Ponuka

02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenomĽudstvo sa previnilo hrubým násilím na Synovi Všemohúceho Triglava - Pánovi Ježišovi. Ten pred posledným vydýchnutím prosil svojho Otca: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia“. Táto veta je súčasne obžalobou ľudstva z vraždy i prosbou o odpustenie ich osobnej viny za túto vraždu.

Po prosbe Pána Ježiša činí prosbu i Druhý Syn Všemohúceho Triglava - Pán Imanuel, aby ešte pred Súdom smel ísť dolu do Hmotností zvestovať Slovo. Stalo sa! V najťažšej dobe - v dobe najväčších falošných prorokov – Lenina a Hitlera prichádza i dlho očakávaný zasľúbený Syn Človeka – Syn Svetla – Abdruschin.

Čo predchádzalo tejto ťažkej dobe? Pôsobenie človeka, ktorý sa neriadi citom a bezcitne rozumom odsunul jasnú Pravdu Živého Slova Pána Ježiša stranou a ako náhradu postavil slepú vieru v cirkev na mnohé stáročia. V nevedomosti sa mohol potom šíriť len strach, útlak, závisť... a všetky zlá sa sypali na ľudstvo, ktoré podliehajúc vláde rozumu vytvorilo tisíce náboženstiev okolo Živého Slova.

 

1. Prvá prednáška „Čo hľadáte?“ a číslo jedna.

 

2. Druhá prednáška „Prebuďte sa!“ a číslo dva.

 

3. Tretia prednáška „Mlčanie“ a číslo tri.

 

4. Štvrtá prednáška „Vzostup“ a číslo štyri.

 

5. Piata prednáška „Zodpovednosť“ a číslo päť.

 

6. Šiesta prednáška „Osud“ a číslo šesť.

 

7. Siedma prednáška „Stvorenie človeka“ a číslo sedem.

 

8. Ôsma prednáška „Človek vo Stvorení“ a číslo osem.

 

9. Deviata prednáška „Dedičný hriech“ a číslo deväť.

 

10. Číslo nula.