Ponuka

12 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Prosic

Prosič - Znamenie Strelec

Juraj Sitár

 

Naši predkovia delili rok na 6 ročných období. Dňa 21.11.2016 vstupujeme do ročného obdobia Predzimie. Radegast, ktorý prináša Jeseň a energiu vlhka, odovzdáva „žezlo“ Koledovi, ktorý svojou silou prináša Predzimie a energiu sucha. „Vládne“ Bytostiam Prosič – znamenie Strelca a Studeč – znamenie Kozorožca. Nastáva druhý silný zlom k studeným energiám, v ktorom býva druhá „chrípková vlna“. Dvomi týždňami pitia lipového čaju zabezpečíme schladenie energií nášho organizmu, aby sme vykrývali teplotný rozdiel medzi rozkúreným domovom a studenou prírodou a zvýšenou konzumáciou rýb zabezpečíme dostatok minerálnych látok pre náš organizmus, aby sme posilnili obranyschopnosť nášho tela.

Vodcovská bytosť Koledo dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, urob si čas, aby si pochopil a precítil spojenie s nebom! Pripomeň si Dar Slova prineseného z Lásky Synmi Božími i zvestovateľmi a prorokmi! Koleduj, nes Blahozvesť – Dar Slova Slovenom! Postaraj sa o uskutočňovanie Kráľovstva Nebeského na Zemi! Prinášaj mier a harmóniu do domácností a aj do ľudských duší!“

Dňa 21.12.2016 nastáva Zimný Slnovrat.  Na Severnej pologuli je najdlhšia noc a najkratší deň. Naša Zem je fyzicky najbližšie k jadru našej Galaxie – sme fyzicky najbližšie na ceste ku Svetlu – Nebo je pre nás otvorené! Keď na Severnej pologuli napadne sneh, sme na horách, kde ešte nesiahla ruka človeka a zažiari Slnko, náš duch vie v Hrubohmotnosti precítiť závan Duchovného raja. Trblietajúci sa sneh pod lúčmi nášho Slnka vytvára pre to najvhodnejšie podmienky. Naša Zem je medzi Slnkom a jadrom našej Galaxie a je prežarovaná z dvoch strán silou Svetla. V tomto roku budeme opäť cítiť  zvýšenú silu Svetla, nakoľko sila jadra Galaxie i Slnka je znovu väčšia. Zo Slnka pôsobí nový – silnejší Drak, ktorý je časťou nového Triglava Slnečnej sústavy. Má to nesmierne dôsledky podporujúce konečné víťazstvo Svetla i na našej Zemi. Všetko, čo ľudskí duchovia vytvárajú na Zemi v zmysle Vôle Najvyššieho Triglava bude nesmiernou silou podporované a nesmiernou rýchlosťou uskutočňované, pričom temnoty budú strácať silu k napredovaniu a postupne zmiznú z povrchu zemského ako tma pred Svetlom.

Prvú polovicu Predzimia od 21.11.2016 do 21.12.2016 má na starosti Prosič – vládca Znamenia Strelec. Naša planéta Zem vstupuje do svetlomodrého – „Nebíčkového“ vyžarovania znamenia Strelec. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Prosič, učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Silu v dennodennom živote, prináša od Najvyššieho Triglava posolstvo a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, nauč sa prosiť vo Stvorení! Buď prieplavom, cez ktorý prúdi Sila Všemohúceho a rozvetvuj ju pre ľudí, pre bytostných i pre celé Stvorenie! Buď Čistou bránou, cez ktorú prúdi Čistota, Láska a Spravodlivosť!“

Ak chceme vo svojom živote správne zužitkovávať Božiu Silu, musíme sa naučiť vážiť si svetlých nitiek nad nami a spájať sa s nimi, nezosilňovať svoje žiadostivosti a pudy a správne prosiť vo Stvorení. Ku sprostredkovaniu Božej Sily je nevyhnutné precítiť, že Láska sa nedá vziať, dá sa iba dať a v dávaní prežívať. Prosby typu: „...zabezpeč aj pre mňa auto – som pravoverný a mám staré auto a sused je pohan a má už druhé nové auto..., ...muž pije – neverím mu, že sa zmení, už som vyskúšala všetko, teraz Ty urob niečo, aby sa zmenil...“ v skutočnosti nie sú prosbami, ale požiadavkami ako keby Najvyšší Triglav bol náš sluha. Naša akcia je v požiadavke – v braní a reakcia je vždy opačného smeru – teda je nám brané.

