením, myslením, rečou a konaním ako nádherný motýľ uzavretý v temnej kukle bez možnosti voľného života. Sami sme sa tak zakuklili, že Svetlo už nevidíme.

Trojka je v Zákone čísiel Svetlo. V tretej prednáške Pána Imanuela Mlčanie je výzva k hutneniu dobrého chcenia v mlčaní, čo vytvára ochranu Svetla vôkol nás. Ľudovo sa hovorí: "Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia." To je tá najväčšia núdza a najbližšia pomoc zo Svetla, keď kukla, v ktorej sme sa uväznili, je nárazom rozmnoženého zlého spätného účinku roztrieštená, čo cítime ako bolesť, ale máme voľnosť a možnosť vzletu do výšin ku Svetlu. Ten spätný účinok je úžasný. Nemáme žalovať, ale tešiť sa z uvoľnenia cesty ku Svetlu odpykaním niekdajšej viny.

Žatva je rozmnožená minimálne desaťnásobne. Čo to znamená? Ja sa tou nečistotou zabaľujem, zatemňujem - tvorím okolo seba kuklu určitou silou. Ale spätný účinok, ktorý na mňa dolieha je násobkom tejto sily. Čiže on má silu, aby aj tú najtvrdšiu kuklu, v ktorej som uzavretý, rozrazil. To trápenie, ktoré na mňa dolieha v spätnom účinku, je mi vskutku pomocou. Rozráža tú škrupinu, v ktorej je môj duch uväznený, aby som znovu uvidel Svetlo a mohol sa s ním spojiť. Aby toto obnovené spojenie so Svetlom som si už udržal, musím si zobrať poučenie z toho trápenia. Musím sa pozrieť na to - kde som ja sial to, čo dnes žnem a musím dávať veľký pozor, aby takéto trápenie som už nikomu nespôsoboval, aby takéto čosi som už nikdy nesial.

Bolesť a utrpenie mám znášať, nie sa mu vzpierať. Čím viac to utrpenie odtláčam od seba, tým viac na mňa tlačí, lebo je moje - dožaduje sa prijatia. Moje odmietanie je ďalšia akcia, ktorá privádza ako reakciu ďalšie zosilňovanie spätného účinku. Čím viac sa nechcem trápiť, tým viac sa trápim. Ja už nechcem, aby mi toto robila tá manželka, ja už nechcem, aby mi toto robila tá mama, ja už nechcem, aby mi toto robil ten muž. Ja už nechcem, aby ma bolela noha. Nechcem aby ma bolela hlava. Odmietam spätný účinok. Nič iné sa nemôže stať, len to, že touto akciou vyvolám zosilnenú reakciu. Ešte viac to na mňa pôsobí. Mám to znášať, ale nie tým dogmatickým spôsobom, ktorý je častokrát vo východných náukách - toto je raz moja karma a tak ja musím takto trpieť. Znášať znamená nestavať sa proti a udržať si mier v duši, aby v tomto vnútornom mieri som vysledoval, čo mi chce toto trápenie povedať, čo konkrétne ma trápi, to som kedysi sial. Keď sa poddávam tomu trápeniu, plačem celé noci, atď., nemám potom dostatok síl, aby som sa z nadhľadu pozrel na to, čo ma na tom najviac trápi. Najviac ma trápi, že ten človek je voči mne tvrdý. Bezcitný. Presne si to pomenujem a už viem, čo som sial. Ja som bol kedysi zrnkom tvrdý, bezcitný a dnes to klasom žnem. Už také nechcem žať, a preto si musím dávať velikánsky pozor, aby som to už viac nesial. "Fuj takýto som bol zlý - tvrdý a bezcitný, taký už nikdy v živote nechcem byť."

