Ponuka

02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Každý duchovne vyvíjajúci sa národ dostal pomoc - zvestované Zákony Všemohúceho, aby radostne žijúc podľa nich budoval svoje spoločenstvo ako Vďaku Všemohúcemu za to, že smie byť. Rozmachom jednotlivých spoločenstiev vystupovala u nich do popredia rozumová pýcha nad svojimi výtvormi, podporovaná Luciferovským postojom: toto som dokázal ja a Najvyšší nemá na tom podiel. Táto pýcha nad vlastným vedením a dosiahnutým rozmachom potom vždy priviedla pád jednotlivých spoločenstiev. U ľudstva sa strácala viera v Zákony Všemohúceho, v Spravodlivosť, v Bytostných - budovateľov a správcov Stvorenia, až človek neveril už ničomu a proroci nemali síl priviesť obrat. Život na takýchto planétach ako Zem spel k zániku.

Tu poslal Otec Všemohúci Triglav časť svojej Lásky do Stvorenia, aby priniesla záchranu. Záchranu spočívajúcu v poznaní a zachovávaní Zákonov Všemohúceho - Jeho Slova, ktoré prišiel Pán Ježiš napĺňať a nie rušiť. Základy zvestovania boli vždy u každého zvestovateľa, u prorokov i u Synov Všemohúceho vždy tie isté: Zákony Všemohúceho a nabádanie k radostnému životu v ich zmysle. Čo sa týka samotných zvestovaní, menila sa len ich forma a to vo viazanosti na problémy, či duchovný stav vývoja tej spoločnosti, do ktorej konkrétny zvestovateľ, prorok, či Synovia Všemohúceho prišli. Zákony Všemohúceho, o ktorých stále dookola hovorili v rôznych podobenstvách, sú vždy znovu a znovu tie isté, alebo inak povedané, Vôľa Všemohúceho je jednotná v celom Stvorení, takže sa nemôže v základe líšiť.

 

Prvé Blahoslavenstvo
"Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské."

 

Druhé Blahoslavenstvo
"Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni; pretože oni Zemou vládnuť budú."

 

Tretie Blahoslavenstvo
"Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením; pretože oni utešení budú."

 

Štvrté Blahoslavenstvo
"Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti; pretože oni spravodlivosti dôjdu."

 

Piate Blahoslavenstvo
" Blahoslavení milosrdní; pretože oni milosrdenstva dôjdu."

 

Šieste Blahoslavenstvo
„Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú."

 

Siedme Blahoslavenstvo
„Blahoslavení tí, ktorí trpia pre Spravodlivosť; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské."

 

Ôsme Blahoslavenstvo
„Blahoslavení čistého srdca; pretože oni Boha vidieť budú."

 

Prednáška z pôvodného Posolstva Grálu
28. Otčenáš

 

Prednáška z pôvodného Posolstva Grálu
13. Náboženstvo lásky

 

Prednáška z pôvodného Posolstva Grálu
14. Vykupiteľ

 

Prednáška z pôvodného Posolstva Grálu
54. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho