11 07 04 Bytosti prírody

Ovsynic

Ovsynič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárOvsynič učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Silu v dennodennom živote. 23.10.2016 o 01:35 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“

V prvej polovici znamenia Škorpión od 23.10.2016 do 7.11.2016 spolupôsobia s Bytosťou Ovsynič ešte Bytosti Biesidič a Gorič. V druhej polovici znamenia Škorpión od 7.11.2016 do 21.11.2016 Bytosti Snezič a Stradič.

 

Obdobie Biesidiča.

 

Biesidič dáva ľudskému duchu Znamenie:  „Človeče, zahĺb sa na okamih nad svojimi skutkami! Do hĺbky precíť, čo si urobil dobre, a čo si mohol lepšie spraviť! Pozor však, aby si nezotrvával dlho v zahlbovaní! Vcíť sa, zvažuj a presne si pomenuj, čo môžeš vo svojom chcení, myslení, reči a konaní ešte vylepšiť! Chvíľkovo sa zahĺb, len na prítomný okamih, potom upusti od hĺbania a čiň! Beseduj s blížnymi o svojich prežitiach, aby ste sa vzájomne obohacovali!“ 

Besedič – Vyzýva, aby sme si počas predlžujúcich sa večerov posadali, besedovali, radili si a porozprávali skúsenosti čo do najmenších podrobností, až do konkrétneho použitia. U našich predkov mal hlavné slovo ten, čo vyriešil väčšinu problémov. Bol starešinom, pretože sa zdarne postaral nielen o seba a svoju rodinu, ale i o širšie Rodové spoločenstvo. Po ňom hovorili ďalší a ďalší. Boli to stretnutia plné otázok i odpovedí.

Aj z nedávnej minulosti si pamätáme na tento dochovaný zvyk vo forme „povinnej“ besedy s partizánmi, alebo so staršími. Odhliadnuc od konkrétnych foriem vtedajšej doby, išlo v tejto besede o odovzdanie skúseností, aby aj ďalšia generácia čerpajúc z nich, dokázala uskutočňovať čosi, čo sa dá pomenovať hrdinstvom. Potom bol priestor na otázky: „Ako ste to dokázali?“

Starešinovské rady dnes veľmi chýbajú, a preto problémy neubúdajú, lež pribúdajú. Je čas to zmeniť!

 

Obdobie Goriča.

 

Gorič dáva ľudskému duchu Znamenie:  „Človeče, tvoja viera nech je pevná ako skala, aby sa ti mohla stať presvedčením! Staň sa pevnou horou prežití, ktorá je blahodárnou inšpiráciou pre iných ľudí! V pokore zastaň pred horou prežití iných ľudských duchov, ľudí z iných kultúr i ľudí z iných svetov, potom v duchu vystúp na ich horu prežití, aby si z nej mohol čerpať rady i poučenie do svojho života!“ 

Gorič (Horič) – Obrazne nám ukazuje situáciu v ktorej sa človek nachádza. „Človeče, ak sa postavíš pod obrovský horský masív, zacítiš jeho mohutnosť a zároveň svoju nepatrnosť. Takouto obrovskou horou je aj hora vyriešených problémov. Je to obrovská sýpka všetkých druhov rád z prežití všetkých spoločenstiev, z planét, galaxií i celého Stvorenia, do ktorej si aj ty, malý človiečik, niečo priložil.“

Ľudia vo svojom pôsobení stoja pod touto horou, pod obrovskou horou vyriešených problémov, z ktorej môžu v pokore čerpať úžitok a učiť sa.

Človek, napriek tomu, že aj on svojou troškou prispel, nikdy by bez prežití ostatných nemal možnosť takého rýchleho napredovania vo svojom vývoji a v riešení svojich problémov, pretože by musel sám od začiatku všetko prechádzať. Všetci by museli všetko vždy a odznova objavovať a spoznávať.

Dôsledkom toho, že ľudia sa dnes vzájomným odovzdávaním skúseností systematicky nezaoberajú je to, že rastie potreba vyhľadávať psychológov. Ale aj tak sa k psychológom ešte hanbíme chodiť a ku kňazom v kostoloch už väčšina ľudí nemá dôveru.