Skutočná prosba musí byť v dávaní! „Pane, tieto pekné vlastnosti chcem rozvinúť a tieto škaredé odložiť, chcem Tebe obetovať celé svoje bytie a Ty prosím, naplň ma svojou svetlou Silou, aby som Tebe smel slúžiť naveky!“ Keď je naša akcia v dávaní a reakcia je vždy opačného smeru – je nám dané. Treba súčasne pamätať na odporúčanie: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže!“ Človek si musí najskôr sám pomôcť. Najskôr musí vytvoriť „nádobu“, do ktorej môže prijať Božiu Silu. Tou „nádobou“ je predsavzatie: „Pane, tieto pekné vlastnosti chcem rozvinúť a tieto škaredé odložiť, chcem Tebe obetovať celé svoje bytie!“ Potom môže prosiť o Božiu pomoc, ktorá dodá jeho predsavzatiu tvorivú Silu k naplneniu. „A Ty prosím, naplň ma svojou svetlou Silou, aby som Tebe smel slúžiť naveky!“

Príklad. Keď si človek zvykol riešiť problémy zlosťou a 10 rokov sa zlostí denne silou 10, vytvorí démona so silou 36.500! Zvyk je železná košeľa. Aj keby chcel, nevie sa nezlostiť, lebo nemá protiváhu – Dobrodeja Mieru silnejšieho ako 36.500! Ak by sa dokázal nezlostiť a denne by vytvoril Dobrodeja Mieru intenzitou 10, tak by mu trvalo 10 rokov a jeden deň (3.651 dní), aby jeho Dobrodej bol silnejší – s intenzitou 36.510, a tým sa plne vymanil z pazúrov démona zlosti. Čas tvorenia Dobrodeja sa dá skrátiť čistou prosbou o silu! Ak by sa človek nezlostil a dokázal by si dať denne predsavzatie k mieru o sile 10 a k tomu by bol schopný čistej prosby, ktorá mu prinesie 10-násobnú Silu, vytvorí Dobrodeja s väčšou intenzitou ako 36.500 za 366 dní (366x10x10=36.600)! Ak sa človek nezlostí a denne si dá predsavzatie k mieru o sile 10 a k tomu je schopný čistej prosby z ducha, ktorá mu prinesie 100-násobnú Silu, vytvorí Dobrodeja s väčšou intenzitou ako 36.500 za 37 dní (37x10x100=37.000)! Samozrejme, pokiaľ sa súčasne ešte zlostí, ale už len popri svojom dobrom chcení, čas sa ešte predĺži zhruba o dvojnásobok. Teda v prvom prípade vyčistí svoje rúcho od démona zlosti reálne za cca 3.650x2=7.302 dní (20 rokov a 2 dni), v druhom prípade za 366x2=732 dní (2 roky a 2 dni) a v treťom prípade za 74 dní! Stojí to za snahu! Zrátajme si silu všetkých démonov, ktorých sme si za doterajší život „nahonobili“ a uvedomme si slová Pána Ježiša: „Neodídeš, kým nezaplatíš do posledného haliera!“ Každý samostatne precíťme, ako sme na tom a podľa toho sa snažme! Poprosiť môžeme nielen za seba, ale i za svojich blížnych, aby zvládli to, čo sa im nedarí.

Ako v skutočnosti žijeme – akú máme snahu, či nesnahu, a ako sa to prejavuje na našom zdraví? Hypotalamus ovláda prácu bedrových kĺbov a stehien pomocou svetlomodrého vyžarovania Strelca. Ak človek žije tak, ako ho nabáda Prosič, jeho bedrové kĺby a stehná sú v poriadku, pretože jeho základné životné postoje sú správne a pomáha sebe i svojim blížnym v duchovnom napredovaní – v duchovnom pohybe.

Ale ak človek nemá správne základné životné postoje, na jeho stehnách vznikajú problémy: vyrážky, ekzémy, poranenia, či zlomenina stehennej kosti. Ak človek nielenže nepomáha sebe i svojim blížnym v duchovnom napredovaní – v duchovnom pohybe, ale seba, alebo svojich blížnych brzdí v duchovnom napredovaní – v duchovnom pohybe, dlhodobým vytváraním démonov slovami a myšlienkami: „...ja to nezvládnem..., ...on to nezvládne..., ...on sa už nikdy nezmení...“, tak jeho bedrové kĺby na tieto postoje reagujú koxartrózou. Podľa stupňa koxartrózy si potom vieme predstaviť intenzitu démona, ktorého človek vytvoril i snahu, ktorú má vyvinúť, aby vyčistil svoje rúcho od démona nedôvery.