Tak mám prijať spätný účinok. To neznamená, že tomu blížnemu nič nepoviem, že ho nechám, však nech si zasieva, však on bude tiež žať. Naopak, upozorním ho na nesprávnu sejbu a to tak, ako ja chcem, aby mňa niekto v budúcnosti upozornil na nesprávnu sejbu, keby som niečo také činil - niekoho niečím trápil. Upozorním ho, že ja si žnem, ale on si zasieva a bude musieť tiež rozmnožené žať. Vyzvem ho, aby si zasial radšej niečo krajšie! Činím blížnemu to, čo chcem, aby v budúcnosti činil blížny mne v takejto situácii. Chcem, aby ma zastavil na šikmej ploche, tak dnes ja zastavujem iných na šikmej ploche.

Takýto postoj neviem zaujať skôr, kým nespravím ten krok prijatia toho spätného účinku. Dovtedy sa mi on zdá zlý, dovtedy si poviem, že tomu človeku neodpustím, kým sa nezmení, nebudem s ním hovoriť, on nech začne najprv od seba. Keď príde, poprosí, ospravedlní sa, potom začnem s ním komunikovať. Nastaviam si veľa vecí, ktorými neznášam môj spätný účinok - odporujem tomuto spätnému účinku. Mám ho trpezlivo znášať, trpezlivo pozerať na to, čo mi tento dej hovorí. Doslova hutním v mlčaní túžbu spoznať, prečo toto trápenie mi prišlo do života. A zrazu ma osvieti. Zrazu si to pred Zákonom Božím priznám, nechám v plnosti dopadnúť na seba ten spätný účinok, aby sa ním rozrazila tá kukla a nastalo moje obnovené spojenie so Svetlom, už mi je to jasné. Toto a toto mi to trápenie hovorilo.

Od momentu, keď sa zmením vo svojom vnútri - od tej chvíle nemá prečo ten spätný účinok na mňa tlačiť, pretože už spôsobil to, k čomu bol určený. Rozrazil kuklu, do ktorej som sa zamotal - prišla mi pomoc v núdzi, aby som mohol obnoviť spojenie so Svetlom - napĺňa sa v zákone čísiel trojka.

Ale kým to utrpenie odmietam, nemôže nastať to blahodárne znovuspojenie so Svetlom. Rozrazenie tej kukly. A keďže mnoho ľudí v dobe Pána Ježiša nevedelo prejsť vo vývojovom procese trojkou - spojiť sa so Svetlom, tak toto vyjadrenie tretieho Blahoslavenstva bolo veľmi prísne. Znášajte utrpenie. Nereptajte proti nemu. Zmeňte sa vo svojom vnútri. U tých, ktorí tak činili, zrazu akoby zázrakom tie ich trápenia prestali.

Pán Ježiš disponoval obrovskou silou, poprosil za človeka, ale nikdy nehovoril tebe už zajtra bude dobre, ale hovoril: "Podľa viery tvojej stane sa ti." Tak človeče ako ty dáš určité veci na poriadok, tak môže tá sila zapôsobiť. Len tým smerom. Žiadnym iným. Pokiaľ ty zotrvávaš, neodpustíš, trápiš sa, odmietaš to, čo ti cez tú chorobu, či cez tie problémy prichádza, nie je možné, aby budujúca sila zapôsobila a pomohla, pretože ty sám k tomu nedávaš príležitosť. Ale akonáhle utrpenie znášaš, hľadáš čo ti to trápenie hovorí, prijímaš ho a meníš sa vo svojom vnútri, v tej chvíli od teba odpadáva. Si voľný, spojený naspäť so Svetlom. Kukla, v ktorej si bol uzavretý sa celá rozpadla. Už sa do nej nezamotávaš, nezväzuješ sa, lebo si spoznal, že toto škaredé už nechceš siať. Neprivolávaš a nevpúšťaš už zlé, vystríhaš sa pred tým a tak môžeš kráčať veselo voľne a slobodne ďalej.

 

Úryvky sú z knihy Život Ježíšův na Zemi.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.