Navzájom si neradíme tak ako kedysi a to je dôvod, prečo sme preťažený. Každý človek rieši všetko. Nedochádza k vzájomnému odovzdávaniu. I tu je čas na zmenu!

 

Obdobie Sneziča.

 

Snezič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, nastáva obdobie pokoja a pokory! Vnútorne sa očisti, buď ako biely sneh! Nech tvoja dlaň rozsieva vločky čistých a krásnych prežití, jedinečných ako sú vločky snehu! Nech tvoje prežitia a skúsenosti naplnené čistotou sa sypú na ľudských duchov vo Stvorení, ako sa sype sneh z oblohy! Rozsievaj čistotu, naplň ňou celý svoj život! Žena, v tomto dianí buď mužom príkladom ako Strážkyňa čistej túžby ku Svetlu!“ 

Snezič (Snežič) – Vyzýva, aby človek vzal prežitia zo spoločnej sýpky prežití do hrste a rozsýpal ich ako snehové vločky na ostatných ľudí. Teda mám načierať do sýpky nie preto, aby som to mal pre seba, ale aby som to dal ďalej, použil.

Máme to dávať ďalej v rovnakej čistote, v akej sme to zo sýpky vzali. V sýpke sú riešenia problémov Zeliničom očistené od ich „majiteľov“. Sú to dôležité informácie, ako zdarne riešiť problém, bez poukazu, kto ho tak vyriešil ako prvý! Prežitia sú čisté a rovnako čisté ako sneh sa majú dostať aj k ostatným.

Máme mať takú radosť, že smieme vziať a dávať, akú majú deti, keď príde Snežič a donesie prvý sneh. (...nie nadávať, že bude čľapkanica!)

Každý človek má iné otlačky prstov, každý sme v niečom špecifický. Keby dvaja ľudia vyriešili ten istý problém a obaja dali návod do spoločnej sýpky, tak síce rozoznať, že problém bol rovnaký, ale obaja to inak pomenovávajú. Preto niekomu, kto potrebuje poznať riešenie tohto problému, viac vyhovuje popis od toho prvého, inému od toho druhého.

Vo výskume snehových vločiek sa zistilo, že nie sú dve rovnaké vločky, aj keď sa zdajú veľmi podobné – sú ako naše odtlačky prstov. Každá vločka je originál tak, ako rady a riešenia v sýpke.

V prírode, v období Snežiča, nemusí sneh samotný fyzicky dopadnúť na Zem, aby k nám inšpirácia k činnosti od Snežiča prišla. I keď mnohokrát obdobie Sneziča prináša prvý sneh.

 

Obdobie Stradiča.

 

Stradič dáva ľudskému duchu Znamenie:  „Človeče, keď máš plný pohár, musíš ho vyliať, aby si si mohol znovu nabrať! Nebuď na nič pozemsky viazaný! Musíš vedieť niečo stratiť bez toho, aby si sa nahor díval s výčitkou! Ži v rovnováhe citu a rozumu a neviaž sa na nič, čo máš, neviaž sa na minulosť, ani na budúcnosť, ale ži v prítomnosti! Buď voľný, ako orol žijúci v Zákonoch! Urob si miesto pre nové veci, oprosti sa od starých, aby si mohol prijať nové! Abrahám bol pripravený stratiť i svojho syna... Nauč sa strádať! Ak si myslíš, že si stratil, určite niečo získaš! Ak strádaš, je určite dôvod, prečo strádaš! V tvojom živote je ti často brané, lebo niečo iné je dôležité a potrebné, aby si získal k vývoju svojho ducha!“ 

Stradič (Stratič, Strádač) – Vyzýva nás, aby sme sa pripravili na to, že počas našej snahy budeme aj strádať. V lete je príroda príjemná, je pekné teplé počasie, ktoré vyvoláva dobrú náladu a máme všetkého dostatok, a preto nestrádame. V období Stradiča je tomu naopak. Počasie začína byť nehostinné, vonku začíname pociťovať nepohodlie, deň je kratší, všetko stmavne a začína sa spomaľovať. Začíname postrádať to, čo nám je príjemné a dobré. Strádame.