V slovách Pána Ježiša: „Živá viera hory prenáša!“ máme návod, ako dennodenne posilňovať seba i blížnych, aby sme zvládli nezvládnuteľné. Pri tomto slove viera nejde o konkrétne náboženstvo, ale o podstatu dôvery! Slovo viera nevieme správne používať, nakoľko často hovoríme: „...neverím mu, lebo ma stokrát sklamal...“ Ak ma niekto sklamal, určite som mu nemohol veriť, a teda nesprávne som použil v hovorovej reči slovo viera. Viera, či dôvera je čisté – nesebecké dávanie. Táto akcia vyvolá reakciu len opačného smeru, teda je mi dané a nie zobraté! Ak som sklamaný - je mi brané, to znamená, že moja akcia bola v braní a nemohla byť v dávaní! Teda v skutočnosti som blížnemu neveril, ale očakával od neho! Napríklad 100-krát som mu pomohol a očakával som, že i on mi pomôže, keď budem potrebovať pomôcť. 100-krát som pomoc potreboval a on mi 100-krát nepomohol, ale 100-krát ma sklamal. Tým, že stále so silnou emóciou opakujem, že mu neverím, že sa už v tomto nikdy nezmení, touto silou dávam na jeho plecia démona, ktorého ďalej posilňujem. Blížny má už teda dvoch démonov na sebe. Svojho démona neochoty pomáhať v Zákone vyrovnania a môjho démona nedôvery: „Ty sa už nezmeníš!“ Nakoľko ja som mu tým zobral možnosť zmeniť sa – možnosť duchovného napredovania – duchovného pohybu, alebo som mu ju značne sťažil, za toto zasiate „zrnko“ príde mne celý klas – nesiem na svojich bedrových kĺboch koxartrózu – nemôžem sa hýbať, nemôžem sa pohnúť, alebo mám pohyb značne sťažený! Pozor! Aj keď „len“ pomenujem, čo ten druhý robí zle a nezaprajem mu, aby sa zmenil, aj vtedy ho zaťažujem! V spätnom pôsobení môžem čakať, že ani mne nik nezapraje, aby som sa zmenil v tom, čo nezvládam.

Ak človek neprecítil Znamenie Prosiča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda svetlomodrú energiu Strelca, zoslabuje jej účinok a berie tým svojim bedrovým kĺbom, alebo stehnám energiu, čím sa v kĺboch stráca mazivo a rýchlejšie sa derú, alebo sa oslabuje stehenná kosť a je náchylnejšia na zlomeninu. V duchovných príčinách chorôb sa hovorí, že horná časť nohy symbolizuje naše základné životné postoje. V astromedicíne sa hovorí, že stehná ovláda Strelec.

U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajší nesprávny postoj upozorňuje človeka pravá noha, alebo pravý kĺb upozorňuje, že navonok vyjadrujeme svoju nedôveru voči sebe, alebo blížnym. Ľavá noha a ľavý kĺb upozorňujú na tie isté procesy odohrávajúce sa v našom vnútri. U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) upozorňuje ľavá noha na vonkajší nesprávny postoj, alebo ľavý kĺb upozorňuje, že navonok vyjadrujeme svoju nedôveru voči sebe, alebo blížnym. Pravá noha a pravý kĺb upozorňujú na tie isté procesy odohrávajúce sa v našom vnútri.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Prosiča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého svetlomodrého vyžarovania znamenia Strelec a ovplyvňujeme tým správnu činnosť svetlomodrej čakry (od krku dozadu), svetlomodrého meridiánu (dráhy obličiek) a udržujeme zdravie a správnu činnosť bedrových kĺbov a stehien.

Pri ochoreniach bedrových kĺbov, alebo stehien z nedostatku svetlomodrého vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového oranžového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme svetlomodrým svetlom, alebo sa pozeráme na svetlomodrú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme biele spodné prádlo a naň oranžové nohavice, alebo v noci oranžové pyžamo. Fyzikálne tým odrážame od seba oranžové vyžarovanie a kumulujeme v organizme svetlomodré vyžarovanie. Pri ochoreniach bedrových kĺbov, alebo stehien vyplývajúcich z prebytku svetlomodrého vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového oranžového vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme oranžovým svetlom, alebo sa pozeráme na oranžovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme biele spodné prádlo a naň svetlomodré nohavice. Fyzikálne tým odrážame od seba svetlomodré vyžarovanie a kumulujeme v organizme oranžové vyžarovanie.