Stradič nás upozorňuje, že aj pri duchovných siatiach príde strádanie. Musíme sa poctivo starať o naše sejby predsavzatí. Musíme veľa činností podriadiť tomu, aby naše snahy „neuschli“, musíme ich kontrolovať a „podopierať“! Často musíme dať prednosť starostlivosti o naše sejby a nie tomu, čo by sme chceli robiť namiesto toho. Musíme sa namáhať aby nastala zmena k lepšiemu, ktorú si želáme, namiesto toho, aby sme si užívali nejakých radovánok. Musíme rátať s tým, že ak sme niekomu mnohokrát ublížili, nebude stačiť jeden dobrý skutok, aby nám bol znovu hneď naklonený. Teda, že napriek našej snahe o nápravu, musíme rátať s tým, že budeme postrádať jeho lásku, napriek nášmu polepšeniu, lebo sa pred nami uzavrel. Stradič nás upozorňuje, že počas doby nášho snaženia sa, musíme sa naučiť aj strádať. Brať nepohodlie, nedostatok, nepochopenie..., brať strádanie ako súčasť nášho snaženia.

V súčasnom stave populácie na zemi, keď sa väčšina ľudí vedome nesnaží o napredovanie, tak aj odozva k našim snahám je kontrastnejšia. Strádanie je teda počas našej snahy väčšie lebo narážame na nepochopenie. Keby sa snažila o napredovanie väčšina ľudí, aj riešenie problémov by išlo rýchlejšie a strádanie by bolo menšie. Aby však takýto stav nastal, musí už dnes niekto prešliapavať cestičku...

Príklad: Istý ľudia žijú 30 rokov v jaskyni po tme, len pri jednej sviečke. Vy im však chcete pomôcť a priniesť im svetlo a tak tam s dobrou vôľou náhle zasvietite 500 W žiarovku. No oni sa z toho svetla vôbec netešia! Prudké svetlo oslepí ich nepoužívaný zrak a hnevajú sa na vás preto, že ste im spôsobili bolesť. Chcú, aby ste nevytŕčali z radu. Vadí im dokonca, ak niečo chcete riešiť vo svojom vlastnom živote, nieto ešte v ich živote. Chcú aby ste sa zaradili, mal poriadnu robotu, poriadne zarábali, mali poriadny dom, poriadne auto..., prípadne si zobrali pekne veľkú pôžičku a celý život ju splácali a nevymýšľali.

Pôžička! Často sa hovorí: „...no musel som si ju zobrať? Nedalo sa to inak!?“. To však nie je pravda pretože: „chcel som mať byt, tak som si zobral pôžičku. Nemusel som, ale chcel som mať byt, lebo inak by som ho nemal!“

Treba si to presne pomenovať, pretože potom viem úplne inak vnímať tie spätné účinky, ktoré ma čakajú. Pretože som chcel mať 200 000 hneď, zaplatím 300 000 => chcel som mať, preto my je zobraté viac. Nemusím to vziať, môžem si šetriť, ale nenašetrím si tak rýchlo. Ale mám ešte jednu možnosť, použiť Boží zákon Akcie a reakcie v procese dávania! Je tu možnosť túžiť dať rodine domov! Výsledok – stretnem spolužiaka, ani neviem ako..., ktorý ide do zahraničia a poskytne mi byt a zrazu mám situáciu bývania na 2 roky vyriešenú! Môžem si došetriť a nemusím sa zadĺžiť pôžičkou. No ak nepoznám Boží zákon, nevidím inú možnosť než pôžičku, lebo tak veľmi chcem mať pre rodinu vlastný byt, že jednoducho sa zaviažem banke na celý život. Stačilo pri tom chcieť dať rodine domov a nekonkretizovať prosbu – či to má byť súkromný dvojizbový byt, družstevný trojizbový byt, či dom...

Boží zákon sa dá použiť aj v dnešnom svete na všetko! Len nikto tomu neverí... Každý sa strachuje, že neuživí rodinu a strach je opakom viery. Človek neberie pôžičku zo zlej vôle, ale jednoducho z nevedomosti o pôsobení Božích zákonov.

Preto bolo u našich predkov dôležité odovzdávať si vedomosti – poznanie, aby si to nikto nenechával pre seba, ale obdaril i druhých!

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JESEŇ", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Váhy a Škorpión.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2