Svetlomodré vyžarovanie potrebujeme i pre kľudný a hlboký spánok. Naše babičky, či matky preto maľovali steny v spálni na svetlomodro. Pre šetrenie energiami to má nevýhodu, nakoľko je nám vo svetlomodrej spálni pocitovo zima a pridáme kúrenie. Nesprávne riešenie je spálňa s teplými farbami na stenách (okrem ružovej), ktoré zrýchľujú tep srdca, dýchanie a zvyšujú krvný tlak. Síce je nám pocitovo teplo, kúrenie stiahneme, ale nevyspíme sa dobre. Správne riešenie pre hlboký spánok a pocit tepla v spálni je neutrálna farba stien a oranžová farba plachty, obliečky, vankúša, pyžama a nočnej košele. Pri pohľade na oranžové obliečky máme pocit tepla – kúrenie stiahneme, ale keď sa schováme pod perinu fyzikálne oranžovú, odrážame a kumulujeme vo svojom tele svetlomodrú energiu, ktorá spomaľuje tep, dýchanie a zníži krvný tlak – spánok je hlboký. Ak chceme spať hlbokým spánkom, v žiadnom prípade nedávame na seba pyžamo studenej farby, ani nepoužívame obliečky a plachty studených farieb! Mnoho ľudí hľadá v spálni negatívne zóny, ktoré v mnohých prípadoch nie sú a problém spánku zapríčiňujú teplé farby stien, alebo studené farby obliečok a pyžama.

V prvej polovici znamenia Strelec od 21.11.2016 do 6.12.2016 spolupôsobia s Bytosťou Prosič ešte Bytosti Stranič a Spasič. V druhej polovici znamenia Strelec od 6.12.2016 do 21.12.2016 Bytosti Svjetič a Listevrezič. Stranič hovorí človeku: „Človeče, rozhodni sa, akým smerom pôjdeš, ktorou stranou sa vydáš! K duchovnému, alebo k pozemskému? Musíš urobiť pevné rozhodnutie v tom, na ktorú stranu sa vydáš, ak chceš dôjsť do cieľa! Existuje len jedna Sila, ale môžeš sa vždy rozhodnúť použiť ju na dve strany! Buď pôjdeš ku Svetlu, alebo do temnôt!“, Spasič hovorí: „Človeče, vydaj sa tou správnou cestou, len tak máš možnosť cez poznanie Slova byť „spasený“! Musíš byť ochotný i schopný používať Slovo vo svojom dennodennom živote! Spása je len pre tých, ktorí sa vydajú tou správnou cestou! Nájdi svoju vieru a cez vieru dôjdi ku spaseniu! Spoznaj správne Slovo a ži podľa neho! Byť spasený, alebo zatratený, inú možnosť nemáš, rozhodnutie je len na tebe! Všetky zlé spätné účinky ti láskyplne pomáhajú otočiť sa, lebo si šiel nesprávnou stranou! Všetky dobré spätné účinky ťa  láskyplne povzbudzujú kráčať ďalej správnou stranou! Veľakrát si si nesprávnou sejbou vynútil aj tvrdé údery, avšak prichádzajú ti pomôcť odčiniť neprávosti, ktorých si sa kedysi dopustil, aby si aj ty mohol byť spasený a nebol zatratený!“, Svjetič hovorí: „Človeče, ucti si všetky dary, ktorých sa ti dennodenne dostáva! Ži každý deň tak, aby tvoj život bol modlitbou! Nielen Nedeľu máš svätiť, každý deň posväť svojím chcením, myslením, rečou a konaním! V činoch uctievaj Najvyššieho Triglava! Každý deň vzdávaj v skutkoch Vďaku Bohu!“, Listevrezič hovorí: „Človeče, priprav cestu Pánovi! Vo svojom srdci, vo svojom vnútri priprav cestu Slovu Pánovmu, nech preteká tebou Jeho sila tak, ako preteká sila od stopky listu cez žilky, ďalej sa vetviac, až zaplní celý list! Od srdca tvojho, nech sila Slova preteká cievami, aby sa ti „vrezala do mäsa a kostí“! V takto nachystanej pôde zasievaj nové dobré skutky! Buď rozsievačom zŕn Slova! Prijímaj Slovo od Pána a dávaj Slovo ďalej! Dávaj čo máš, aby si mohol prijímať a z prijatého znovu rozvetvene dávaj! Rozvetvuj dávanie Slova, ako sa rozvetvujú žilky na liste, nech sila Slova z teba preteká k blížnym! V takejto príprave cesty Pánovi buď príkladom pre ostatných! Vybieľ svoje rúcho, účtuje sa ti každý jeden list, nič ti nie je odpustené! Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera!“ 

O ďalších Bytostiach znamenia Kozorožec si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDZIMIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Strelec a Kozorožec.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2